Birleşik Krallık Net Sıfır Karbonlu Binalar Standardı

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Royal British Institute of Architects dahil olmak üzere bir grup önde gelen endüstri kuruluşu, Birleşik Krallık'taki net sıfır karbonlu binaları doğrulayacak bir bina standardı oluşturmak için bir araya geldi. UK Net Zero Carbon Buildings olarak adlandırılan girişim, endüstrinin net sıfır emisyon iddiasında bulunan binaların bu iddiaları karşıladığını kanıtlamasına yardımcı olacak.

Royal British Institute of Architects (RIBA) tarafından yayınlanan duyuru, net sıfır terimi üzerindeki karışıklığı ve "uzlaşılmış tek bir metodoloji için açık bir çağrıyı" ele alıyor. Ayrıca endüstriyi karbonsuzlaşmaya teşvik etmesi ve İngiltere'nin 2035 ve 2050 emisyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor.

Standard "tüm endüstrinin ilerlemesine yardımcı olacak"

Birleşik Krallık Net Sıfır Karbonlu Binalar Standardı

RIBA Başkanı Simon Allford "Bu tüm endüstrinin net sıfır karbona ulaşma çabalarında ilerlemesine yardımcı olacak, gerçekten heyecan verici ve zamanında yapılmış bir girişimdir. Birlikte çalışarak çok kullanılan terim etrafındaki mevcut belirsizlikleri ele alacağız ve binaların satın alınması, tasarımı, inşası ve işletilmesinde yer alan herkesi desteklemek için net performans hedeflerine dayalı ortak bir anlayış geliştireceğiz." dedi. 

Net sıfır karbonlu binalar, bir binanın kullanım ömrü boyunca olası tüm emisyonları ortadan kaldıracak şekilde tasarlanır. Bu hem inşaat tedarik zincirinin neden olduğu emisyonlar olan somutlaşmış karbonu hem de bir binanın kullanımından kaynaklanan emisyonlar olan operasyonel karbonu hesaba katar. Kalan tüm emisyonlar atmosferden karbonun çıkarılmasıyla dengelenmelidir.

İnşa edilmiş çevrenin tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık %40'ını oluşturduğu göz önüne alındığında, net sıfır karbon mimarisi, Birleşik Krallık'ın dekarbonizasyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. The UK Net Zero Carbon Buildings Standard hem yeni hem de mevcut binaları doğrulayacak ve bunların hem operasyonel hem de somutlaşmış karbon emisyonlarını hesaba katacak.

Taraftarlar arasında Carbon Trust

Birleşik Krallık Net Sıfır Karbonlu Binalar Standardı

Girişimi destekleyen endüstri kuruluşları arasında RIBA, Carbon Trust, Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE), UK Green Building Council (UKGBC) ve The Institution of Structural Engineers (IStructE) yer alıyor. Yönlendirme grubunda Better Buildings Partnership (BBP), Building Research Foundation (BRE), London Energy Transformation Initiative (LETI) ve Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) da yer alıyor.

Carbon Trust'ın Yöneticisi Dominic Burbridge "Bu son derece etkili standardın geliştirilmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz. Standart, Birleşik Krallık emlak endüstrisini, inşaat sektörünü ve bir bütün olarak yapılı çevreyi net sıfıra hızlı ve acil bir geçişe yönlendirmeye yardımcı olacak. Yapılı ortamın enerji talebini ve buna bağlı emisyonları ele almak, sürdürülebilir, karbondan arındırılmış bir geleceğe geçişi hızlandırmada kilit bir itici güçtür ve böylesine önemli ve öncü bir girişimi desteklemekten heyecan duyuyoruz." dedi. 

Verim Radikal İş Birliği Gerektirecek

RIBA'ya göre kabul edilen standarda "net sıfır karbonlu bir binayı finanse etmek, tedarik etmek, tasarlamak, belirlemek isteyen herkes ve binasının bir endüstri ile net sıfır uyumlu olduğunu göstermek isteyenler"  tarafından erişilebilir olacak. Yönlendirme grubu şimdi standardı sağlamak için diğer endüstri paydaşlardan destek arıyor.

Yönlendirme Grubu Üyesi BBP'nin CEO'su Sarah Ratcliffe "UK Net Zero Carbon Buildings Standard binalarının iklim bilimine uygun olarak inşa edildiğini ve işletildiğini kanıtlamak için varlık sahipleri ve yöneticiler için kritik öneme sahip olacak. Sektör çapındaki standartlar, yatırımcılar ve konut sakinleri de dahil olmak üzere paydaşların net sıfır varlıklar ile olmayanlar arasında ayrım yapmasını sağlayacak. Bu projeyi hayata geçirmek için radikal bir işbirliği gerekecek." dedi. 

BM iklim şampiyonu Nigel Topping'e göre, şirketlerin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdünde bulunmalarını sağlamaya yönelik BM girişiminde mimarlık "en az temsil edilen işletmelerden biri". 2019'da RIBA, mimarların net sıfır karbonlu binalar oluşturmasına yardımcı olmak için gönüllü bir meydan okuma başlattı. Ancak Birleşik Krallık stüdyolarının yüzde altıdan azı kaydoldu.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)