EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Yeşil İş Dünyası
Legrand
Mehmet Şenol'a sorduk...

Mehmet Şenol'a sorduk...

Ekolojik mimarlık özünde mimarlığın bir alt dalı değildir. Bence mimarlığın özü ve kendisidir. Yapılarımızı üzerinde yaşadığımız şu gezegene inşaa ettiğimiz sürece de mimarlığı topoğrafyadan, ekolojiden ayrı düşünemeyiz.

Adnan Kazmaoğlu'na sorduk...

Adnan Kazmaoğlu'na sorduk...

İyi bir mimari kurgu, bütün teknik donatıları ile doğruysa o fevkalade bir mimari yapıdır. Ancak ekolojik ve iklimsel kavramlara, enerji tasarrufuna, sürdürülebilir malzeme tasarımlarına önem vererek mimari tasarımların bütünleşir bir sonuca ulaşması lazı

Kerem Oral'a sorduk...

Kerem Oral'a sorduk...

Sürdürebilir tasarım yerine çevreye olan duyarlılığı ve etkileşimleri, tüketimin sorgulandığı, doğal kaynakları tasarımda kullanıcısıyla kavuşturan, ekosistemdeki yerini sorgulayan tasarım demek daha kapsamlı olacak herhalde.

Gökhan Avcıoğlu'na sorduk...

Gökhan Avcıoğlu'na sorduk...

Mimarların öncelikle işin mühendislik tarafında kendilerini geliştirmeleri önemli. Sürdürülebilirlik konusu da bir mühendislik konusu. Bu anlamda mimar olsun veya olmasın yapı üretiminin herhangi bir disiplinindeki herkese aslında bu görev bu sorumluluk d

Emre Arolat'a sorduk...

Emre Arolat'a sorduk...

İçinde bulunduğumuz sermaye egemen dünya, tüketim dişlilerinin arasına sokabildiği her konuya olduğu gibi, “sürdürülebilirlik” olgusuna da bir tür piyasa enstrümanı olarak bakmaya meyilli. Dikkat etmeli. Zira bu olgunun bu bağlamda metalaştırılama kapasit

Rüksan Tuna'ya Sorduk...

Rüksan Tuna'ya Sorduk...

"İklim koşulları düşünülmeden yapılmış büyük cam cepheli binalar görüyorum. Özellikle dört cephesi de aynı çok katlı yüksek yapıların yapılmaya ve tasarlanmaya devam edilmesi beni çok endişelendiriyor."

Bünyamin Derman'a sorduk...

Bünyamin Derman'a sorduk...

Sertifikalar özendiricidir. Pazar avantajı sağlar. Ama gönül ister ki, yapılı çevrenin insan sağlığına ve dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliğine uygun inşası bir ayrıcalık değil, gereklilik, bir standart olsun.

Sertifikalı Binalar İçin

Sertifikalı Binalar İçin

Kale Grubu’nun Yapı Ürünleri Grubu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İhsan Karagöz ile görüşerek, Kale Grubu’nun çevreci yaklaşımı ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk...

Modern, Şık ve Ekolojik...

Modern, Şık ve Ekolojik...

Günümüzde çevre sorunlarının artmasıyla birlikte “çevre dostu mobilya tasarımı” anlayışı da giderek önem kazanmaya başladı.

2013'ün En İyi 10 Yeşil Binası

2013'ün En İyi 10 Yeşil Binası

‘The American Institute of Architecture’ın (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) ülkenin her yerinden en yeni sürdürülebilir yapıların listesini yayınladı.

Gelecek Turizmde Projesi

Gelecek Turizmde Projesi

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsamında, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir ve cinsiyet dengeli turizm projelerine fon desteği sağlanacak.