Mimarların %41'i Artık Yapay Zeka Kullanıyor

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
RIBA (İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsü) tarafından hazırlanan 2024 Yapay Zeka Raporu yayımlandı. Rapor, 500'den fazla RIBA üyesiyle yapılan bir anketten elde edilen bilgileri sunuyor. Bu kapsamlı rapor, yapay zekanın mimarlık pratiği ve mesleği üzerindeki etkilerini, yapay zeka entegrasyonunun ortaya çıkardığı temel endişeleri ele alan uzman makaleleri eşliğinde araştırıyor.

Birleşik Krallık'taki mimarların %41'inin halihazırda en azından bazı projelerde yapay zeka kullandığını ortaya koyan 29 Şubat 2024 tarihli rapora göre, bu mimarların %43'ü yapay zekanın tasarım sürecini daha verimli hale getirdiğine inanıyor. Yapay zekayı nasıl kullandıkları sorusuna ilave olarak, raporda mimarlara yapay zekayı nasıl kullanmayı planladıkları da soruluyor ve önümüzdeki iki yıl içinde mimarların %54'ü uygulamalarında yapay zeka kullanmayı planlıyor ve %57'si bunun verimliliği artıracağını düşünüyor. Bununla birlikte, bu yaklaşım henüz yatırımla eşleşmiyor gibi görünüyor, çünkü %69'u uygulamalarının yapay zeka araştırmalarına yatırım yapmadığını söylüyor ve sadece %41'i uygulamalarının yatırım yapmasını bekliyor.

Sürdürülebilir kentleşme için büyük bir potansiyele sahip olan ve 2050'ye kadar dünya nüfusunun %70'inin şehirlerde yaşayacağı yapay zeka hakkındaki heyecan artarken, mimarların %57'si önümüzdeki iki yıl içinde çevresel analiz için yapay zeka kullanmayı planlıyor. Ve %49'u, iklim adaptasyonları ve akıllı bina teknolojisini içeren karmaşık binaları karşılamak için yapay zeka da dahil olmak üzere dijital araçların önemini vurguluyor. Bununla birlikte, yapay zeka kullanımı konusunda bazı zorluklar ve karışık düşünceler de var. Değişen görüşlerle birlikte, mimarların %58'i yapay zekanın benzersiz iş kopyalamaları riskini artırabileceğini düşünüyor. Bazıları işlerini devralabileceğinden endişe ediyor. Mimarların %36'sı yapay zekayı bir tehdit olarak görürken, %34'ü tehdit olarak görmüyor, %30'u ise tarafsız kalıyor.

RIBA Başkanı Muyiwa Oki, “Şu anda hızlı teknolojik ilerlemenin damgasını vurduğu bir çağdayız.” diyor ve ekliyor: “Günümüzde yapay zeka (YZ), çağımızın en yıkıcı aracı olarak ortaya çıkıyor ve mimarlığın geleceğini şekillendirmedeki rolü abartılamaz.” ve devam ediyor; “Bulgularımız, mimarların YZ konusunda meraklı ve açık fikirli olduğunu ve bazılarımızın gerçek öncüler olduğunu gösteriyor.”

“Disiplinler arası iş birliğini ve sorumlu bir inovasyon kültürünü teşvik ederek, daha kapsayıcı, esnek ve sürdürülebilir bir yapılı çevre yaratmak için yapay zekanın gücünden faydalanabiliriz. Bunun geri dönüşü yok.” Muyiwa Oki, RIBA Başkanı 2023 – 2025

RIBA, ankete yanıt olarak mimarlardan gelen bazı yorumları yayınladı. Yorumlar, verimlilikten iş birliğine kadar çeşitli konularda farklı görüşler ve etikten telif hakkı ihlaline kadar ortak endişeler ortaya koyuyor:

“Yapay zeka, mimarlara daha verimli çalışma ve daha sıkıcı işlerin bir kısmını ortadan kaldırma fırsatı sunabilir. Eğer kullanılırsa, daha iyi bir çalışma kültürü, ücretler ve maaşlarla sonuçlanabilir.”

“Yapay zeka, mimarın yapabileceği o mavi gökyüzü anını üretemez.”

“Genel olarak yapay zekanın profesyonel dürüstlüğümüzün ya da yaratıcılığımızın yerini alabileceğini düşünmüyorum, ancak yapay zekanın tasarımımızı ‘daha iyi’ olmaktan ziyade ‘daha hızlı’ ilerletmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Hala sürücünün biz olduğumuza ve YZ'dan çıkan şeyin ancak içine konulan şey kadar iyi olabileceğine inanıyorum.”

“Gerçek bir düzenleme yok ve fikri mülkiyet, tasarım yaratıcılığı, istihdam ve yapılı çevre üzerindeki potansiyel riskler (işler ters giderse) gibi etik riskler çok önemli.”


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)