Schneider Electric, Enerjiye Erişim Programı İle Bir Milyon Gence Ulaşacak!

Schneider Electric, enerjiye erişimi kısıtlı toplumların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 2015 yılından beri yürüttüğü Enerjiye Erişim programı ile 3,3 milyon kişiye erişti. 

Enerji sektöründe istihdamı ve ekonomik gelişimi artırmaya katkı sağlayan enerji ve girişimcilik eğitimiyle 2009 yılından itibaren 102.000 gence ulaşan şirket, 2025 yılı hedefinin 1 milyon gencin bu eğitimden yararlanmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

Schneider Electric, Enerjiye Erişim programı ile 2025 yılı itibariyle 50 milyon insan için aydınlatma ve haberleşmeye erişimi kolaylaştırma taahhüdü başta olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman Schneider Electric, yenilikçi teknoloji, iş modelleri, yatırım ve eğitimi bir araya getiren kapsamlı bir program aracılığıyla enerji yoksunluğu yaşayan veya modern enerji hizmetleri verilemeyen toplumlara sürdürülebilir enerjiye erişim olanağı sağlıyor.

Çoğunlukla Asya ve Afrika'daki gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enerjiye erişimde yaşayan zorluklar, birçok insanın hayat kalitesini düşürüyor. Bu sorunlar maddi yetersizliklerden olduğu kadar coğrafi yalıtılmışlıktan ve zayıf altyapılardan da kaynaklanıyor ve geniş çaptaki etkileri toplumun tamamının ekonomik gelişimini ve yaşam şartlarını sınırlıyor.

Schneider Electric girişimcilik, teknolojik çözümler ve eğitim yatırımlarını bir araya getiren kapsamlı bir Enerjiye Erişim programı ile herkesin güvenilir, güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerjiye erişebilmesini hedefliyor. Bu kapsamda oluşturduğu işbirlikleri ile temel haklardan mahrum kişilere ve kurumlara uygun eğitim, fon ya da ekipman sağlamak, bu ekipmanları çalışır durumda tutabilmeleri için araçlar sunmak ve enerjiye erişim sağlayan şirketlerin gelişmeleri için gerekli koşulları oluşturmak üzere çalışıyor.

Enerjiye Erişim programının COP21'de verdikleri ‘2025 itibariyle 50 milyon insan için aydınlatma ve haberleşmeye erişimi kolaylaştırma’ taahhütlerine hizmet ettiğine değinen Schneider Electric Birleşmiş Milletler'e göre 2030 yılı itibariyle temel bir insan hakkı olarak enerjiye evrensel erişim olanağı sağlamak için 1 trilyon Dolar yatırım yapılması gerekli görüyor. Bu zorlu hedefe ancak yeni nesil teknolojilerin ve bakış açılarının entegre edildiği bir çözüm paketiyle ulaşılabileceğine inanıyor. Aynı zamanda sunulan her çözümün yerel koşullara uygun ve sürdürülebilir olması, bir diğer ifadeyle, çevre için zararsız, uygun maliyetli, sağlam ve yerel olarak yönetilebilir olması gerektiğini ekliyor. Bu doğrultuda oluşturulan Enerjiye Erişim programı ile 2015 yılı sonunda, bu alandaki hedefini aşarak 3,3 milyon kişinin enerji erişimi çözümlerinden yararlanmasını sağlayan Schneider Electric imkanları az olan 150.000 kişiye enerji yönetimi eğitimi sunuyor. Ayrıca enerji sektöründe istihdam yaratabilecek girişimciliğin gelişimini desteklemek amacıyla 2009 yılından itibaren 102.000 gence enerji ve girişimcilik konularında eğitim veriyor. Bundan sonraki süreçte 2025 yılına kadar 1 milyon gencin bu eğitime ulaşmasını hedefleyen geniş çaplı bir program başlatan Schneider Electric şirketin sürdürülebilir gelişim taahhütleri için de önemli bir rol üstlenen Enerjiye Erişim programını geliştirerek sürdüreceğine dair söz veriyor.

Schneider Electric, Enerjiye Erişim ile ekonomik gelişimi de destekliyor

Belirlenen toplumlarda temiz, sağlıklı ve güvenilir enerjiye sınırlı erişim olması veya hiç erişim sağlanamaması nedeniyle Schneider Electric, sadece evlere değil, aynı zamanda kamu hizmetlerine ve yeni nesil iş modelleri oluşturacak şirketlere güç sağlayacak sürdürülebilir enerjiye erişim çözümleri sunuyor. Şirket bu nedenle, aydınlatma sistemleri ve dağıtık mikro güç santrallerinden akü şarj istasyonlarına ve su pompalama sistemlerine kadar bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak kapsamlı bir ürün ve çözüm portföyü geliştirdi. Bu kapsamda Schneider Electric, 2016 yılında Kenya'da 128 kırsal alan devlet ilkokuluna elektrik götürdü. Aydınlatma, yazıcılar, internet erişimi ve video projektörleriyle çocukların öğrenim koşullarını önemli ölçüde geliştirdi.

Satın alma gücü düşük, yalıtılmış köylerdeki enerji projelerine fon sağlamak henüz bankalar ve mikro kredi kuruluşları için bir öncelik olmadığından Schneider Electric bu alanda da girişimlere öncülük ediyor. Schneider Electric Enerjiye Erişim Etkisi Girişim Fonu (SEEA) bunun ender örneklerinden biri olarak bölgeye destek sunuyor.

Aynı zamanda şirket, doğru eğitimle enerjiye erişim çözümlerini sürdürebilecek ve kendi küçük şirketlerini kurarak sürdürülebilir ve sorumlu kırsal elektrifikasyon politikalarında kritik bir rol oynayacak şirketlerin sayısını artırmak için çalışıyor. Schneider Electric bu doğrultuda 50'den fazla STK, yerel ve ulusal kurumla ortaklıklar oluşturarak eğitim programları geliştirdi. Bunun önemli bir örneği olarak, Schneider Electric Foundation, Brezilya'nın en fakir bölgelerinden biri olan Bahia'nın kırsal alanlarında, 11 yerel kuruluşla birlikte kadınlar için bir girişimcilik programı başlattı. Program 160 saat teknik eğitim (elektrik, enerji erişimi ve güneş enerjisi sistemleri konularında) ve 40 saat girişimcilik eğitiminden oluşuyor.

Enerjiye Erişim programı, şirketin Sürdürülebilir Gelişim Departmanı ve Teklif Oluşturma, İş Gelişimi, Eğitim ve Yatırımdan sorumlu ekipleri tarafından yönetiliyor. Sağlanan ilerleme ise Schneider Electric’in Gezegen ve Toplum barometresindeki özel temel performans göstergeleriyle izleniyor ve raporlanıyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)