Schneider Electric, Gezegene ve Topluma Sunduğu Değeri Artırdı

Sürdürülebilirlik alanında dünyanın öncü kurumlarından Schneider Electric, yılın ilk çeyreğinde, 10 üzerinden 9 puan olan 2017 yıl sonu hedeflerine yaklaştığını açıkladı. Sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhütlerini üçer aylık dönemlerle ölçerek “Gezegen ve Toplum Barometresi” ile açıklayan şirket, 10 üzerinden 8.79 puan ile 1. çeyrek dönemini tamamladı.

Bu dönemde Schneider Electric, ürünlerin bakımı, yenilenmesi ve kullanım ömrü boyunca sağladığı hizmetler sayesinde 122.250 ton karbon emisyonunun önüne geçti ve imkanları kısıtlı 131.153 kişiye enerji yönetimi eğitimi sundu.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, 2017 yılı birinci çeyreğine ilişkin finansal ve finansal olmayan sonuçlarını içeren bütünleşik raporunu yayınladı. Schneider Electric, sürdürülebilir kalkınma konusundaki iddialı taahhüdünü üçer aylık dönemler itibariyle ölçmek amacıyla 2015-2017 Gezegen ve Toplum barometresinde 16 göstergeyi baz aldı. Mart 2017 sonunda 10 üzerinden 8,79 puana ulaşan Schneider Electric, 7,88 olarak belirlediği barometre hedefini aştı. Şirket, Aralık 2016 sonunda 8,48'e ulaşan barometre puanı sonucunda 2017 hedefini 8'den 9'a yükseltmişti.

Sürdürülebilirlik hedeflerinde çıtayı sürekli olarak yükselttiklerini belirten Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches 1. çeyrek sonuçlarını şu şekilde yorumladı: "2017 yılının ilk çeyreği sonunda 2015-2017 Gezegen ve Toplum barometresi 10 üzerinden 8,79'a ulaştı. 2016'da bu alanda gerçekleştirdiğimiz olağanüstü başarıyı dikkate alarak bu yılın başında 2017 hedefimizi 8 yerine 9 puan olarak revize etmeye karar verdik. ‘Gezegen’ başlığı altındaki çalışmalarımız kapsamında, Schneider Electric'in 99 sanayi tesisi artık ‘Çöp sahasına sıfır atık gönderme’ gereksinimlerini karşılıyor. ‘Kâr’ göstergelerine göre ise müşterilerimize ürünlerin bakımı, yenilenmesi ve kullanım ömrü sonunda sağladığımız arıtım hizmetleri sayesinde 122.250 ton CO2 emisyonunu önlemiş bulunuyoruz. Son olarak, ‘Toplum’ göstergelerine göre, olanakları kısıtlı olan 131.153 kişi, Enerjiye Erişim programımız kapsamında enerji yönetimi konusunda eğitim aldı. Bu çeyrekte, Ethisphere'in En Etik Şirketler' listesinde 7. yıl arka arkaya dahil edilmiş ve Carbon Clean 200 listesinde enerji geçişine hizmet eden en yüksek ciroya sahip 3. global şirket olarak seçilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Son olarak, 25 Nisan'daki Hissedarlar Toplantısı için ikinci entegre raporumuzu yayınlıyoruz. Bu raporun amacı, Schneider Electric'in uyguladığı stratejinin tüm paydaşları için nasıl değer yarattığını göstermektir”.


Schneider Electric, tüm faaliyetlerinde gezegeni ve canlıları gözetiyor

Schneider Electric, 2017 yılı sonunda 2014'e kıyasla tesislerinde %10 enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Bu hedefini 1. çeyrek döneminde %7,2 oranında gerçekleştirdi. Bu doğrultudaki çalışmaları kapsamında 'Schneider is On' adlı programı yürüten şirket, 2015-2017 döneminde %10 enerji tasarrufu; Grubun enerji tüketiminin önemli bir kısmını kapsayan 150 tesis için ISO 50001 enerji yönetimi sertifikasının uygulanması, enerji denetimleri yoluyla enerji tüketimini azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve Grubun tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi hedeflerine odaklanıyor.

