Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler

Yeniden canlandırma ve uyarlanabilir yeniden kullanım, karbon ayak izimizi azaltmak adına hem şehre hem de topluma hizmet etmek için, popüler sürdürülebilir kalkınma teknikleri haline geliyor. Büyük kent merkezlerinde, terk edilmiş alanların yeniden canlandırılması programlarını yürütmek için, muazzam bir maddi potansiyel ve mali kaynaklar vardır. Bununla birlikte, küçük kasabalar ve köyler, canlandırma çalışmalarında yeterli bir analiz hazırlamak için hem maddi destekten hem de gerekli kaynaklardan yoksundur. Sonuç olarak, küçük kasaba ve köylerde sadece altyapı ve kamusal alanlarla ilgili en temel canlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Genellikle çalışmalar, karayolu erişimi, elektrik, su, sağlık hizmetleri vb. gibi temel olanakların mevcudiyetine odaklanır. Tarihi miras, kültürel canlanma ve ayrıntılı tasarım çözümleri, genellikle kamu alımları için maliyetleri düşürme lehine ikinci plana atılır. Sonuç olarak terkedilmiş köyler, küçük kasabalar ve kırsal topluluklar; potansiyel kalkınma ve gelecekteki kapsam için büyük ölçüde kullanılmayan kaynaklardır.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Terkedilmiş Roghudi Köyü, Calabria, İtalya

Kentleşmeyle Mücadele

Artan nüfus patlaması, müteakip ekonomik merkezler olarak şehirlere doğru bir ekonomik kaymaya neden oldu. Kırsal kesimden kentsel topluluklara toplu göç, dünya çapında birçok köyün ciddi nüfus azalması ve gerileme sorunları yaşamasına neden oldu. Bu tür köyler, bir bölgenin kırsal yapı stokuna, peyzaj karakterine ve yerel ayırt ediciliğine önemli ve çok çeşitli katkılarda bulunan varlıklardır. Gelecekleri, tercihen binaların tarımsal karakterini mümkün olduğu kadar koruyabilen bir dönüşüm şemasını izleyerek, onlara yeni ve uyumlu bir kullanım bulmaya giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. İlk olarak, ele alınan herhangi bir sitenin tipolojik, biçimsel, yapısal ve maddi karakterlerini ve önemini belirlemeyi amaçlayan; spesifik, ayrıntılı ve doğru bilgi faaliyetleri yürütmek gerekir.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Kırsal Kentsel Göç

Bir köyün uyarlanabilir yeniden kullanımının uygulandığı birkaç örneğe bakalım:

Xiananshen Köyü Uyarlanabilir Yeniden Kullanım Projesi

Çin'deki köylerin terk edilmesi sorununu çözmek için gerek ulusal ve yerel yönetimler gerekse üçüncü taraf kuruluşlar ve köylüler, kırsalın yeniden canlandırılması adına öncü güçler ve sponsorlar olarak çalışmaya başladılar. Bu şekilde yerel ve ulusal hükümetler ile sponsorlar, mevcut köy ortamını iyileştirmenin en iyi yolunu belirledikten sonra, endüstriyel yapıyı, yerel ekonomi ile kentsel ve kırsal alanlar arasında daha iyi entegrasyonu canlandırmak adına bir girişim başlattılar. 2017'de başlatılan girişimin mükemmel bir örneği, güney Zhejiang'daki Lishui kentinde bulunan Xiananshen köyünün uyarlanabilir yeniden kullanımıdır. Pastoral doğal güzelliğin bolluğu ile kutsanmış olan tarihi Xiananshen köyü, pitoresk-düzensiz bir yerleşim planına sahiptir. Bu köy, aynı zamanda çakıl taşları ve sütun destekli ahşap yapılar üzerine inşa edilmiş, kerpiç duvarlardan oluşan yerel mimariye ev sahipliği yapmaktadır. Şehir merkezine yakın birinci sınıf konumu, uyarlanabilir yeniden kullanım için göz önünde bulundurulması gereken çekici bir site olarak yüksek potansiyeline de katkıda bulunuyor.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Xiananshen Köyü ve Şehri, Havadan Görünüm

Xiananshen'de Değişiklikleri Uygulamak

Köylüler, daha iyi bir geçim kaynağı aramak için, yirmi yıl önce Xiananshen köyünden göç etmeye başladılar. Köyü korumak ve canlandırmak amacıyla yerel hükümet, Lianzhong sanayi grubunu sponsor olarak atadı. Bu şekilde tarihi mirasın korunmasına özen gösterildi. Bunun yanı sıra, köyün mevcut düzeni, tüm evler, mevcut durumu ve haraplığı ne olursa olsun, kalan köylülerden kiralanmış ve yerel malzeme ve tektonik teknikler uygulanarak restore edilmiştir. Yine altyapı ve mevcut kamu hizmetleri de iyileştirildi. Eski alan, yöresel hortumların bir bölümünün bir butik otele, iki kafeye, bir kütüphaneye, bir sergi salonuna, yerel çiftçilerin tarım ürünleri sattığı bir mağazaya, iki restorana, bir toplantı salonuna dönüştürülmesiyle ziyaretçi ve turist çekmek için uyarlanmıştır. Köy ve ziyaretçiler tüm ortak alanlara özgürce erişebilir. Lianzhong Group ayrıca “tarihi köy artı kalabalık inovasyonu” adı verilen yeni bir iş birliği modelini de tanıttı.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Sokak Restorasyonu, Öncesi ve Sonrası

Model, çiftçilerin gevşek tarım mevsiminde, bu işletmeler için çalışarak çiftçilerin sabit bir gelir elde etmelerini sağlar. Bu şekilde çiftçileri maddi sıkıntılardan uzak tutar. Aynı zamanda, yarışmalar ve tanıtım yoluyla, tasarımcıları eski evleri yenilemeye çekmek ve bu şekilde yeniden canlandırmanın topluma kişiselleştirilmesine yardımcı olmak için girişimlerde bulunuldu.

