EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Yeşil İş Dünyası

söyleşi” kategorisindeki konular.

Ece Ceylan Baba'ya Sorduk...

Ece Ceylan Baba'ya Sorduk...

Mimarlığın sürdürülebilir ve ekolojik boyutu tasarımın çevreci bakış açısına sahip olmakla ilgili. Ortalama yapı ömrünün ellibeş altmış yıl olduğu düşünülürse bizler mimar olarak bir yapıyı tasarladığımızda bizden sonraki neslin aslında kentsel ortamını d

Mehmet Şenol'a sorduk...

Mehmet Şenol'a sorduk...

Ekolojik mimarlık özünde mimarlığın bir alt dalı değildir. Bence mimarlığın özü ve kendisidir. Yapılarımızı üzerinde yaşadığımız şu gezegene inşaa ettiğimiz sürece de mimarlığı topoğrafyadan, ekolojiden ayrı düşünemeyiz.

Adnan Kazmaoğlu'na sorduk...

Adnan Kazmaoğlu'na sorduk...

İyi bir mimari kurgu, bütün teknik donatıları ile doğruysa o fevkalade bir mimari yapıdır. Ancak ekolojik ve iklimsel kavramlara, enerji tasarrufuna, sürdürülebilir malzeme tasarımlarına önem vererek mimari tasarımların bütünleşir bir sonuca ulaşması lazı

Kerem Oral'a sorduk...

Kerem Oral'a sorduk...

Sürdürebilir tasarım yerine çevreye olan duyarlılığı ve etkileşimleri, tüketimin sorgulandığı, doğal kaynakları tasarımda kullanıcısıyla kavuşturan, ekosistemdeki yerini sorgulayan tasarım demek daha kapsamlı olacak herhalde.

Gökhan Avcıoğlu'na sorduk...

Gökhan Avcıoğlu'na sorduk...

Mimarların öncelikle işin mühendislik tarafında kendilerini geliştirmeleri önemli. Sürdürülebilirlik konusu da bir mühendislik konusu. Bu anlamda mimar olsun veya olmasın yapı üretiminin herhangi bir disiplinindeki herkese aslında bu görev bu sorumluluk d

Emre Arolat'a sorduk...

Emre Arolat'a sorduk...

İçinde bulunduğumuz sermaye egemen dünya, tüketim dişlilerinin arasına sokabildiği her konuya olduğu gibi, “sürdürülebilirlik” olgusuna da bir tür piyasa enstrümanı olarak bakmaya meyilli. Dikkat etmeli. Zira bu olgunun bu bağlamda metalaştırılama kapasit

Rüksan Tuna'ya Sorduk...

Rüksan Tuna'ya Sorduk...

"İklim koşulları düşünülmeden yapılmış büyük cam cepheli binalar görüyorum. Özellikle dört cephesi de aynı çok katlı yüksek yapıların yapılmaya ve tasarlanmaya devam edilmesi beni çok endişelendiriyor."

Bünyamin Derman'a sorduk...

Bünyamin Derman'a sorduk...

Sertifikalar özendiricidir. Pazar avantajı sağlar. Ama gönül ister ki, yapılı çevrenin insan sağlığına ve dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliğine uygun inşası bir ayrıcalık değil, gereklilik, bir standart olsun.

Sertifikalı Binalar İçin

Sertifikalı Binalar İçin

Kale Grubu’nun Yapı Ürünleri Grubu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İhsan Karagöz ile görüşerek, Kale Grubu’nun çevreci yaklaşımı ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk...

IQ Çözümler ile Daha Fazla Tasarruf, Konfor ve Güvenlik

IQ Çözümler ile Daha Fazla Tasarruf, Konfor ve Güvenlik

Özellikle Bilişim Teknolojileri ve Yeşil Teknolojiler inşaat sektöründeki gelişmelere yön verirken, yeşil teknolojiler; Tasarruf, çevreye duyarlılık, geri dönüşüm açısından daha fazla avantajlar sunacak çözümlere doğru kayıyor.

Elias Messinas ve ECOWEEK-İST’13

Elias Messinas ve ECOWEEK-İST’13

17-21 Haziran 2013 tarihinde MSGSÜ işbirliğiyle İstanbul’da yapılacak olan ECOWEEK atölye çalışmaları ve konferans programında, mimarlık, kentsel planlama, tasarım, güzel sanatlar vb. farklı disiplinlerden profesyonellerin yürütücülüğündeki atölye çalışma

Tak Akıllı Çıkar Akılsız

Tak Akıllı Çıkar Akılsız

‘’Akıllı’’ terimi tam da böyle bir terim. Daha çok insan için kullanılan bir tanımlamayı; yapılı çevreye, binaya, hatta ayakkabıya uyarlamaya kalktığımızda işler karışmaya başlıyor. Bülent Onur, konuyla ilgili uzun yıllardır kafa yoran; Yeditepe Üniversit

2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi için Geri Sayım Başladı

2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi için Geri Sayım Başladı

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi'nin ikincisi bu yıl 18-19 Şubat tarihlerinde Swissotel'de gerçekleşecek. Konferansın bu yılki ana teması "Küresel Sorunlardan Çıkış Yolu - Yeşil Dönüşüm" olarak bel