Türkiye’nin Sera Gazı Salınımı Altı Milyon Ton Azalacak

Günümüzde, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre konularında artan duyarlılık, birçok kurum ve kuruluşu etkilediği gibi bankaların da bu alanda çalışmalar yapmalarına neden oldu.

Enerji verimliliği çalışmalarını arttırmak için “çevre” ana başlığı altında farklı krediler sunmaya başlayan bankalar, sürdürülebilir stratejiler geliştirerek değişime ayak uydurmaya çalışıyor. TSKB (Türkiye Sınayi ve Kalkınma Bankası) Kıdemli Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, TSKB’nin süreç içerisinde değişen koşullara nasıl adapte olduğunu ve enerji verimliliği yatırımları için ne gibi kredi seçenekleri sunduklarını anlattı.


TSKB olarak sürdürülebilir değişim sürecine nasıl adapte oldunuz? Sürdürülebilir Bankacılık Felsefemizin Temelinde, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarını iş süreçlerine başarıyla entegre etmek ve doğrudan üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. TSKB olarak sürdürülebilirlik önceliklerimizi 2006’lı yıllarda saptadık ve uygulamaya başladık. Çevre Yönetim Ekibi kurduk ve bu alanlardaki yol haritamızı ve stratejimizi saptadık. Bir banka olarak çevresel ayak izimizin boyutlarını saptadık. Bunları azaltabilmemiz için önce düzenli olarak ölçümlemeye başlamamız gerekiyordu, bunları yaptık. Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri - enerji kullanımı, kağıt tüketimi ve en önemlisi CO2 emisyonunu - 2006 yılından beri ölçüyor ve sistematik olarak azaltıyoruz. Azaltamadığımız karbondioksit emisyonlarımızı 2008 yılından beri GOLD Standart karbon kredisi ile siliyoruz, yani sıfır karbon emisyonu ile çalışıyoruz. Enerji tüketimimizi sürekli azaltıyoruz. Tüm çalışanlarımıza iklim değişikliğinin önemi ve bu konuda günlük hayatta uygulayabileceğimiz basit çözümler konusunda eğitiyoruz, farkındalık düzeyini artırmaya çalışıyoruz.

Enerji verimliliği arttırmaya yönelik projelerin kredilendirilmesi konusunda uluslararası kuruluşlarla herhangi bir çalışmanız var mı?Kredilendirme faaliyetlerimizde iklim değişikliği ile mücadele eden kredi enstrümanları ön plana çıkıyor. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Kalkınma Bankası’ndan sağladığımız yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevre ve KOBİ kredileri ile çevre ve enerji yatırımlarını destekliyoruz. TSKB’nin finanse ettiği yenilenebilir enerji projelerinin faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin sera gazı salınımı 6 milyon ton diğer bir deyişle yüzde bir azalacaktır.

Kredilendirme faaliyetlerinizi hangi kriterler doğrultusunda gerçekleştiriyorsunuz? Kredi sağlanacak projenin denetimi söz konusu mu?Kredilendirme faaliyetinden dolayı oluşan çevresel ve sosyal riski ölçecek uluslararası duyarlılıkta bir risk modeli dizayn ettik. 2006 yılından beri incelediğimiz her projeyi bu modeli uyguluyoruz. Proje değerlendirme sırasında sadece finansal verilere değil çevresel konuları da en başta dikkate alıyoruz.

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında şu aşamada en çok talep hangi sektörlerden geliyor? Sizin belli bir önceliğiniz var mı?Türkiye enerji yoğunluğu yüksek bir ülke. Bin dolarlık milli gelir üretmek için OECD ortalamasının %50si, Japonya’nın ise üç misli enerji tüketiyoruz. Demir, çelik, çimento, seramik, kağıt gibi sektörler başta olmak üzere tüm imalat sanayinde ve inşaat sektöründe (konut, ticari yapılar vb) enerji yoğunluğunu azaltacak enerji verimliliği yatırımlarının potansiyeli çok yüksek. Son 2,5 yılda içinde demir çelik, çimento ve petrokimya gibi enerji yoğun sektörlerine ait 20 enerji verimliliği projesini finanse ettik. Bu projeler tamamlandığında yıllık 140.000 hane halkının ihtiyacı olan enerji tasarruf edilecektir. Enerji verimliliği projeleri için bugüne kadar yaklaşık 180 milyon Dolar kaynak aktardık.

2012 yılı içinde enerji verimliliğinde yaklaşık 100 milyon Dolar kullandıracağımızı öngörüyoruz. Yoğun elektrik tüketimi olan sektörlerde, demir çelik, çimento gibi enerji verimliliğine yönelik yatırımların ön plana çıkmasını bekliyoruz.

TSKB olarak, özel misyonumuz gereği ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik istihdama katkı sağlayacak ve özel sektör tarafından geliştirilecek gerek sanayi/imalat gerekse hizmet sektörü ve enerji dahil altyapı yatırımları/projelerinin tamamı bizim ilgi ve odak alanımıza giriyor. Bu nedenle buradaki gelişmeleri çok önemsiyoruz.

