Modüler Yapı Nasıl Bir Sistemdir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Sanayi Devrimi ve seri üretimin başlamasından bu yana, akan su, elektrik, ısıtma ve soğutma ile sifonlu tuvaletler gibi basit ürün ve hizmetlere sahip olmak ve bunları kullanmak dünyanın birçok bölgesinde insan hakkı olarak görülüyor. Evlerin ve konut projelerinin çoğunun bireysel olarak tasarlandığı ve sipariş üzerine inşa edildiği - dolayısıyla seri üretimin hız ve maliyet avantajlarından yoksun - düşük performanslı bir konut inşaatı sektörü, dünyanın en zengin ülkelerinde bile birçok insanın en temel insan haklarından biri olan ev diyebilecekleri bir yere sahip olmaktan mahrum bırakılması anlamına gelmektedir.

UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), 2023 yılında dünya genelinde 100 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş insan olacağını belirtmektedir - bu rakam son 10 yılda üç kat artmıştır. Ev sahibi ülkeler için, ihtiyaç sahipleri adına hem kısa hem de uzun vadede güvenli ve sürdürülebilir barınma çözümleri bulmak, süregelen ve dramatik bir şekilde kötüleşen bir zorluktur.

Modüler Yapı

Mesele sadece küresel çatışmalar ve felaketlere yakalananlara acil ev sağlanması da değil. Dünya genelinde 150 milyon evsiz insan olduğu tahmin ediliyor - nüfusun %2'si. Ve her gece aynı çatı altında uyuyabilecek kadar şanslı olanlar bile, artan ev ve kira maliyetleri nedeniyle rekor sayıda yoksulluğa itiliyor. Örneğin ABD'de gelirlerinin yarısından fazlasını kira olarak ödeyen kiracı hane sayısının 2025 yılına kadar 13,1 milyona yükselmesi bekleniyor.

Modüler İnşaat: Konut Krizine Çözüm

Modüler yapı, seri üretim modelinin hız, maliyet ve kalite kontrol avantajlarını alır ve bunları inşaat sektörüne büyük ölçekte uygular. Yapıların tamamının bir fabrika ortamında inşa edilmesi mümkün olmadığından, binalar kontrollü koşullar altında 'modüller' halinde üretilir ve sahada birleştirilerek tamamlanır.

Aynı malzemeleri kullanan ve geleneksel inşaat teknikleriyle aynı kural ve standartlara göre tasarlanan fabrika kontrollü süreç, daha az malzeme atığı ve daha basit yeniden kullanımla daha çevreci, daha az inşaat programı ve daha az gecikmeyle daha hızlı, daha az riskle daha güvenli ve daha uygun maliyetlidir. Sürecin hız, maliyet ve sürdürülebilirlik avantajları, uygun şekilde ölçeklendirildiği takdirde modüler inşaatı birçok ülkedeki konut krizine gerçekçi bir çözüm haline getirmektedir.

Mülteci ve Acil Barınma İhtiyaçları için Modüler Yapı

Mülteci kamplarının yaygın imajı, bir müzik festivali gibi sıra sıra dizilmiş çadırlardan oluşan ve acil yardıma ihtiyaç duyan ortalama 10.000'den fazla yerinden edilmiş insana geçici konut olarak hizmet veren bir alandır. Ancak bazı mültecilerin kamplarda yıllarını hatta on yıllarını geçirdiği düşünüldüğünde, durumun çoğu zaman geçici olmadığı anlaşılıyor.

Modüler inşaatın daha düşük maliyeti ve daha hızlı olması, onu, tıbbi ve siyasi yardım ile sosyal ve kültürel katılım sunan tüm şehirlerin birkaç gün içinde tasarlanıp inşa edilmesi gereken hızlı müdahale mimari yardımının kısıtlayıcı talepleri için ideal bir çözüm haline getirmektedir. Bu uygulama aynı zamanda mimari müdahalenin ikinci -ama aynı derecede önemli- aşaması olan geçici barınma için de kullanılabilir.

The Home not Shelter!
The Home not Shelter!

The Home not Shelter! Girişimi, örneğin, TU Berlin'in CODE bölümündeki mimarlık öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından, mültecilere aktif istihdama giden bir yol sağlamak için modüler yapı kullanmıştır. Bu arada, Aalto Üniversitesi Ahşap Programı'nın Liina Transitional Shelter'ı iki yetişkin tarafından altı saatte monte edilebilecek ve geri dönüştürülmeden ya da başka bir yere taşınarak yeniden kullanılmadan önce beş kişilik bir aileyi beş yıla kadar rahatça barındırabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Evsiz Barınma ve Rehabilitasyon İçin Kullanılan Modüler Yapı

Yüksek mülteci sayıları nedeniyle, sığınma hakkı verildiğinde bile, genellikle devam edecek konut eksikliği yaşanmakta ve binlerce kişi kendilerini unutmak isteyen bir sistemin çatlaklarında mahsur kalmaktadır. Bunlar ve istismardan kaçma ya da kurum bakımından uygun destek almadan ayrılma gibi diğer birçok evsizlik sebebiyle, daha fazla geçici konut projesine uzun vadeli bir ihtiyaç vardır.

Hope On
Hope On

Örneğin KTGY Architecture + Planning'in Los Angeles'taki Hope On projeleri, modüler inşaatın mümkün kıldığı hız ve kişiselleştirmeyi kullanarak konut modüllerini saha dışında üretip tek bir bina halinde istifliyor ve sakinlerine çok ihtiyaç duydukları mahremiyet, güvenlik ve topluluk duygusunu sağlıyor. Bu arada, mimarların modüler yapı projelerinden bir diğeri olan 'Re-Habit', modüler bir yatak bölmesi sistemi etrafında tasarlanmış olup, sakinlerin kaldıkları süre uzadıkça bağımsızlıklarını kademeli olarak artırmalarına yardımcı olurken, eğitim, rekreasyon alanı, geniş bir çatı bahçesi ve tesis içinde sunulan diğer destek ve hizmetler ile donatılmıştır.

Re-Habit
Re-Habit

Modüler Yapı Çalışma Yoksulluğunu Azaltmak İçin Kullanılıyor

Modüler yapının avantajları, acil yardım ile konut skalasının daha dramatik ucundaki binlerce kişi için büyük bir fark yaratabilirken, belki de tüm bunlar biraz fazla küçük ölçekli düşünüyor. Artan kira maliyetleri giderek daha fazla çalışan haneyi yoksulluğa iterken - işlerinden ve yaşam boyu topluluklarından daha da uzaklaşmaya zorlanırken ve hala gıda, çocuk bakımı ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar için yeterli gelirden yoksun bırakılırken - modüler inşaat, pazarın gerektirdiği değişim hızını sağlayabilir ve milyonlarca insan için bir fark yaratabilir.

Phoenix
Phoenix

Örneğin San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Phoenix projesi, modüler yapının gücünü yapay zeka ile birleştirerek normal bir çok aileli yapının maliyetini ve karbon ayak izini yarıya indirdi. Tasarımın karmaşıklığı basitleştirilerek, ilk tasarım paketi oluşturma süresi iki haftadan altı saate indirildi ve konut modüllerinin bir fabrikada prefabrik hale getirilip yerinde monte edilmesiyle inşaat süreci iki haftaya indirildi.

Büyük ölçekli projelerin zaman, mali ve çevresel maliyetini modüler inşaatla azaltarak, bu uygun fiyatlı konut projeleri milyarlarca dolarlık devlet sübvansiyonu alıyor ve özellikle düşük gelirli aileler ve istismar mağdurları için inşa edilebiliyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)