​Top 10 Seçilmiş Örnek: Aydınlatma

Sağlıklı ve görme yetisini kaybetmemiş bir bireyseniz; şekil, ton ve hareketleri anlamak yalnızca bir kaynakla mümkün olacaktır. Işık!

Fiziksel ve görsel anlamda öğelerin formlarını kavramamız için ihtiyacımız olan bu kaynak, evrenin bize sunduğu çözümlerden en önemlisi. Güneşin yegâne hediyesi ışık, suni kullanım metotlarıyla, nesneyi tasarladığımız yanıyla göstermenin imkânlarını sunuyor. Doğada ve mimarlıkta ışığın farklı formlarda ele alınması bizim algılarımızı yönetmeye başlamış bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Üreten ve tasarlayan meslek disiplinleri artık ışığı bir araç olarak değil, bir amaç olarak  görüyorlar.  İlham veren fikir eskizlerine yeni bir unsur olarak  ışıklar yansıyor. Işık ve aydınlatma kaynakları kimi zaman yapının görsel karakterini ön plana çıkarırken kimi zaman kentliye ihtiyacı olan yönlendirmeyi sunuyor, kimi zaman estetik bir simge kazandırıyor, kimi zaman da mekân kullanımlarını pratik hale getirirken bazen de sanatla birlikte bir görsel sunuma dönüşüyor.
 

Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutan mimarlar ise ışık kirliliğinden kaçınarak enerji verimli ürünlerle birlikte doğru aydınlatma projelerinin örneklerini her geçen gün arttırmakta. Kentsel yaşam alanlarının toplumsal etkileri araştırıldığında aydınlatma yöntemlerinin gündelik yaşam içerisindeki rolü son yıllarda ön plana çıkmakta.  Öyle ki kent ve mekân tanımlarını zenginleştiren yoğun aydınlatmaların ruh hali ile doğru orantılı olması kaçınılmaz oluyor. Aydınlatma görsel ve duygusal ihtiyaçları karşılarken bir yandan da fizyolojik ritmimize ayak uydurması istenen beklentiye dönüşüyor.  Renk ve ışık birlikteliği tüm bu süreçlerin önemli bir bileşeni olurken var olduğumuz yeri yorumlamada bize pozitif veya negatif etkiler bırakıyor. 

TOP 10 Bölümümüzde de algının temel öğesi ışık ve aydınlatmaların dünyada uygulanmış  projelerine yer vermek mimaride, peyzajda ve tasarımda ışığın gücüne şahit olmak istiyoruz.

1.Gökyüzü Yüzükleri


2.Parlayan Metaforlar


3.Işığın Ruhani Dansı


4.Patriot Ridge’de Yeşili Görmek


5.Organik Bir Işık Enstalasyonu


6.Peyzajda Düşsel Işıklar


7.Oksijen Parkı


8.Plazalar Arasında Umut Veren Alan


9.Kentsel Oyuna İvme Kazandırmak


10.Yansıyan Renk KaburgalarıYorumlar

Muhammet Arif Mete 29 Mart 2018

Dogru aydınlatma yontemleri.

Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)