Kırsal Alanda, Yerinden İlham Alan Bir Eğitim Yapısı

Les Coteaux Fleuris Okulu projesi, HEMAA Architects, Hesters Oyon tarafından Fransa Heudebouville'de, kırsal dokuda tasarlamış, sırtını Seine Vadisi'nin yamaçlarına dayamış, dikkat çekici bir bölgede yer alıyor.

Les Coteaux Fleuris Okulu

Ekoyapı Dergisi olarak yayın hayatına başladığımız ilk sayıdan itibaren kapakta kullanacağımız proje görseline fazlasıyla özen gösteriyor, dergimizin içeriği ve amacıyla örtüşen, örnek olabilecek, ilham verebilecek projeleri kapağımıza konuk ediyoruz. Dosya konularından bağımsız şekilde birçok proje arasından seçtiğimiz ve üzerinde ciddi bir mesai harcadığımız bu konu yayınımızın uzun yıllardır beğeniyle takip edilmesinin nedenlerinin başında geliyor belki de...


TASARIM EKİBİ OKUL BİNASININ TASARIMINDA BÖLGESEL TİPOLOJİLERDEN VE MALZEMELERDEN İLHAM ALMIŞ VE YAPININ KARAKTERİSTİK BEŞİK ÇATILI, UZUN, TEK KATLI BİR YAPI OLAN LONGÈRE MODELİNE GÖRE GELİŞTİRMİŞ.


Bu sayımızda ise kırsal alanda yer alan sıra dışı bir okul projesini kapağımıza konuk ediyoruz. Umarız ülkemizde inşa edilecek eğitim yapılarına örnek teşkil eder. Projenin detayları şöyle: Les Coteaux Fleuris Okulu projesi, HEMAA Architects, Hesters Oyon tarafından Fransa Heudebouville'de, kırsal dokuda tasarlamış, sırtını Seine Vadisi'nin yamaçlarına dayamış, dikkat çekici bir bölgede yer alıyor. Bu okul Fransa'nın Heudebouville kentindeki Norman köyüne bitişik bir yeşil vadide konumlanıyor.

Les Coteaux Fleuris Okulu

Tasarım ekibi okul binasının tasarımında bölgesel tipolojilerden ve malzemelerden ilham almış ve yapıyı karakteristik beşik çatılı, uzun, tek katlı bir yapı olan Longère modeline göre geliştirmiş. (Longere: Kuzeybatı Fransa'daki Brittany ve Normandiya bölgelerine özgü, çiftçilerin ve zanaatkârların yaşadığı, tipik olarak tepe ekseni boyunca uzanan, uzun ve dar konutlardır.) Seine Nehri'nin hemen yakınındaki eğitim binası, köyün kenarındaki manzaraya uyum sağlayacak şekilde araziye oturtulmuş. Mimarlar arsayı altı dikdörtgen şeride bölerek, bunları birbirine paralel olarak konumlandırmış, merkezde yer alan bölümün ön kısmı ise kompakt bir hacim ile okula girişi işaret ederek, ayrıca arkasındaki yeşil alanda açık hava aktivitelerini teşvik etmesi amaçlanmış.

Les Coteaux Fleuris Okulu

PLANLAMA EKİBİ SADECE BUGÜNÜ DEĞİL YARINI DA DÜŞÜNEN BİR PROJE ORTAYA KOYMAYI BAŞARMIŞ. GELECEKTE KÖYÜN PLANLI BÜYÜMESİ VE HANELERİN GENİŞLEMESİYLE OKUL İHTİYACININ DA ARTACAĞI ÖNGÖRÜLEREK PROJEYE BU DURUMA UYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ.


Dar alanların uzunlamasına görünümlerinin çoğu kapalıyken, enine kenarların geniş camlarla dış mekâna açılması sağlanmış. Okulun ön bahçesine doğru, tek tek binalar birleşerek dikey ahşap kirişlerle ritmik hale getirilen ortak bir ana cephe haline getirilmiş. Her birimin farklı uzunluklarda tasarlanması farklı dış mekan alanlarının yaratılmasını sağlamış. Dinlenme alanlarının yanı sıra oyun alanları ve küçük bahçeler de oluşturulmuş. Her bir alan hafifçe eğimli bir üçgen çatı ile kapatılmış. Köydeki birçok binada olduğu gibi bu çatılar da duvarlara kadar devam eden koyu renkli arduvazla kaplanmış.

Les Coteaux Fleuris Okulu

Malzeme olarak kullanılan camlı çerçeveler için şehir merkezindeki yarı ahşap evlerin ahşabı, cepheleri ve çatıyı kaplamak ve korumak için ise çan kulesi ve belediye binasının anduvazı tercih edilmiş. Evler, bölgenin topografik yapısı dolayısıyla arazinin sınırları ve doğal toprak gözetilerek konumlandırılmış. Bu yerleşimler oyun alanları ile meyve bahçelerini sınırlandırarak, alt kotta yer alan havzayı beslemek için tüm alandan yağmur suyu toplayan vadiler haline getirilmiş. Planlama ekibi sadece bugünü değil yarını da düşünen bir proje ortaya koymayı başarmış. Gelecekte köyün planlı büyümesi ve hanelerin genişlemesiyle okul ihtiyacının da artacağı ön görülerek proje de duruma uyacak şekilde tasarlanmış. Orijinal plana sadık kalınarak sınıfların eklenebileceği, kantin, avlu ve bahçelerin genişletilebileceği, daha fazla öğrenci, kullanıcı ve ekipmanı barındırabilecek bir alan haline gelebileceği göz önünde bulundurulmuş. Bu bağlamda halihazırdaki bağlantılar ve yangın güvenlik sistemleri bu olası büyümeyi dikkate alacak şekilde düzenlenmiş.

Les Coteaux Fleuris Okulu

Prefabrik ahşap modüllerin yapısı sayesinde okulun sınıfları, kafeteryasının ve ortak alanlarının daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunda esnek bir şekilde genişletilebilir ve uyarlanabilir özelliğe sahip olması sağlanmış. Mimarlar, inşaat sürecinden binanın işletimine kadar sürdürülebilirliğe büyük önem vermiş. Tamamen yerel malzemelerin kullanıldığı ve bölgede faaliyet gösteren işletmeler tarafından üretimlerin yapıldığı proje, karbon ayak izinin azaltılması konusunda örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmış.


MİMARLAR, İNŞAAT SÜRECİNDEN BİNANIN İŞLETİMİNE KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERMİŞ. TAMAMEN YEREL MALZEMELERİN KULLANILDIĞI VE BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER TARAFINDAN ÜRETİMLERİN YAPILDIĞI PROJE, KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASI KONUSUNDA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ.


Ahşap ve arduvaz kullanımı, fotovoltaik panellerin entegrasyonu ve ekipmanın ısıtılması için fosil yakıt tüketiminin olmaması gibi yaklaşımlarla iddialı E3C2 ve BEPOS seviyelerine ulaşmak mümkün olmuş. Portikolardaki yapısal sistem, bir ara dayanak noktasının olmaması sayesinde, gelecekteki değişime ve binanın tam modülerliğine olanak tanımış. Cepheler ve çatı hava/su geçirmezliği, yalıtımı saha dışında önceden hazırlanmış modüllerden oluşuyor. 3 boyutlu olarak geliştirilen 5x2 m'lik parçalar inşaat süresinin yönetilmesine olanak sağlamış.

Mimarlar: HEMAA Architectes, Hesters Oyon

Alan: 1500 m2

Yıl: 2022

Fotoğraflar: Sergio Grazia

Teknik Tasarım : BETEM


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)