Yaşar Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Akıllı Mahalle Modeli Geliştirildi

Dünya genelinde enerjinin büyük bir kısmını tüketen ve sera gazı emisyonlarına neden olan binaların sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla Yaşar Üniversitesi'nde "Sürdürülebilir Akıllı Mahalle Modeli" geliştirildi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yürütülen bu proje, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) olarak yürütülen çalışmanın sonuçları, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi, Bornova Belediyesi, Almanya'dan Heidelberg Belediyesi ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) gibi kurumların ortak olduğu AB destekli Bornberg Projesi'nde kullanılacak. Proje, akıllı mahallelerin oluşturulmasıyla sıfır atık ve sürdürülebilir yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Akıllı Mahalle

Bilimsel Bakış Açısı

Bu projenin amacı, emisyonları azaltarak sıfıra indirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla, Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi benzer iklimlere sahip şehirlerin sürdürülebilir ve akıllı bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamaktır. Ayrıca, bilimsel verilerin kullanılması, projeye katkı sağlayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Doktora Öğrencisi Duygu Çınar Umdu'nun doktora tezinde de kullanılacak, böylece sürdürülebilir ve akıllı kentsel alanların oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Projenin, aynı zamanda bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına ve topluma rehberlik etmeyi hedeflediğini vurgulamak gerekir. Ayrıca, projenin sonuçları, 1 Kasım 2023'te başlayacak olan ve Avrupa Birliği IPA destekli Bornberg Projesi ile BORNOVA SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) çalışmalarında kullanılacaktır. Bu projelerin enerji analizleri, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinin desteğiyle gerçekleştirilecektir ve diğer sürdürülebilirlik kriterleri için Mimarlık Bölümü'nün BAP projesinin çıktılarından faydalanılacaktır.

İki Aşamalı Proje

Projenin ilk aşamasında, sürdürülebilir mahalle ve akıllı kent değerlendirme araçları, sertifikalar ve modellerin ölçütleri araştırıldı ve bu modellerin puanlama sistemlerinin karşılaştırmalı analizleri yapıldı. Ardından, proje ikinci aşamasına geçti ve Akdeniz iklim tipine sahip şehirlerin özelliklerine göre sürdürülebilir ve akıllı mahalle değerlendirme modeli için ölçütler belirlendi. Bu aşamalar sonucunda elde edilen değerlendirmeler, kentsel alanlarda sıfır atık ve yenilenebilir enerji hedefleri ile yüksek refah seviyelerinin olduğu, sürdürülebilir kent toplumu fikrinin benimsenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Ücretsiz Kaynak

Ege ve Akdeniz kıyılarında benzer iklim koşullarına sahip şehirlerde sürdürülebilirlik araştırmacıları için ücretsiz bir veri kaynağının olmadığını belirten Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Alakavuk, "Birçok değerlendirme aracı ve kontrol listesi modeli, sadece ekonomik ve çevresel faktörler üzerinden puanlama yapmaktadır. Bu puanlama modelleri yeterli olmamaktadır. Hem çevre hem de ekonominin yanı sıra toplumu da içeren karma hesaplama modellerinin kullanılması daha faydalı olabilir. Bu araştırma, özgün bir karma hesaplama modeli geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)