​Seramik Sanayinde Dünyanın En Büyükleri Arasına Girdik

Türkiye, seramik sanayisinde Dünya’da kaplama malzemelerinde 8’inci, sağlık gereçlerinde 4’üncü en büyük üretici ülke konumunda. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde Dünya’nın 4'üncü büyük ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa 3.’sü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük tek ihracatçısı konumuna yükseldik.

Bu yıl 28. kez düzenlenen Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı - UNICERA öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), seramik sektöründe Dünya sıralamasında Türkiye’nin konumunu açıkladı.

Seramik sektörüne destek vermek üzere; Yüksel Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, TSF Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SERKAP Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi MUTLU, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Üyesi, SERSA Yönetim Kurulu Başkanı ve TSF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kürşad Noyan ÖZKAYA, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TSF - SERSA Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ÇENESİZ ve TSF Genel Sekreteri Germiyan SAATÇİOĞLU da toplantıda hazır bulundular. Toplantıda sektörün geleceği, hedefleri, yeni yatırımlar ve pazarlar ile sorunları ve çözüm önerileri de konuşuldu.

Türkiye Seramik Sektörünü üreticileri, satış kanalları, bilim adamları ve seramik sanatçıları dahil bütün kolları ile dünyada temsil eden Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Ahmet Tahsin YAMANER konuşmasına "Gurur Tablomuz" dediği Dünya sıralamasındaki yerimizi açıklayarak başladı;

‘’Seramik sanayi Türkiye'de 1950’li yılların başlarında kuruldu ve 1980’li yıllardan sonra rekabet edebilir konuma geldi. 1990’lı yıllarda ise modernize edilen ve güncel dünya teknolojileri ile yeniden yapılandırılan seramik sanayisinde güçlü bir ülke haline geldik. Bugün Dünya üzerinde kaplama malzemelerinde 8’inci, sağlık gereçlerinde 4’üncü en büyük üretici ülke konumuna yerleştik. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde Dünya’nın 4'üncü büyük ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa’nın 3'üncüsü, sağlık gereçlerinde ise en büyük tek ihracatçısı olduk."

İç Pazar Canlandı, Dış Pazar ise Durgun

Seramik Kaplama Malzemelerinde iç pazarda toplam 230 milyon m2, dış pazarda ise toplam 77,2 milyon m2 satış gerçekleştirildiğini; Seramik Sağlık Gereçlerinde ise toplam 11 milyona adet iç pazar, 8 milyon adet dış pazar satışı olduğunu belirten Başkan Ahmet Tahsin YAMANER; "Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere seramik sektörü ekonomisi 2015 yılında iç pazar destekli gelişti. Küresel pazarlarda olan daralma nedeniyle 2015 yılında Kaplama Malzemeleri ihracatımız Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre miktar

olarak %8,90 ve tutar olarak %16,37 azaldı. Aynı sebeplerle Seramik Sağlık Gereçleri ihracatımız Aralık sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak %2,67 ve tutar Dolar olarak %10,66 oranlarında azaldı. 2016 yılı ihracatımızın da 2015 yılındaki tempoyu sürdüreceğini düşünüyoruz. Seramik Karo ve Sağlık Gereçleri ithalatımızda daralma görülüyor. Karo ithalatı özellikle Çin’e dayalı olmakla birlikte 2015 yılında miktar ve tutar olarak yaklaşık %38 azaldı. Sağlık gereçlerinde ise bu oran %69 artış gösteriyor. Gelecek yıl da bu yıl olduğu gibi benzer bir durumla karşılaşılacağını öngörüyoruz" dedi.

Kentsel Dönüşüm Sektörü Olumlu Etkiledi

YAMANER; geçtiğimiz yıl sektörün iç pazarda gelişmesini sağlayan en önemli etkenin kentsel dönüşüm projeleri olduğunu, nitelikli, büyük çaplı konut ve yaşam alanlarını barındıran projelerin bu gelişimi desteklediğini belirtti.

Sırada Gelişmekte Olan ABD Pazarı, Afrika ve Uzakdoğu Var

Seramik sektörünü ihracat rakamları ile de yorumlayan Ahmet Tahsin YAMANER; "İhracat verileri, artan döviz kurları ile rekabetçi konuma geçen sektör temsilcilerimiz, doğal pazarlarımız olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki politik sorunlar nedeni ile beklenen büyümeyi gösteremedi. Gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki pazar payımızı artırarak bu durumu telafi ettik" dedi. YAMANER şöyle devam etti:

"Türkiye, Dünya sıralamasındaki yerini her alanda birinciliğe taşımak için, gelişmekte olan ABD pazarı başta olmak üzere, bugüne kadar pek işlenmemiş olan Sahra altı Afrika pazarı, Asya Kıtası pazarları ve Uzakdoğu pazarları üzerinde çalışıyor. Türkiye seramik üretiminin karolarda üretimin %30’unu, sağlık gereçlerinde %40’ını ihraç etmektedir. Bu sebeple sektör katma değeri çok yüksek olan ve döviz kazandırıcı bir sektördür."

Yıllık Büyüme Oranı %7

Konuşmasında üretim ve yatırım çalışmalarını da değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Ahmet Tahsin YAMANER; "Sektörümüzde serbest pazar ekonomisi içerisinde yeni üretim tesisleri için yapılan yatırımları yakından takip ediyoruz. Kaplama seramiklerinde 330 milyon m2 üretim mevcut olup, bunun 230 milyon m2'si iç pazarda tüketiliyor. Özetle, üretimi iç pazar desteklemekte. İnşaat sektöründeki hareketlilik devam ettiği sürece bu alanda bir sorun çıkmayacağını öngörüyoruz. Sektör için yıllık büyüme tahminimiz %7 oranında. Seramik Sağlık Gereçleri üretimi de yıllık yaklaşık 19 milyon adet olup, bunun büyük kısmı yine iç pazara sunuluyor."

