Sıradanlığın Ötesine Geçmek

Kentler toplumun tüm kesimlerinin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır. Dolayısıyla daha iyi yaşam kalitesine ulaşmaları açısından çocukların gereksinimlerine de cevap vermesi gerekmektedir. 

Bir çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için en az beslenme, barınma ve sevgi kadar oyun da önemli bir yer kaplar. Oyun oynamak onların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Kentler, toplumun tüm kesimlerinin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır. Dolayısıyla daha iyi yaşam kalitesine ulaşmaları açısından çocukların gereksinimlerine de cevap vermesi gerekmektedir. Bu durumda çocukların oyun oynayabileceği, kendilerini sosyal olarak ifade edebilecekleri, yaşıtlarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri çocuk parkları kamusal alanlar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kamusal alanda karşılık bulan işlevsel, korunaklı ve güvenli bir şekilde tasarlanmış çocuk oyun alanları önem taşımaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimlere büyük görev düşer. Carve, toplumu eğlenceli bir şekilde birbirine bağlayan kamusal alanlar yaratma konusunda uzmanlaşmış Hollanda’lı bir tasarım ve mühendislik stüdyosudur. Ana odak noktaları parklar, kentsel meydanlar, oyun alanları, spor ve paten tesisleri, okul bahçeleri gibi oynanabilir ve alışılmadık alanlar tasarlamak ve geliştirmektir. Ekip yerel yönetimler, geliştiriciler, oyun alanı ekipmanı üreticileri ve mimarlar dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilerle çalışır. 1997 yılında Elger Blitz ve Mark van der Eng tarafından kurulan Carve, endüstriyel tasarımdan peyzaj mimarlığına kadar çeşitli tasarım disiplinlerini bir araya getiren multidisipliner bir şirket haline gelmiştir. Stüdyo, eğlenceyi kamusal alanda yaşamın hayati bir bileşeni olarak görmekte, tasarımlarında zorluğa ve güvenliğe öncelik vermektedir. Oyun olanaklarını destekleyen ve beklenmeyeni kolaylaştıran çok işlevli alanlar geliştiren Carve, soyut bir bakış açısıyla çalışmayı, oynanabilir alanlar yaratmayı ve çok amaçlı tasarımları tercih etmektedir.

Tophane Parkı Oyun Alanı

Galataport, İstanbul’da Tophane semtinde daha önce ulaşılamayan bir alanda, sanatsal ve kültürel çekirdeğe dönüştürülen bir kentsel dönüşüm projesidir. Bu proje kapsamında Tophane Parkı, 18. yüzyıl Osmanlı tarzı Mahmud Han Çeşmesi gibi tarihi simge yapıların yanı sıra İstanbul Modern Müzesi ve Resim Heykel Müzesi gibi yeni gelişmelerin bir karışımını sunar. 2020 yılında Carve’den tarihi Tophane Parkı’nda bir oyun alanı tasarlaması istendi. Osmanlı barok tarzı bina, Osmanlı tarzı Mahmud Han Çeşmesi, modern müze ve alışveriş merkezi gibi antik ve çağdaş yapıların bir karışımını içeren olağanüstü ortam, eğlenceli ve farklı bir tasarım yaratmaya olan ilgilerini hızla çekti. Ofisin projedeki amacı parkın huzurlu atmosferine saygı göstermek ve içindeki tarihi ve yeni yapıları uyumlu bir şekilde birbirine bağlamak oldu. 


CARVE, TOPLUMU EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE BİRBİRİNE BAĞLAYAN KAMUSAL ALANLAR YARATMA KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ HOLLANDA’LI BIR TASARIM VE MÜHENDİSLİK STÜDYOSUDUR.


Malzemeler yerel tarihi ortaya çıkarıyor 

Carve Türk işçiliğinin eski ve zengin geleneğini benimseyerek, geleneksel taş oymacılığını tasarımla birleştirmeyi seçti. Ege kıyı şeridinden gelen kumla birlikte sert taş ve ahşap gibi yerel malzemelerin kullanılması, çevredeki yapılarla mükemmel uyum sağlayan uyumlu bir malzeme paleti ile neticelendi.

Heykel gibi bir oyun manzarası

Yakındaki Tophane Çeşmesi’nin ayak izinin kare şeklinden esinlenerek hem çeşmeye hem de hamisinin lakabı olan I. Mahmut ‘Kambur’ a saygı duruşunda bulunan dinamik ve davetkâr bir oyun alanı oluşturdular. Tasarım sürecinde bağlama uyum sağlamak için şekil esnetildi, deforme edildi ve orijinal dört köşesinden biri kaldırıldı. Ortaya çıkan biçim ise yakınlardaki İstanbul Modern Müzesi’nden yeni çıkmış gibi görünen; form, renk, malzeme ve beden arasında heykelsi bir etkileşim olarak tarif edilebilir. Oyun alanı farklı yaş gruplarına hitap eden üç alandan oluşuyor. Her kısım ek macera oyunu unsurlarının bulunduğu bir iç kumlu alanı kapsıyor. Oynamak için tasarlanan bu büyük heykelsi nesne çeşitli işlevler sunuyor (kayma, adım atma, tırmanma, uzanma, emekleme, performans gösterme, dengeleme) ancak hiçbiri ilk bakışta açıkça anlaşılamıyor.

