​Seranit, EPD’li Ürünleri İle Müşterilerine Ayrıcalık Yaratıyor

Seranit, LCA yaklaşımı ile eko-tasarım ve eko inovasyon fırsatları altyapısını da hazırlamıştır. Yapı malzemeleri; üretimleri esnasındaki karbon ayak izi ve enerji tüketimleri, emisyonlar gibi çevresel etkiler yapı sürdürülebilirliğine ve en önemlisi bina performansına önemli katkıda bulunmaktadır.

Kurumunun EPD Sertifikalı ürünlerinden bize bahsedebilir misiniz?

Seranit, tüm seramik ürün gruplarında; porselen karolar, duvar karoları ve yer karoları için EPD belgesine sahiptir.

Seranit EPD Belgeleri Avrupa’da ECO Platform (www.eco-platform.org) sisteminde de aşağıdaki numaralar ile kayıt altına alınmıştır:

ECO EPD Ref No 00000133 Ceramic Wall Tiles
ECO EPD Ref No 00000134 Ceramic Floor Tiles
ECO EPD Ref No 00000135 Ceramic Porcelain Tiles

EPD Belgeleri uluslararası seviyede The International EPD System (www.environdec.com), Türkiye’de EPD Turkey websitelerinde (www.epdturkey.org) yayınlanmaktadır. Ayrıca sadece EPD belgeli ürünlerin bulunduğu EPD Veritabanı (www.epdyapi.org) websitesinde de Seranit EPD belgeleri yayınlanmaktadır.

Kurumunuzu bu sertifikayı almaya yönlendiren konular neler oldu?

Seranit, müşterilerine sertifikalandırma çalışmalarında ayrıcalık yaratmayı hedeflemektedir. Seranit, dünyada hızla gelişmekte olan yeşil bina pazarlarında, müşterilerine avantaj yaratmakla kalmayıp, Avrupa Birliği yasaları ve ihracat pazarı gerekliliklerine de uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Seranit, LCA yaklaşımı ile eko-tasarım ve eko inovasyon fırsatları altyapısını da hazırlamıştır. Yapı malzemeleri, üretimleri esnasındaki karbon ayak izi ve enerji tüketimleri, emisyonlar gibi çevresel etkiler yapı sürdürülebilirliğine ve en önemlisi bina performansına önemli katkıda bulunmaktadır. LEED kriterlerinde yapı ürünlerinde ilave puan almak için LCA ve EPD belgelendirmelerini tamamlayan Seranit, seramik ürünlerine EPD belgesini alarak, müşterilerinin Yeşil Bina Projelerindeki sertifika sistemlerinde yüksek puan almalarını sağlamaktadır. Seranit EPD belgeleri sayesinde, ölçülebilir ve kıyaslanabilir sonuçlarla, uygulamacı ve yatırımcılara, kullanacakları yapı malzemeleri hakkında ulaşabilecekleri en doğru çevresel bilgileri sunmaktadır. Ayrıca EPD veri tabanına kayıtlı olan ürünlerimiz mimarlara, tasarımcılara, yeşil bina danışmanlarına, müteahhitlere ve yapı denetçilerine ihtiyaçları olan şeffaf ve standartlarla uyumlu bilgiyi sağlamaktadır.

Sertifika sürecinde neler yaşadınız? Hangi aşamalardan geçtiniz?

Seranit EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir.

ISO 14040 serisi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alan bu beyan yöntemi Dünya çapında geçerlidir. Bağımsız şekilde, üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanan EPD belgeleri, ürünün teknik tanımı, üretici firma detayları ve LCA sonuçlarından meydana gelmektedir. LCA raporu ve EPD belgesi uluslararası bağımsız doğrulayıcılar onay verdikten sonra kayıt altına alınıp yayınlanmaktadır.

EPD Belgesi alma sürecinde, Seranit tarafından ürettiği ürünlerin hammaddelerinin işlenmesinden üretimine ve uygulanmasına kadarki tüm çevresel etkiler değerlendirilip şeffaf olarak beyan edilmiştir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)