Çevresel Tehlikeleri Azaltmak ve Depreme Hazırlık Yapmak

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Türkiye'nin güneyinde yaşanan son deprem, büyük yıkım ve kayıplara neyin sebep olduğu tartışmasını gündeme getiriyor. Doğal afet olarak adlandırılan deprem mi, yoksa yanlış yönetilen yapılı çevre mi insana zarar veriyor?

Mimarlık, yanlış yönetilen yapılı çevrenin sorumlu sektörlerinden biridir. Neyin afet olduğunu, neyin çevresel tehlike olduğunu ayırmak, bu konuda hizmet üretmek ve olanı kurtarmak çok önemli. Afetler için alternatif bir kurtarma koşulu aramak, afet yardım mimarisi terimine yol açabilir. Afet yardımı mimarisi bir tepkidir ve mağdurların temel ihtiyaçlarını rahat koşullarda sağlar.

deprem

Gregory Squires ve Chester Hartman aynı adı taşıyan kitaplarında "Doğal Felaket Diye Bir Şey Yok" diye açıkladılar. "Bir felaketin etkileri hakkında 'doğal' bir şey yok gibi göründüğü için, felaket yerine çevresel felaket terimini kullanmak daha uygun görünmektedir; çünkü felaketlerin etkileri öncelikle sosyaldir. Felaketler, toplumsal çatlaklarımızı ortaya çıkarır ve siyasi yapılarımızı görünür kılar." Felaketler, çevresel tehlikelere karşı hassasiyetten kaynaklanır. Örneğin, çevresel tehlikelerin örnekleri depremler, tsunamiler, sel suları, toprak kaymaları, kasırgalar ve yangınlar gibi ani durumlar olarak sayılabilir. Öte yandan afetler ise ölümler, ilkel kaynakların kaybı, evlerin yıkılması, tahribatlar, başarısız organizasyon sistemleri, başarısız kurtarma süreçleri ifade eder.

Son deprem, bu iki kavramın ayrımını vurguladı. Çevresel tehlikelerden kaçınmak veya bunları hafifletmek kaçınılmaz olsa da, felaketlerden kaçınmak mümkündür. Başlangıçta hazırlıklı olmaktan, sonrasında ise felaket sonrası yaklaşımlara kadar, çevresel tehlikelerin gerçek olduğunu ve doğanın bizden daha büyük olduğunu düşünmek ve harekete geçmek önemlidir.

Afet Yardım Mimarisi

Afet Yardım Mimarisi

Afetlere hazırlıklı olmak mümkün mü? Mimarlar felaketlere meydana gelmeden önce ve sonuçlarıyla yüzleştikten sonra nasıl yaklaşabilirler? Afetlerden sonra savunmasız toplulukların acil ihtiyaçları durumunda mimarların tepkileri nelerdir? Mimarlar gerekli alanların kurtarılmasına yönelik ilk kararlara nasıl tepki veriyor? Öncelikleri neler ve nasıl karar veriyorlar? Afet yönetimine yönelik afet yardım mimarisi yaklaşımları dört aşamada incelenebilir; Afet öncesinde zarar azaltma ve hazırlık, afet sonrası müdahale ve iyileştirme.

Hazırlık

Paper Log House
Paper Log House

Afetlere neyin sebep olduğunu sorduğumuzda şüphesiz yapılı çevre ön planda yerini almaktadır. Çevresel tehlike süreleri bölgelere, iklim koşullarına ve çeşitli doğal veya insani olaylara bağlı olarak tahmin edilebilir. Bu durumda yapılı çevrenin afet ihtimaline karşı hazırlıklı olarak üretilmesi uygundur. İnşaat yapılmadan önce alanın çevre koşullarına göre incelenmesi gerekmektedir. Yer seçimi sel, tsunami, toprak kayması ve deprem gibi çevresel tehlikelerden kaynaklanan felaketleri önleyebilir. Yer seçiminden sonra bir diğer önemli husus ise binaların inşaat detaylarıdır. Her ülkenin afete dayanıklı binalara ilişkin yönetmelikleri vardır.

Bu düzenlemelerin uygulamaları afete hazırlık amaçlıdır. Bu tür olaylara hazırlıklı olmak kurtarabilir ve olası zararlardan kurtarır. Binaların sağlam hale getirilmesi ve depreme uygun çeşitli sistemlerle üretilmesi gerektiği gerçeği birçok yönetmelikte yerini almıştır. Ayrıca çeşitli sıra dışı mimari ve mühendislik çözümleriyle afete dayanıklı yapıları da görmek mümkündür. 

Azaltma

Container Housings
Container Housings

Çevresel tehlike felaketi öngörüldükten sonra yapılması gereken, bu felaket gerçekleşmeden önce sonuçlarının hafifletilmesidir. Düzenlemelerin ve risk değerlendirmesinin yetkililer tarafından daha geniş bir perspektiften ele alınması gerekiyor. Potansiyel çevresel tehlikeleri analiz etmek ve düzenlemeler, yenilemeler ve güçlendirme projeleri gibi uygun karşı önlemleri oluşturmak önemlidir. Bunlar olası felaket senaryolarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Yapılı çevrenin tasarımından sorumlu olan mimarlar ve planlamacılar, afet zararlarını azaltma konusunda disiplinler arası iş birliğiyle çalışmalıdır.

