Döngüsel Ekonomi "Biyolojik Bölgeler İçin Tasarım"

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Şehirler kesişen doğal sistemlerin ve kentsel altyapının karmaşık ekolojileridir. Çevresel bozulma insan yapımı ve doğal sistemler arasındaki simbiyotik ilişkiye dikkat çekmiş. Karşılıklı bağımlılığa ve çevre korumaya önem veren yeni bir ekonomi ortaya çıkıyor. Döngüsel bir ekonomi için tasarım yapmak insan yaşam alanlarının kasaba veya şehir olarak değil, biyolojik bölgeler olarak değerlendirilmesini gerektirir.

Yapılı çevre ile ilgili olarak döngüsel ekonomi modeli yeniden kullanılabilir bileşenleri, rejeneratif enerji kaynaklarını ve dayanıklı binaları destekler. Döngüsel mimari, doğa ile bir bağlantı sağlamak ve birleştirmek için çevresiyle iyi bir şekilde bütünleşmelidir. Tasarımcıların yeni inşaatların mevcut ekosistemlere nasıl katkıda bulunabileceğini belirlemek için şantiyelerin sahasını ve koşullarını incelemesi gerekir. İhtiyaç duyulan şey sitenin biyolojik bölgesinin, yani insan yapımı bölümler yerine doğal çevrenin özellikleriyle tanımlanan alanın anlaşılmasıdır.

Biyolojik Bölge Nedir?

Biyolojik Bölge Mimarisi

Dünya haritası çeşitli ekolojileri ve yer şekillerini ana hatlarıyla çizmek için çizilmiş olsaydı, dünyada var olan muazzam sayıda biyolojik bölgeyi vurgulardı. Bir biyolojik bölge iklim, yer şekilleri, havzalar, topraklar, yerli bitkiler ve hayvanlar gibi coğrafi bölgelerinde meydana gelen eşsiz doğal ve diğer özellikleri ile tanımlanır. Ayrıca doğal sistemlerle sürdürülebilir şekilde etkileşime giren insan faaliyetlerini de içerirler.

Dünya 800'den fazla ekolojik bölgeye ev sahipliği yapar. Her biri onu çevre dostu bir şekilde yaşamanın farklı yollarını gerektirir. Döngüsel binalar, biyolojik bölgenin döngüsel işleviyle uyumlu, enerji ve kaynakları paylaşan ve nihayetinde sağlıklı bir şekilde bölgeye çökecek şekilde tasarlanmalıdır. Kentsel alanlar dünyanın biyosferinde sorumlu bir yer alabilmeleri için yeniden ele alınmalıdır.

Biyolojik Bölge Mimarisi

Biyolojik Bölge Mimarisi

Biyolojik bölgesiyle etkileşime giren ve bütünleşen mimari, kaynakları ve enerjiyi döngüsel bir şekilde paylaşabilir. Bir bölgede binalar çeşitli şekillerde döngüsellik sergileyebilir. Öncelikle ekolojiye duyarlı, biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden oluşan yapılar ömürlerinin sonunda toprağa ayrışabilir. Biyo malzemeler ayrıca atmosferdeki havayı filtreleyebilir ve binanın ve bölgenin kullanması için enerji üretebilir. Kentsel çiftlikler topluluklara hizmet eden ve kaynak üretimi ve tüketimi döngüsünü kapatan, yerel olarak kabul edilebilir başka bir müdahaledir. 

Mimaride ve kentsel tasarımda biyoregiyonalizm yerel teknikleri anlamak için politik sınırları aşan bir yaklaşım gerektirir. Geleneksel mimari tarzları ülke genelinde çoğaltmak yerine benzer biyolojik bölgelerden örnekler, bölgenin coğrafi özelliklerini daha iyi yansıtmak için prototip görevi görebilir.

Yeniden Yerelleşen Şehirler

Mimarlar ve şehir plancıları nesiller boyunca çabalarını şehrin "yeşil" bir modelini tasavvur etmeye odakladı. Biyolojik bölgesel sürdürülebilirlik için insan topluluklarını planlamak, tasarlamak ve inşa etmek için insan faaliyetlerinin yanı sıra doğal sistemlerin korunması da esastır. Kentler, kent yaşamının tüm temel işlev ve faaliyetlerinde doğal sistemlerle iç içe olarak görülmelidir.

Aktif topluluk katılımını teşvik ederken doğal sistemleri entegre ederek, kentsel alanların güçlendirilmesi insan - çevre bağlarını derinleştirebilir. Yapı yasaları mekanik sistemleri daha pasif sistemlerle değiştirmek için mimari tepkiler gerektirir. Ekolojik tasarımı içeren politikalar, planlar ve programlar şehrin fiziksel çevresini ve biçimini etkilemelidir.

Bir biyolojik bölge, insanları paylaşılan alan ve kaynaklar aracılığıyla canlı sistemlere bağlar. İnsan yaşam alanlarının gökdelenlerden ve bulvarlardan daha fazlası olduğunu kabul eder. Bunlar havzaların, gıda havzalarının, lif hangarlarının ve gıda sistemlerinin uzantılarıdır. Canlılar şehir ile doğal sistemler arasında ilişkiler kuran ve bir biyolojik bölgenin ayrılmaz parçalarıdır. Şehirlerimizi ekolojik olarak uyumlu merkezlere dönüştürmek, toplulukların ve biyolojik bölgelerin bütünsel ihtiyaçlarını ele almak için disiplinlerarası bakış açılarını bir araya getirmek gerekir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)