Sıradanlığın ötesine geçmek

Stüdyo, bu projeyi tasarlarken yönlendirici faaliyetlere ve sınırlı etkileşimlere dayanan alışılagelmiş oyun alanı konseptinden koparak, oyuna ilham veren çok işlevli bir unsur yaratmayı başarmış. Alışılmadık yaklaşım çocuklar ve yetişkinler için çekici ve eğlenceli, pürüzsüz, heykelsi bir objeyle neticelenmiş.


STÜDYO, BU PROJEYİ TASARLARKEN YÖNLENDİRİCİ FAALİYETLERE VE SINIRLI ETKİLEŞİMLERE DAYANAN ALIŞILAGELMİŞ OYUN ALANI KONSEPTİNDEN KOPARAK, OYUNA İLHAM VEREN ÇOK İŞLEVLİ BİR UNSUR YARATMAYI BAŞARMIŞ.


3D dijital teknikler

İnşaat sürecini kolaylaştırmak, son inşaatın tutarlılığını sağlamak ve vizyonu hayata geçirmek için yerel bir üreticiyle çalışılmış. Tasarım ve mühendislik aşamalarında birçok zorluğun aşılmak zorunda kalındığı projede, çift kavisli yüzeye sahip geniş bir taş heykelin üretim zorluğuna çözüm ise 3D dijital tekniklerden bazılarının yetenekli yerel işçilikle harmanlanması olmuş.

Önce kamusal alan, sonra bir oyun alanı

Oyunu kamusal alanın önemli bir bileşeni olarak gören Carve, her yaştan, gruptan ve geçmişten insan için ortamlar yaratmayı seçmiş. Kamusal alanların çeşitli etkinlikleri kolaylaştırmasını ve kullanıcı gruplarını etkileşime teşvik etmesini, aynı zamanda deneyler için bir mekân olarak hizmet etmesini büyüleyici buluyor. Tophane Parkı Oyun Alanı ile ilgili en özel şey ise çevredeki kamusal alanın içinden devam etmesi olmuş. Oyun alanı ebeveynlerin uzaktan izlediği çitle çevrili bir alan değil, herkes ve dahil olmaktan korkmayanlar için açık.

Marmara Forum Bulut Oyun Alanı

Carve’nin Türkiye’ de hayata geçirdiği bir diğer oyun alanı Marmara Forum Bulut Oyun Alanı. İstanbul Bakırköy ilçesinde bir alışveriş merkezi olan Marmara Forum’un çatısında yer alan bu oyun alanı ikonik bir yapı olarak dikkat çekiyor. Fantastik bir oyun alanı olan bulut yapısında gün ışığı gün boyunca değiştikçe bulutların pencereleri sihirli bir şekilde renk değiştiriyor. Marmara Forum’un sokak seviyesinden 24 metre yükseklikte yer alan oyun alanında farklı yaş gruplarına göre belirlenmiş alanlar bulunuyor. Bu projede Carve tasarımda hem biçim hem de deneyim yoluyla bir bağlantı kurmayı amaçlamış ve yerden yaklaşık sekiz metre yüksekte olan bulutlara dokunma deneyimi yaşatacak yüksek profilli ve akıllı bir oyun alanı tasarlamayı hedeflemiş. Bulut oyun alanı, farklı yaş gruplarına hitap eden dört farklı alandan oluşuyor.


CARVE TASARIMDA HEM BİÇİM HEM DE DENEYİM YOLUYLA BIR BAĞLANTI KURMAYI AMAÇLAMIŞ VE YERDEN YAKLAŞIK SEKİZ METRE YÜKSEKTE OLAN BULUTLARA DOKUNMA DENEYİMİ YAŞATACAK YÜKSEK PROFİLLİ VE AKILLI BİR OYUN ALANI TASARLAMAYI HEDEFLEMİŞ.


Küçükten büyüğe; yürümeye başlayan çocuk alanı, bir tırmanma kubbesi, daha büyük bir küre topluluğu ve kaydıraklı yaklaşık sekiz metre yüksekliğinde bir tırmanma kulesi bulunuyor. Bulutların içi tamamen oyun unsurlarıyla döşenmiş. Çocuklar bir hamak ormanında tırmanabiliyor, kayabiliyor, uzanabiliyor ve bir pencerenin arkasından şehrin silüetine bakarak yüksekliği deneyimleyebiliyor


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)