Sağlıklı Çalışma Alanları Nasıl Tasarlanabilir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Estetiğin ötesinde, iş yerlerimizin tasarımı sağlığımızı doğrudan etkiler. Araştırmalar, düşük ışık kalitesi ve doğal manzaraya sınırlı erişim ile artan hastalık izni arasında açık bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Sigarasızlık politikaları, sigara içme yaygınlığını %3,8 oranında azaltarak ve sigara içmeye devam edenler için tütün tüketimini günde 3,1 sigara gibi önemli bir oranda düşürerek kanıtlanabilir bir şekilde etkili olmuştur. İş yerleri refahı destekleyebilir ya da buna zarar verebilir. Bilinçli ofis tasarımı, fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı geliştirmek için mekanlarda sağlığın çeşitli yönlerini birleştirilebilir.

İş yeri tasarımı ile çalışanların refahı arasındaki sinerjinin giderek daha fazla farkına varılmasıyla birlikte, kuruluşlar ilgili ve üretken bir iş gücünü teşvik etmek için sağlık merkezli tasarım uygulamalarını dahil etmektedir. Çalışanların refahına yönelik iş yeri stratejisi, bireysel çalışanlara fayda sağlarken kurumun genel başarısına da katkıda bulunur.

Fiziksel ortamların refah üzerindeki etkisine ilişkin giderek artan araştırmalar, sağlıklı çalışma alanlarının teşvik edilmesinde tasarımın önemini vurgulamaktadır. İç mekan çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve çalışanların refahını teşvik etmek için birkaç temel strateji ortaya çıkmaktadır. Hava kalitesi yönetimi, ofislerdeki iç mekan kirleticilerinin dış mekan seviyelerinden 100 kata kadar daha yüksek olabileceğini gösteren çalışmalarla birlikte kritik bir odak noktası haline gelmiştir. Bunu ele almak için, sigara içme yaygınlığını azaltmada başarı gösteren dumansızlık politikalarının yanı sıra gelişmiş havalandırma sistemleri ve düşük emisyonlu malzemeler uygulanmaktadır.

İş yeri tasarımı

Aydınlatma ve manzaranın optimize edilmesi de aynı derecede önemlidir, çünkü düşük ışık kalitesi ve sınırlı dış mekan görünürlüğü doğrudan artan hastalık izniyle bağlantılıdır. Tasarımcılar, dış ortamla görsel bağlantıları geliştirmek için pencere alanını en üst düzeye çıkararak ve iş yerlerini stratejik olarak konumlandırarak yanıt veriyor. İş yerine sağlıklı yaşam getirmek için bir başka fırsat da fiziksel aktivitenin günlük çalışma rutinlerine dahil edilmesidir. Mimarlar artık yer seçimi sırasında bir binanın "Yürüme Noktası"nı dikkate alıyor ve hareketi teşvik etmek için merkezi merdivenler gibi tasarım unsurlarını dahil ediyor.

Mevcut iş ortamında, çalışanların refahı bir rekabet avantajıdır. Steelcase örneğinde olduğu gibi şirketler, sektör tahminlerine kıyasla önemli ölçüde daha düşük sağlık sigortası prim artışları gibi mali faydalar elde etmektedir. Şirketin CFO'su Dave Sylvester, esenliğe odaklanmanın "kurumsal performansı" belirgin bir şekilde artırdığını vurgulayarak, etkinin sağlık hizmetleri maliyetlerinin ötesine geçtiğini, üretkenlik ve çalışan bağlılığı gibi faktörleri etkilediğini öne sürüyor.

Sağlık odaklı tasarım, çalışanların refahı ve kurumsal başarının kesiştiği noktada yer alır. Bu tür ortamlarda çalışanlar, iş günleri boyunca daha az dikkat dağınıklığı, daha fazla odaklanma ve daha yüksek enerji seviyeleri yaşar. Bilişsel işlevlerin ve görev verimliliğinin iyileştirilmesi, uygun aydınlatma, ergonomik mobilyalar ve gürültü kontrolü ile ilgili tasarım seçimleriyle desteklenebilir.

İş yerinde refah, aynı zamanda bir şirketteki en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmaktan da sorumludur. Çalışanlar, sağlıklarına bağlılık gösteren iş yerlerine giderek daha fazla değer vermekte ve iyi tasarlanmış iş yerleri, çalışanların refahına bilinçli bir şekilde odaklanıldığına işaret etmektedir. Bu da iş memnuniyetinin artmasına, işten ayrılma oranlarının düşmesine ve daha güçlü bir işveren markasına yol açar. Bu yaklaşım aynı zamanda işe alım ve eğitimle ilgili önemli maliyet tasarrufları da sağlayabilir.

Sağlık odaklı ofis tasarımı, şirketler için uzun vadeli maliyet tasarrufuna ve risk azaltmaya katkıda bulunur. Araştırmalar, kötü hava kalitesi, yetersiz aydınlatma ve çalışanların devamsızlığı arasında açık bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Tersine, sağlık odaklı tasarım daha az hastalık günü, daha düşük sağlık hizmeti maliyetleri ve daha üretken bir iş gücü anlamına gelir. Bu da şirketler için uzun vadeli maliyet tasarrufu ve risk azaltma anlamına gelir. Faydalar, anlık tasarrufların çok ötesine uzanır. Sağlıklı iş yerleri ayrıca şirketlerin uyumluluk standartlarını karşılamasına ve olası yasal sorunlardan kaçınmasına yardımcı olur. Çalışanların refahına yatırım yapmak sadece iyi hissettiren bir girişim değil, finansal performans ve uzun vadeli kurumsal esneklik üzerinde kanıtlanabilir olumlu etkisi olan stratejik bir iş kararıdır.

İş yeri tasarımı

İki öncü sertifika olan WELL ve Fitwel, şirketlerin iş yerinde refah sağlama düzeylerini ölçmeleri için çerçeveler sunmaktadır. 2014 yılında başlatılan WELL, kapsamlı bir dizi araştırma destekli strateji aracılığıyla bina sakinlerinin sağlığına odaklanan performansa dayalı bir sistemdir. Uluslararası WELL Building Institute (IWBI) Başkanı Rachel Gutter'a göre WELL, çevresel kaygıların yanı sıra insan sağlığına da öncelik veren "ikinci bir sürdürülebilirlik dalgasını" temsil etmektedir. Center for Active Design tarafından 2017 yılında başlatılan Fitwel, sağlık üzerinde en yüksek etkiye sahip bilime dayalı tasarım özelliklerini teşvik etmek için isteğe bağlı krediler kullanan CDC ve GSA destekli bir sistemdir. Bu yaklaşım, şirketlerin iş yerlerindeki mevcut sağlıklı unsurları sergilemelerine ve aynı zamanda iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine olanak tanır.

İş yeri tasarımı

Sağlıklı yaşam odaklı iş yerlerine yatırım yapmak için güçlü bir iş gerekçesi ile ofis tasarımının geleceği sağlık, zindelik ve refahı önceliklendirmeye yöneliktir. İş yeri stratejisi ve tasarımı, gelişen ve dirençli bir iş gücünü kolaylaştırırken üretkenliği en üst düzeye çıkaran yeni nesil çalışma alanları getirecektir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)