Yabancı Yatırımcı Gelmedi

‘’Sektörümüze bu güne kadar seramik hammaddeler konusu dışında herhangi bir yabancı yatırım gelmedi’’ diyerek konuyu gündeme taşıyan YAMANER, ‘’Sektörümüz, yurt dışında üretim tesisi ve/veya marka hakimiyeti olan seramik şirketlerini satın almak veya bunlarla ortaklık kurmak için çalışmalar yürütüyor. Halen yurt dışından marka satın almış ve yurt dışında üretim tesisleri açmış olan Türk şirketlerimiz mevcut. Bu da bizim için başka bir gurur tablosudur" dedi.

Türkiye Tasarımda Gelişmektedir

Türkiye’nin bu alanda bir tasarım merkezi haline gelişinin farkına varıldığının altını çizen YAMANER, "Endüstrileşmenin tarihine baktığımızda, emek yoğun üretimler gelişmiş Avrupa ülkelerinden doğuya doğru kayma eğiliminde. Fakat bu endüstriler, yoğun istihdam sağlamaları açısından toplumlar için önemlidir. Türk Seramik Sanayi; İngiltere, daha sonra Almanya, İtalya ve İspanya'dan kendi ülkemize almış olduğu üretim liderliğini uzun yıllar korumak için tasarımın ne kadar önemli olduğunu yıllar önce fark etti" dedi.

220 Bin Kişilik İnsan Kaynağı

İstihdam rakamlarının da verildiği açıklamada, seramik sektörünün Kaplama Malzemelerinden ziyade Sağlık Gereçlerinin üretiminde daha yoğun işgücü kullanıldığı belirtildi. Sektörde her iki ürün grubu için de ürün tasarımları, seramik üretiminde kullanılan kalıplar, makine ve ekipman üretimi, satış kanallarında ve montaj işlerinde çalışan kişiler ile toplamda 220.000 kişiye iş, aileleri ile birlikte yaklaşık 1 milyon insana aş temin edildiği açıklandı.

Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Başkan Ahmet Tahsin YAMANER, sektöre ilişkin önemli sorunlara, çözüm önerilerine değindi ve otoritelerden destek istedi. "Seramik sektörü yerli hammaddeler kullanarak ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandıran bir iş koludur. Sektörün devamlılığı adına seramik hammaddelerine erişim ve bu hammaddelerin sektörde kullanılması zorunludur, ithal ikamesi telafisi mümkün görülmeyen çok büyük kayıplara sebep olacaktır.

İstanbul Şile gibi çok önemli ve kritik kil hammaddesi rezervlerinde bu ocakların işletilmesine getirilecek engeller ve kısıtlamalar sektörümüzü ve dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Yıl içerisinde sektörün büyük uğraşları ile kamu tarafından konulan kısıtlamalar, 2020 yılına kadar kaldırılmış olup sorunsuz işletimin devamını beklemekteyiz.

Hammadde sorunun yanı sıra sektörümüzdeki diğer bir çözüm bulunması gereken konu düşük kar marjları. Yurt dışındaki pazarlarımızdan gelen talep, sağlıklı bir seyir izlememekte. 2016 yılı itibariyle yürürlüğe giren yeni asgari ücret uygulaması her ne kadar işvereni zorlayacak olsa da, işgücü verimliliğinin artırılması, işverenlerin üzerinde bulunan halihazırdaki yüklerin ve bu yeni yükün negatif etkilerinin devletimiz tarafından yeni politikalar ile ortadan kaldırılmasını beklemekteyiz. Asgari ücret ile ilgili devletimizin vereceği desteğin daha fazla olmasını bekliyorduk. Çünkü, iş sağlığı ve güvenliği, çevre mevzuatları ve yeni uygulamaları neticesinde işverene birçok yeni yükler gelmekte.

Ne yazık ki sektörümüz, yatırım maliyetleri ve geri dönüş süreleri açısından, yatırımcıya destek sağlanmadan yatırım alınabilecek bir konumda değil. Dolayısıyla, sanayi yatırımları ortamının iyileştirilmesi ve çalışmaların kolaylaştırılması için devletin pek çok düzenleme yaptığı malumlarımızdır. Teşvik sistemi de bu düzenlemeler arasında. Mevcut teşvik sistemi eskisine göre daha anlamlı ve yapıcı olmakla birlikte yeterli değildir. Avrupa Birliği'nde yerleşik rakiplerimizin faydalanmakta olduğu “yoğun enerji tüketen sanayi dallarına Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kararname ve yönetmelikler ile verilmekte olan doğal gaz ve elektrik enerjisi fiyatlarındaki vergi muafiyetleri ve sübvansiyonlar ve sektöre özel enerji fiyatları” uygulamalarının ülkemizde de uygulanmasını sektörümüzün sağlıklı bir gelecek perspektifinde gelişmesi adına önemsiyoruz."

Bu Yıl UNICERA'ya 12 Ülkeden 371 Firma Katıldı

UNICERA her yıl mimarlar, iç mimarlar müteahhitler ve tasarımcılar başta olmak üzere pek çok sektör profesyonelini banyo ve mutfak sektörünün önde gelen firmaları ve ürünleriyle buluşturuyor. Kendi sektöründe Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı UNICERA, bu yıl Türkiye dışında Almanya, Amerika, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Sırbistan’dan 371 firmayı 11 salon ve 98.000 m2 kapalı sergileme alanında 70.000’in üzerindeki nitelikli ziyaretçisini bir araya getirdi.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)