Aynı zamanda “100 endüstriyel saha için çöp sahasına sıfır atık gönderme” hedefi de bulunan Schneider Electric, 99 tesisin metal atıklarının %99'undan fazlasını ve metalik olmayan atıklarının %97'sinden fazlasını yıllık atık üretimi ağırlığına göre geri dönüştürerek 2017 yılı için hedefini aştı. Atık yönetimi, Schneider Electric'in döngüsel ekonomi stratejisinin önceliklerinden biri ve "Değer Olarak Atık" programı ile çöp sahasına gönderilen atık miktarını büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Grup, gelişmiş ürün ve süreç tasarımı ile atık azaltımına öncelik veriyor. Atıklar daha sonra endüstriyel işlemlerde mümkün olduğunca tekrar kullanılıyor, üçüncü taraflar tarafından geri dönüştürülüyor veya işlenmesi sırasında üretilen enerjiyle geri kazanılıyor. Grup seviyesinde atık geri kazanım oranı 2009'da %81 iken her tesis için geliştirilen eylem planları sayesinde 2016'da bu oran %93'e yükseldi.


Schneider Electric, karbon emisyonu hedeflerini şimdiden aştı

"Bakım, iyileştirme ve kullanım ömrü sonu hizmetleri yoluyla 120.000 ton CO2 emisyonu önleme" göstergesi hedefini aşan Schneider Electric, 2014 yılından bu yana 122.250 ton CO2 emisyonu önledi. Schneider Electric, Saha Hizmetleri bölümünde 12.000'den fazla profesyoneli istihdam ediyor ve ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak ve eskimesini önlemek amacıyla, ürünlerini tamir ettirmek, yenilemek ve muhafaza etmek amacıyla çalışan özel merkezlere sahip. Bu merkezler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da bulunuyor.

“Enerjiye Erişim programının x5 cirosu gelişimi desteklemek” göstergesi, 2014 yılının cirosunun 5 katına çıkarılması hedefine vurgu yapmaktadır. Bu hedef doğrultusunda Schneider Electric, Enerjiye Erişim programının cirosunun 2017 yılının 1. çeyreğinde 2014 yılının 1. çeyreğine kıyasla çarpım değerinin 2,04 olduğunu açıkladı. Bu gösterge, kentsel alanlarda ve kent çevrelerinde yaşayan insanların enerjiye modern erişimini sağlayan tüm ürün ve çözümlerin Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki satışlarını kapsıyor. Bunlar, bireysel aydınlatma, kişisel ve toplu elektrifikasyon, enerji hizmetleri, eğitim ekipmanları ve eğitim sözleşmelerinden oluşuyor.


Schneider Electric paydaşlarının hayatlarına değer katıyor

"Tıbbi Vaka Oranında (MIB) %30 azalma" göstergesinde de önemli bir gelişim gösteren şirket, şimdiden %27'lik bir düşüş elde etti. Bu oran işten izin almayı gerektirebilecek ya da gerektirmeyecek yaralanmalar ve meslek hastalıkları dahil olmak üzere bir milyon saatlik çalışma süresince tıbbi tedavi gerektiren iş kazalarının sayısına göre hesaplanıyor. Schneider Electric çalışanlarının, müşterilerinin ve müteahhitlerinin sağlık ve güvenliğini bir temel değer olarak önceliklendiriyor ve bu konuda endüstride önde gelen örnek bir şirket olarak tanınmayı hedefliyor. Grup, 2017 yılı için eylem planını, işyerlerindeki en büyük tehlikelere ve elektrik güvenliği, rutin olmayan işler ve müşteri tesisleri, makine koruma ve yol güvenliği dahil olmak üzere en ciddi çalışan yaralanmalarına göre hazırladı.

"İmkanları az olan 150.000 kişiye enerji yönetimi alanında eğitim sunma" göstergesi doğrultusunda 2017 yılı 1. çeyrek dönemi itibariyle 131.153 kişiye eğitim verildi. Schneider Electric'in enerji sektöründeki olanakları az olan nüfusa eğitim sunma stratejisi 3 temel önceliğe sahip. Bunlar; yerel şartlara göre uyarlanmış ücretsiz ve erişilebilir temel eğitimi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ve çok sayıda kişiye ulaştırmak (bu eğitimler sonunda Schneider Electric tarafından bir yetki belgesi veriliyor), yerel bazda Eğitim Bakanlıklarının ortaklığında bir yıl ya da daha uzun süren eğitimler hazırlamak ve etkin ve kaliteli eğitim sunumu yapabilmelerini desteklemek amacıyla eğitim veren kişilerin eğitimini gerçekleştirmek. Bu çalışmalar yerel kurumlar veya ulusal ya da uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla (STK'lar, hükümetler, vb.) ortaklaşa yürütülüyor. Bu girişimler malzeme yatırımlarına fon sağlanması ve ihtiyaç duyulduğunda uzmanlığın transferini mümkün kılan Schneider Electric Öğretmenleri STK'sı gönüllüleri aracılığıyla destekleniyor.Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)