EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Çuhadaroğlu

söyleşi” kategorisindeki konular.

Sürdürülebilirlik için Kimya Yaratıyoruz

Sürdürülebilirlik için Kimya Yaratıyoruz

Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak, kurumsal stratejimizin kalbinde “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” anlayışı yatıyor. Bu yüzden tüm faaliyetlerimizde, bizden sonraki nesillerin de sorumluluğunu taşıyoruz. BASF olarak, sürdürülebi

Ytong
Isı Yalıtımı, Hafiflik, Deprem Emniyeti, Yanmazlık: YTONG

Isı Yalıtımı, Hafiflik, Deprem Emniyeti, Yanmazlık: YTONG

İsveç’te 90 yıl önce keşfedilmiş, daha sonra Almanya’da geliştirilmiş bir ürün Ytong. Ytong Türkiye olarak bu yıl 50. yılımızı kutluyoruz. Literatürde ‘gaz beton’ olarak geçiyor. Çağdaş bir yapı malzemesi, son 100 yılın malzemesi. Almanya’da bulunan Ar-Ge

Birgün Su akmadığında Kıymeti Anlaşılacak!

Birgün Su akmadığında Kıymeti Anlaşılacak!

Gerçek ortada, su azalıyor, bunu görmemek için kör olmak lazım. Su çok değerli; ama Türkiye’de son 10 senede değeri bilindi bence, bugün hala suyun değerini bilmeyen çok yer var. Su nasılsa bir yerden geliyor, şimdi musluğu açıyorsun akıyor; bir gün su ak

Karamuk & Kuo'ya sorduk...

Karamuk & Kuo'ya sorduk...

Sürdürülebilir tasarım, sadece, solar panel kullanmak veya yeşil çatı yapmak değildir. Enerji ve malzeme tüketimini teknik etkiler kadar, nasıl yaşadığımızı ve toplumla kurduğumuz sosyal ilişkileri sorgulamayı da içerir.

Ece Ceylan Baba'ya Sorduk...

Ece Ceylan Baba'ya Sorduk...

Mimarlığın sürdürülebilir ve ekolojik boyutu tasarımın çevreci bakış açısına sahip olmakla ilgili. Ortalama yapı ömrünün ellibeş altmış yıl olduğu düşünülürse bizler mimar olarak bir yapıyı tasarladığımızda bizden sonraki neslin aslında kentsel ortamını d

Mehmet Şenol'a sorduk...

Mehmet Şenol'a sorduk...

Ekolojik mimarlık özünde mimarlığın bir alt dalı değildir. Bence mimarlığın özü ve kendisidir. Yapılarımızı üzerinde yaşadığımız şu gezegene inşaa ettiğimiz sürece de mimarlığı topoğrafyadan, ekolojiden ayrı düşünemeyiz.

Adnan Kazmaoğlu'na sorduk...

Adnan Kazmaoğlu'na sorduk...

İyi bir mimari kurgu, bütün teknik donatıları ile doğruysa o fevkalade bir mimari yapıdır. Ancak ekolojik ve iklimsel kavramlara, enerji tasarrufuna, sürdürülebilir malzeme tasarımlarına önem vererek mimari tasarımların bütünleşir bir sonuca ulaşması lazı

Kerem Oral'a sorduk...

Kerem Oral'a sorduk...

Sürdürebilir tasarım yerine çevreye olan duyarlılığı ve etkileşimleri, tüketimin sorgulandığı, doğal kaynakları tasarımda kullanıcısıyla kavuşturan, ekosistemdeki yerini sorgulayan tasarım demek daha kapsamlı olacak herhalde.

Gökhan Avcıoğlu'na sorduk...

Gökhan Avcıoğlu'na sorduk...

Mimarların öncelikle işin mühendislik tarafında kendilerini geliştirmeleri önemli. Sürdürülebilirlik konusu da bir mühendislik konusu. Bu anlamda mimar olsun veya olmasın yapı üretiminin herhangi bir disiplinindeki herkese aslında bu görev bu sorumluluk d

Emre Arolat'a sorduk...

Emre Arolat'a sorduk...

İçinde bulunduğumuz sermaye egemen dünya, tüketim dişlilerinin arasına sokabildiği her konuya olduğu gibi, “sürdürülebilirlik” olgusuna da bir tür piyasa enstrümanı olarak bakmaya meyilli. Dikkat etmeli. Zira bu olgunun bu bağlamda metalaştırılama kapasit

Rüksan Tuna'ya Sorduk...

Rüksan Tuna'ya Sorduk...

"İklim koşulları düşünülmeden yapılmış büyük cam cepheli binalar görüyorum. Özellikle dört cephesi de aynı çok katlı yüksek yapıların yapılmaya ve tasarlanmaya devam edilmesi beni çok endişelendiriyor."

Bünyamin Derman'a sorduk...

Bünyamin Derman'a sorduk...

Sertifikalar özendiricidir. Pazar avantajı sağlar. Ama gönül ister ki, yapılı çevrenin insan sağlığına ve dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliğine uygun inşası bir ayrıcalık değil, gereklilik, bir standart olsun.

Sertifikalı Binalar İçin

Sertifikalı Binalar İçin

Kale Grubu’nun Yapı Ürünleri Grubu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İhsan Karagöz ile görüşerek, Kale Grubu’nun çevreci yaklaşımı ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk...

Işıklar