Gelecekteki Büyüme ve Ekonomik Potansiyel İçin Güvenli Oda: Borgo Lupa Vaka Çalışması

Benzer şekilde, diğer bazı hükümetler ve kuruluşlar, terk edilmiş diğer köy canlandırma projelerini değerlendirirken, restore edilmiş köylerin, gelecekteki ekonomik büyüme ve istikrarı için adımlar attı. Örneğin, İtalya, Sicilya'daki Borgo Lupo kırsal bölgesinin yeniden canlandırılması düşünüldüğünde, Avrupa'nın en büyük Mülteci merkezi olan CARA'ya olan yakınlığının, bahsedilen bozulmanın bir nedeni olduğunu hesaba katmak gerekiyordu.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Borgo Lupa için Sosyal Çiftçilik Girişimi Modeli

Kapsayıcılık ve dayanışma, bitkiler ve hayvanlar, doğa ve ailelerle olan ilişkiyi yenilemek için bir metot olarak kullanıldı. Aynı zamanda, çiftlere, ebeveynlere, çocuklara, göçmenlere, dezavantajlılara ve ayrıcalıklara sahip olmayanlara yardımcı olmak için yeni tarımsal üretim sistemlerinin kurulması, kullanılan tasarım stratejisinin ön saflarında yer aldı.

Bu projede, toprak işçilerinin faaliyetlerini ve toplumdaki rollerini genişletmek amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda, işçilerin alternatif hizmetler sunmaları adına işçilere birtakım fırsatlar yaratıldı. Örneğin çiftçiler için “Sosyal Çiftçilik Girişimi” uygulandı. Genç aileler için ekonomik konutların yanı sıra, aile planlaması ve rehabilitasyon öngörüldü. Yine hayvancılık, tarım ve diğerlerine ek olarak, bahçecilikle ilgili mesleki eğitim, ana köy kompleksinin yakın çevresinde kuruldu. Mevcut altyapı, mümkün olduğundan daha sürdürülebilir binalar yapmak için değiştirildi. Pasif soğutma özellikleri (güneş kontrolü, ısı yalıtımı ve dahili kazanç kontrolü) ve çatı fotovoltaik panelleri, küçük ve orta büyüklükteki dairelere uyarlandı. Ürün fiyatları köy genelinde düzenlendi. Bunun yanında, her köylüye gıda üretimi yoluyla kendi kendine yetmelerini sağlayan bir toprak parçası verildi. Bu şekilde, eşitsizlik, sosyal hesap verebilirlik, temel olanaklara erişim ve kültürel bütünlük sorunları ele alınarak çözüldü.

Uygulanan Uyarlanabilir Yeniden Kullanım Stratejisindeki Varyasyonlar: Checiny ve Bodzentyn Vaka Çalışması

Her alan ve köy kendi içinde benzersiz olduğundan, uyarlanabilir yeniden kullanım stratejileri aynı ülkede bile farklılık gösterebilir. Örneğin, Polonya'daki geniş tepenin kuzey tarafında yer alan Kielce'nin 15 km batısındaki Chęciny köyü, köy merkezindeki altyapı sorunlarıyla boğuşuyordu. Bu, turistlerin sitenin ana cazibe merkezi olan kalede kalmasını engelledi. Bodzentyn, Polonya'da zengin bir geçmişe, peyzaj değeri ve tarihi miras alanlarına sahip,terk edilmiş bir köydü. Her iki köy de tarihsel bağlamda ve temel meselelerde benzerliklere sahip olmalarına rağmen, büyük ölçüde farklı canlandırma stratejilerine sahipti. Checiny, pazar meydanlarının ve bitişik sokakların yenilenmesiyle çiçek açtı. Bu da köyün eşsiz tarihi ve kültürel varlıklarının yeniden inşa edilmesine ve tanıtılmasına yardımcı oldu.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Bodzentyn Sarayı Restorasyon Plan
Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Checiny Kalesi Checiny Kalesi Restore Edildi ve Streelamps ile Yeniden AydınlatıldıRestore Edildi ve Streelamps ile Yeniden Aydınlatıldı

Terkedilmiş Köylerin Uyarlanabilir Yeniden Kullanımının Başarısının Belirlenmesi

 Terkedilmiş köylerin uyarlanabilir yeniden kullanımı, ağırlıklı olarak, yaşam standartlarını iyileştirmek için, mevcut kültürel mirasın yeniden canlandırılması ve uyarlanabilir kullanımına bağlıdır. Görev, tasarımı gereği kapsayıcı olmalı ve yalnızca yetkililer tarafından alınan kararları değil, aynı zamanda yerel toplulukların kararlarını da içermelidir. Kültürel bir manzara içinde uygulanacak en uygun eylem yolunu belirlemek için, uzmanların ve uzmanların önemli desteğini almak da çok önemlidir. Terk edilmiş köylerin uyarlanabilir şekilde yeniden kullanılmasının önündeki en büyük engel, acil hükümet faaliyeti dışında, bu tür projelerde yer alan yerel gruplardaki yasal akreditasyon eksikliği olmaya devam ediyor.

Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Terk Edilmiş Köyler
Xiananshen Köyü Canlandı

Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)