TSKB olarak şu aşamada oluşturduğunuz kredi paketleri bulunuyor mu? Kapsamları neler?Türkiye, nüfusu ve potansiyeli ile büyük bir ülke ve gelişen bir ülke. Bu büyüme sayesinde enerji özelindeki yatırım hamlesinin bir süre daha bu hızla devam edeceğini söylemek mümkün. Türkiye’nin enerji politikaları doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıp yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeyi içermektedir. Bu politika, dünyada iklim değişikliği konusunda benimsenen stratejiler ve AB hedefleri ile uyumludur. Keza konuyla ilgili kamu otoritelerinin hem yukarıda bahsedilen hedefler hem de Türkiye’nin gelecekteki enerji ihtiyacı ile ilgili yaptıkları projeksiyonları ve hazırladıkları senaryo çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Onların yönlendirmeleri kendi enerji finansmanı stratejimizi oluşturmamızda bizim için çok önemli.

Bu kapsamda TSKB olarak kaynak sağladığımız uluslar üstü kuruluşlarla birlikte hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği projelerinin finansmanı için İklim Değişikliğini Önleme kaynak paketi oluşturduk. Bu paketle enerjinin hem rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hem de enerji verimliliği projeleri ile tasarrufun desteklenmesi amaçlanmaktadır. Dünya Bankası’nın “Temiz Enerji Fonu”(CTF) adıyla uygulamaya koyduğu ‘Destek Kredisi’ni dünya çapında ilk kullandırdığı iki bankadan biriyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de hem yenilenebilir enerji projelerine hem de en az onun kadar önemli olan enerji verimliliği projelerine bu çerçevede devam edeceğimizi belirtebilirim.

Sürdürülebilir kalkınma hedefi çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmayı de beraberinde getiriyor sanırım…

Sürdürülebilir bankacılık anlayışımız ile attığımız önemli adımlardan biri dünyada bu konuda kabul gören ve öne çıkan tüm inisiyatiflere üye olduk, bu kurumlarla aynı bakış açısı ve duyarlılıkta olduğumuz için büyük uyum içinde çalışıyoruz. UNEP FI, Carbon Disclosure Projesi, Water Dislosure Projesi, Global Compact ve Global Reparting Initiative üyeyiz. Bu inisiyatiflerin hepsine birden üye olan tek banka olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.

Artan enerji verimliliği çalışmalarının tabana yayılması da oldukça önemli bir konu. Toplumun bu değişimden haberdar edilmesi ve tüp paydaşların ortak yerlerde buluşması, gelişimin doğru sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri ön plana çıkıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?Biz de bu alanda örnek ve öncü banka rolümüzü yeni çalışmalarla pekiştirmeyi, aynı zamanda iyileştirme sağlamayı öngördüğümüz alanlarda da hızlı bir ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, kurumsal yetkinliklerimizi ve iletişim ağlarımızı kullanarak, Türkiye’de bugüne kadar hayata geçirilmiş bulunan ve konusu “çevre” olan en kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden birine imza attık. Önceliğimiz çevre projemiz kapsamında, çevre için hala yapabileceğimiz çok şey var düşüncesi ile hayata geçirdiğimiz www.cevreciyiz.tv ve www.cevreciciyiz.com web sitelerimiz aracılığıyla çevreye yönelik toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz.

Özellikle enerji verimliliği konusunda çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz? Enerji verimliliği alanında kısa sürede edindiğimiz tecrübenin ışığında bu yılın başında bir web sayfası hizmete açtık, www.tskbenerjiverimliligi.com ile enerji verimliliği alanında bilgi düzeyini artırmayı hedefledik.

Çevreci anlayışımızı yenilikçi bankacılık ürünlerimize de entegre ediyoruz; bu alanda ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda bir ilke imza atarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Endeksi, Uluslararası Enerji Verimliliği Endeksi ve Uluslararası Atık Yönetimi Endeksi’nden eşit oranlı bir sepetle oluşturduğumuz Temiz Enerji Fonu’nu hayata geçirdik. Ayrıca bu fonu satın alan müşterilerimizin bir yıllık karbon ayak izini de silerek yine sosyal sorumluluk alanında bir ilke imza attık.

Türkiye’de “ilk çevre kriterli kredi” çalışmalarını başlatan banka olarak, verdiğimiz kredilerle çevresel etki boyutunu dikkate alarak doğaya olumsuz bir izdüşümü bırakmamak için titizlikle çalışıyoruz.

Daha yaşanabilir bir dünyanın, ancak çevre ve iklim değişikliği konusunda atılacak sorumlu adımlarla mümkün olduğuna olan inancımızla 2009 yılında, bir ilke imza atarak Türk Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk kurum olduk. Raporumuz, aynı zamanda dünya çapında kabul görmüş ve standart hale getirilmiş tek sürdürülebilirlik raporu çerçevesi olan GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) onaylı ilk rapor olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Kasım 2011’de Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini çıtayı bir kademe daha yükselterek yayınlamaya hazırlanıyoruz.

Türkiye’nin ”Çevreci Bankası” olma misyonunu ile çıktığımız yola 2008 yılında itibaren IFC ve Financial Times tarafından bu alandaki başarılarımız taçlandırıldığı ödüllerle “Sürdürülebilir Banka” olarak devam ediyoruz. TSKB olarak bu alanda birçok ilke imza attık.

Önümüzdeki dönemlerde de, çevre ve sürdürülebilir bankacılık konularında Türkiye için bir model olarak, bu konulardaki yoğun çalışmalarımızı ve ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

TSKB•Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası•Karbon Saydamlık Projesi’ne katılan 11 firmadan birisi•ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip•Yeşil enerji kullanıyor•UNEP FI’a üyesi tek Türk bankası•Birleşmiş Milletler “Global Compact”a üye ilk Türk Yatırım ve Kalkınma Bankası•Üç kez “Yılın Sürdürülebilir Bankası” ödülünü kazandı


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)