EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması

Yarışmada hedeflenen, Yeşil İstanbul’un Gülhane ve Sirkeci parklarına yerleştirilecek ve bu mekânlarla bir biçimde bağı olan yedi kişi ve konunun kolektif belleğimizdeki yerini tazeleyecek, vurgulayacak, onları ve önemlerini sonraki kuşaklara taşıyacak yapıtların elde edilmesidir.

Yarışmacılardan beklenen; tasarımlarını gerçekleştirirken, temaların gerektirdiği görünürlüğü, mekânların tarihi belleğine-fiziki özelliklerine çevreye-doğaya saygılı, özgün ve günümüzün yaratıcı sanat formlarıyla projelendirmeleridir.

Sanatçılar, üsluplarıyla kendilerini de temsil edecek olan konu ile ilgili proje önerilerinde, kamunun paylaşımı, açık alanda uygulanacak olmaları ve sürdürülebilirliği gözeterek, birbirlerinden çok farklı olsalar da ahenkle gelen bir tamamlayıcılık içinde kullanılmış her türlü sanatsal yaklaşım, form, malzeme ve teknikte serbesttirler.

Her bir projede simge-imge ile yakın çevresi, biçim ve kurgusuyla, kişiolay-mekân hakkında merakı teşvik edecek, ortak belleğimizi tazeleyecek, yaşamımıza kattıkları ortak kültürel değerlerimizi kalıcı kılacak, estetik değerlerimize katkı sağlayacak, zenginleştirecek kamusal mekânlar oluştururken sanatsal üretime de katkı sağlayacaktır.

Yeşil İstanbul Tasarım Yarışması

Yapıt, bir süs-ek olmayacak, kamusal mekânla o alan için belirlenen değerli kişiyi-olguyu-olayı bütünlük içinde ele alacak, böylece görsel hafızamıza yerleşirken kişiyle-olayla-alanla bir tür duyarlılık yaratacak, empati geliştirilmesini sağlayacak, böylece işlenilen konunun toplumla buluşmasında en yüksek başarıya ulaşması olasılığını arttırarak izleyenlerce paylaşım süresini uzatacaktır.

Yarışmacıların ülke değerlerine, tarihine saygı, duyarlılık ve sorumluluk duygusuyla gerçekleştirecekleri projeleri; tarihimize, değerlerimize ve İstanbul’umuza layık, yarınlara bırakacağımız kentin kalıcı sanatsal hazinesine ve eşsiz geçmişinden beslenen kültür belleğine uyumlu özgün yapıtlar kazandıracak, bu şekilde estetik zenginleşmeyi de sağlayacaktır.

Yarışmanın Amacı
İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması
 ile İstanbulluların rekreasyon alanlarını deneyimlerken alanın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan, mekânsal anlama katkı sağlayan eserlerin üretimi için, özgün ve nitelikli eserlerin tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
İstanbul’da belirlenen alanlarda (Gülhane Parkı, Sirkeci Parkı) eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20.yy’ın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış, aşağıda numaralandırılarak sıralanmış;

1. Atatürk ve Harf Devrimi
2. Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş
3. Mihri Rasim (Müşfik)
4. Nazım Hikmet
5. Osman Hamdi Bey
6. Cemil Topuzlu
7. Behiç Erkin

Konulu yapıtların tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılınabilir. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olmak.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

- Şartname alıp, yarışmanın web adresinden kayıt yaptırmak (Ekip olarak katılanlardan, müelliflerden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler her bir yapıt için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/sanatyapiti/kayit) kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “YAPIT, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir.

Yarışmacılar 7 yapıttan en fazla 3 farklı yapıt için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her yapıt için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde yapılması yeterlidir.

Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde belirtilen gündür.

Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri: Arif Gürkan Alpay (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Yasin Çağatay Seçkin (İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı), Sunay Akın (Yazar/Şair), Sinan Meydan (Yazar/Tarihçi), Burcu Pelvanoğlu (Sanat Tarihçisi)

Asli Jüri Üyeleri: Rahmi Aksungur (Heykeltıraş), Bedri Baykam (Jüri Başkanı-Ressam), Ebru Erbaş Gürler (Peyzaj Mimarı), Meriç Hızal (Heykeltıraş), Nevzat Oğuz Özer (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri: Mehmet Cemil Aktaş (Peyzaj Mimarı), Murat Havan (Ressam), Meliha Sözeri (Heykeltıraş)

Raportörler: Başak Çelik (Mimar), Kübra Elif Durğun (Mimar), Şule Sarıkaya (Peyzaj Mimarı), Hüseyin Tolga Arslan (Tarihçi)

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 8 Nisan 2022, Cuma
Soru Sormak için Son Tarih: 25 Nisan 2022, Pazartesi
Soruların Yanıtlarının İlanı: 29 Nisan 2022, Cuma
Projelerin Son Teslim Tarihi: 14 Haziran 2022, Salı (17.00 GMT+3)
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 16 Haziran 2022, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 24 Haziran 2022, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni: 2 Temmuz 2022, Cumartesi

Ödüller: 7 sanat yapıtının her biri için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir:

1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 40.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL

Ayrıca 7 sanat yapıtının tamamına, satın almalar için jüri emrine 60.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir.

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)