EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

​Kentin Merkezinde Yaşayan ve Yaşatan Binalar​

Kentsel dönüşüm mü? Kentin dönüşümü mü? Yönetimden ve özel sektörden beklentiler...

Mimar olmak… 

Tasarlarken kullanıcının isteklerine cevap vermeyi öncelik almak, ihtiyaç-fonksiyonellik-estetik üçgeninde dengeli mekanlar üretmek, tüm bunları yapabilmek için teknik, malzeme ve mevzuat bilgisine sahip olmak; Gerçekte ise, kurallar silsilesi içerisinde kreatif olabilmek için bunların nasıl aşılabileceğini bulup çıkarmak!..

Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda başlayan ve bir tasarım sürecinde izlenmesi gereken program, bulunulan yer, sahip olunan süre ve ek olarak bir yığın girdinin bizlere dayattığı unsurlardan yola çıkarak ulaştığımız çözümün içerisinde girift bir mimari ve üretilen yapıya uzanan yolculuk…

Sizlerle bundan sonra buluşacağım köşemde mimarlık yolculuğumda karşılaştıklarımı, elde ettiğim deneyimleri biz mimarları tetikleyen olguları, zorlukları ve dünya çapında ulaşılan çözümleri paylaşırken bir mimar olmanın ne demek olduğuna sık sık değineceğim. 

Mental Design Works Mimari Tasarım Ofisimizi kurduğumuz günden bu yana inandığımız ve projelerimizde uyguladığımız, bulunulan çevreyi bir yerine onlarca adım ileriye taşıyacak, yaşayan ve yaşatan binalar yapma hedefimize ulaşma yolunda önemli bir yer edinen ve Türkiye’nin sürdürülebilir yeşil binaları içerisinde önemli bir konuma yerleşen Greenox Urban Residence gibi bizleri bu hedefe taşıyacak projeleri köşemde tanıtmanın yanısıra, dünya da bu yönde etki uyandıran mimari projelere de yer vereceğim.

Sizden gelecek yorum ve önerilerle yoğrularak, daha iyiyi daha güzeli paylaşabilmek dileğimle…

Mutlu Bayramlar!

Mimar M. Salih Çıkman

KENTİN MERKEZİNDE YAŞAYAN VE YAŞATAN BİNALAR

Kentsel dönüşüm mü? Kentin dönüşümü mü? Yönetimden ve özel sektörden beklentiler

İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin bir çok ilinde çarpık yapılaşmaya dur demek için başlatılan Kentsel Dönüşüm günümüzde deprem sırasında yıkılma ihtimali olanı bugünden yıkıp, yerine sağlamını yapmak şeklinde ilerliyor. Bu kapsamda yapım alanı kısıtlı, eski binalarla çevrili, mahalle ölçeğinde yeni binalar yapmak gibi bir anlayışla gerçekleştirilen bu tür projelerden vazgeçilerek, çok boyutlu planlanmış, çevresine ekonomik zenginlik ve hareket katacak,  kent, insan ve mekan verimliliği sağlayacak, kendi başına sürdürülebilir bir organizma olarak planlanacak projelere ihtiyaç vardır. 

Kentin gerçek anlamda dönüşümü için insan yaşamını ve çalışma hayatını iyileştiren, farklılaştıran ve katma değer sağlayarak insanın yaşam kalitesini artıracak binaların, teknolojinin ve mühendisliğin getirilerinden faydalanarak gerçekleştirilmesi planlanmalıdır. Etrafında bulunan doğal enerjiyi emen ve yaşayanlarına aktarabilen sürdürülebilir enerji kullanımını sağlayan binaların yapımını destekleyecek unsurlar devlet  tarafından kanunlaştırılırken, uygulama esnasında projenin daha verimli hale getirilebilmesi için yerel yönetimler tarafından öngörülen alan kullanım ölçütleri geliştirilebilir olmalıdır. 

Kentin gerçek anlamda dönüşümü için insan yaşamını ve çalışma hayatını iyileştiren, farklılaştıran ve katma değer sağlayarak insanın yaşam kalitesini artıracak binaların, teknolojinin ve mühendisliğin getirilerinden faydalanarak gerçekleştirilmesi planlanmalıdır. 

Yurtdışındaki standartlar incelenerek, yapılaşma açısından devrimsel nitelikte olabilecek yeşil bina teşvikleri devlet eli ile getirilmeli, diğer taraftan özel sektörün bu yönde atılım yapabilmesi için ek kolaylıklar  yine devlet desteği ile yerel yönetimler tarafından sağlanabilmelidir. 

Ekonomimizin lokomotifi konut inşaatlarının dünya çapında birer örnek haline gelebilmesi ve hem mimarların hem de inşaat firmalarının yurt dışında bu alanda birer rol sahibi olabilmesi için  devletten beklentilerimiz giderek büyürken, mimarlarımızdan yön verici bir bilgi kütüphanesi oluşturarak devlet kademeleri ile paylaşması kentsel dönüşümü, kentin dönüşümüne, daha ileriki aşamada ülkenin mimari açıdan dönüşümüne götürecektir. 

Tüm yazılanların bir temenni olarak kalmaması için mimar olarak üzerimize düşen bu bilinç ve mantığı mimariyle bütünleştirip sosyal mecranın gücünü kullanarak, #çokgeçolmadan ya da #yeşildönüşüm gibi benzeri başlıklar altında oluşturulacak platformlarda yönetimlerin ve ilgililerin dikkatini çekmek olacaktır.

Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)