Yanıt

Hazırlıklı olmadığımız veya çevresel tehlikelerin sonuçlarını hafifletemediğimiz takdirde felaketler kaçınılmazdır. Yıkıcı felaketler geride birçok mağdur bırakabilir. İnsanlar uyuyacak ya da yemek yiyecek bir yer bulamayabilirler. Hayatta kalsalar bile hayatları durabilir. Uygun evler olmazsa açlık, güvenlik ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yıkıcı bir felaketin ardından acilen çözülmesi gereken birçok mekansal ihtiyaç ortaya çıkar. Bu acil mekansal ihtiyaçlara verilen yanıtlar genellikle hızlı üretilen, kurulumu kolay, uygun maliyetli ve konforlu barınmalardı. Dünyanın farklı bölgelerinde birçok yıkıcı felaket yaşandı. Geçmiş afetlerde çeşitli geçici barınma sistemlerini görmek mümkündür.

Home for All
Home for All

Shigeru Ban'ın geri dönüştürülmüş karton tüpler kullanma konusundaki yeniliği, afet mağdurlarının hızlı ve verimli bir şekilde geçici barınma elde etmelerini sağladı. "Paper Log House" sekiz kişiyle iki gün içinde kurulabilir. Basit bir kurulum aynı zamanda bu barınakların kullanımının gösterilmesini de kolaylaştırıyor çünkü bunların yalnızca geçici olarak kullanılması amaçlanıyor ve etkili bir yardım çalışmasının ardından sökülmeleri gerekiyor.

Shigeru Ban'ın afet sonrası projelerinden bir diğeri de "Container Housings". Deprem sonrası acil müdahalelerde konteyner yaşam üniteleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Onagawa depremi sonrasında üretilen proje, geçici barınma ihtiyacının bazen uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreli geçici durumlarda rahatsız edici bölgelerde yaşamak iyileşme süreçlerini yavaşlatır. Mahalle ortamında düzenlenen bu konteyner evler, mağdurların sosyalleşme ve barınma ihtiyaçlarına çözüm sunarak, afet öncesi hayatlarına dönmelerine az da olsa katkı sağlıyor.

"Home for All" projesi geleneksel anlamda bir ev değildir. Ölçek ve bölüm açısından eve benziyor ve topluluk için resmi olmayan bir buluşma yeri işlevi görüyor. Afette evlerini kaybedenler için acil barınakların yapılması, insani ihtiyaçların bir kısmını karşılıyor. Bu projenin acil duruma verdiği yanıt, afet mağdurları arasında sosyal etkileşim ve iyileşme sağlamasıdır.

Afete acil müdahale, sonradan ortaya çıkan etkilerin iyileşme süresinin azaltılmasına yardımcı olur. İyileşme, toplumun tamamen yenilenmesi ve bir dereceye kadar çevresel, fiziksel, ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanmasıdır. Mimarların hem sosyal hem de yapısal olarak toplumu iyileştirmede önemli bir rolü vardır. Afet sonrası mekânsal ihtiyaçların mimar ve mühendisler tarafından karşılanması gerekmektedir. İyileşmenin müdahale aşamasında geçici çözümler verilir ve tamamen onarılmış afet bölgeleri oluşturmak için iyileştirme aşamasında bunların kalıcı çözümlerle değiştirilmesi gerekir. Afet sonrası mekansal ihtiyaçların önem sırasını belirlemek, hangisi uygunsa, rehabilitasyon veya yeniden inşaya yönelik uygun adımların atılmasını kolaylaştırmak için esastır. Bir afet sonrasında bir bölgeyi veya belirli bir alanı yeniden inşa ederken, gelecekteki olası afet senaryolarını dikkate almak ve bu duruma yönelik bir zarar azaltma planı geliştirmek önemlidir.

Villa Verde
Villa Verde

Afetler insanları bir anda evsiz bırakabilir ve yaşamları boyunca bir ev satın almak ya da rahat bir yaşam yaratmak için gösterilen tüm çabalar boşa gidebilir. Bu ani durumdan kurtulmanın yönetimi zor olabilir ve yeni bir ev almak imkansız olabilir. 2010 yılında Şili'de meydana gelen yıkıcı deprem ve tsunaminin ardından 500'den fazla insan ölmüş, binaların yüzde 80'i yıkılmıştı. Rölyef çalışmaları doğrultusunda Aravena'nın stüdyosu, bölgenin yeniden imar planının oluşturulması için davet edildi. Villa Verde, mağdurlara uygun fiyatlı ve hızlı bir şekilde inşa edilen evler sağlamak ve insanların bunları zaman içinde tamamlamasına olanak sağlamak için yarım kalmış konut birimlerini içeren bir projedir. Studio, "Villa Verde"'yi afet sonrası durumlarda kullanılabilir hale getirmek için açık kaynak olarak sunmuştur.

2004 yılındaki deprem, Sri Lanka'da yıkıcı bir tsunamiye ve 38.000 kişinin kaybına neden oldu. Yıkılan bölgelerden biri, güney kıyısındaki küçük bir Müslüman balıkçı topluluğu olan Kirinda'ydı. Geliştirici Phillip Bay, Shigeru Ban'dan ucuza inşa edilebilecek ve tropik iklime uygun bir prototip ev tasarlamasını istedi. Ev, Kirinda'daki 100 yedek ev için bir şablon oluşturacaktı. Projeyle afet öncesi sosyal ve kültürel yaşamın sürdürülmesi amaçlandı. Önemli noktalardan biri yapı malzemesinin seçimiydi. Uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilir bir malzeme kullanmak çok önemliydi. Bu parametreler Ban'ı yerel malzeme ve malzeme konusunda bilgili yerel iş gücünü kullanmaya yöneltti.

“İnsanlar depremlerden ölmezler, çöken binalardan ölürler. Bu, mimarların sorumluluğundadır, ancak insanlar geçici bir yapıya ihtiyaç duyduklarında mimarlar orada bulunmazlar çünkü biz (ayrıcalıklılar için) çok meşgul çalışıyoruz. Hatta geçici bir yapı bile bir eve dönüşebilir.” - Shigeru Ban


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)