VADİSTANBUL, Yatay ve Dikey Formları İle Doğayı Takip Ediyor

 Y.Mim. Murat KADER, iki design group

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi ile geliştirdiği Çevre Düzeni Plan kararları çerçevesinde Cendere Vadisi’ndeki sanayi alanlarının dönüştürülmesi ön görülmüştür. Vadistanbul, bu üst ölçek planların ilk adımı olarak hayata geçirilmiş ve karma kullanımlı proje anlayışına yatay ve mütevazi formlarla yenilikçi bir yaklaşım getirmiştir.  Vadistanbul karma fonksiyonlarının kütleler ve hacimlerin yayılmasında ve yükselmesindeki farklılık ve zenginlik, kentin doğal ortamla buluştuğu bu hassas ortamda yapılaşma normlarını disipline etme amacının da bir parçasıdır, yatay ve dikey formları ile doğayı takip etmektedir.

Sanayinin de-santralizasyonu hedefine ulaşmak üzere atılan bu adımlar ile Vadistanbul, Cendere deresinin su pompalanması suretiyle yeniden canlandırılmasına da aracılık etmiştir.  Projenin yenilikçi yaklaşımlarından bir diğeri de alışveriş anlayışına kent ölçeğinde yaklaşarak sokak alışverişini ön plana çıkaran 750 m'lik aks ile kent ve kentliyle bütünleşme çabası olmuştur. 

Proje, TEM kenarında ve Kuzey ormanlarına komşu olan Cendere'de, kentsel alan, orman, vadi ve derenin kesişim noktasında doğal formlara paralel uzanmaktadır. Bölge Anadolu ve Avrupa yakasındaki merkezi noktalardan 15 dakikada ulaşılabilir bir konumdadır. Ayrıca Vadistanbul Türkiye'de bir ilk olarak, özel yatırımla hayata geçecek olan, Havaray Projesi ile ana metro hattına bağlanmaktadır.

İçinden 2,4 km nehir geçen bir kenarı kilometrelerce derinliğinde kamu ormanı olan proje; çevre yollarının çakıştığı Okmeydanı-Hasdal-Kemerburgaz kavşağına 2,5 km mesafede olmasıyla 3 çevre yoluna da direk ulaşım olanağı sağlamaktadır. 3. havalimanı ve Kuzey Marmara aksına en kolay ulaşılabilen noktalardan biridir. 

Vadistanbul Teras, Bulvar ve Park etapları yatay düzlemde her türlü yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran, Türkiye'nin en büyük ofis kompleksinin yer aldığı karma proje olarak, Maslak Bölgesine alternatif bir iş merkezi olarak da öne çıkmaktadır. Proje, homojen bloklar halinde sadelikle yükselirken, yatay ve dikeyde vadiyle uyumlu canlı bir görünüm ortaya koymaktadır. Derenin yeniden canlandırılmasıyla zenginleşip çeşitlenmiş açık alanlar ve yürüyüş yolları, mekânsal bütünleşme sağlarken, yaşam kalitesini arttırmaktadır. 

Arazinin, %50'sinin terki ile %10 sosyal donatılar ve spor alanları, %40 yeşil alan ve derenin yeniden canlandırılma alanları gibi bir alansal dağılım yapılmıştır. 
Kapalı ve açık Spor alanları, rekreasyon alanları, havuz, fitness, yürüyüş/koşu parkurları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları ve yüzme havuzları, seyir teraslarından oluşmaktadır. 

Projenin Çevre Dostu Yaklaşımı

Proje, kentsel ölçekte hazırlanmış bir master planın da ön görüsü ile, ekonomik bir manifesto ortaya koymaktadır. Vadistanbul beşeri ve ekonomik kapital yaratan ve var olanı güçlendiren etkin bir kullanım hedeflemektedir. Eski, ağır (massive) sanayilerin yerini hafif üretimlere ve bilişime bırakması ile Ayazağa'daki ekonomik aktiviteler yeniden canlandırılmaktadır. Otel, ofis, ticaret ve hizmet fonksiyonları da göz önüne alındığında bölgede yüksek istihdam yaratılması beklenmektedir. Bu aktivitelere ev sahipliği yaparken aynı zamanda konut kullanıcısı ve ziyaretçileri de geri kazanılmış mavi ve yeşil ile buluşturan bir değer ortaya çıkacaktır. Dere aksına paralel olarak geliştirilen Vadistanbul, yeşil ve mavinin bir araya gelişini temsil eden ve orman alanları ile derenin yeniden canlanmasına katkı sağlayan, bu sebeple de kente katkı sunabilen bir projedir. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı donanmasının ve Silahtarağa Termik Santralı'nın kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla döşenen hattın savaşın ardından kullanılmaz olmasını ve bir süre sonra da sökülmesini konu alan ve Kağıthane Belediyesi'nin de desteğiyle hayat bulan dekovil hattı, Cendere Vadisi içinde yer almaktadır. 1914-1916 yılları arasında Karadeniz kıyısındaki linyit madenlerinden İstanbul'a kömür çekilebilmesi için hizmete konan Kağıthane-Kemerburgaz-Ağaçlı-Çiftalan dekovil hattı Havaray ile yeniden hayat bulacaktır.

Vadistanbul’da birbirini besleyen entegre enerji sistemleri ile maksimum enerji tasarrufu hedeflemektedir. Teknik altyapı, her yapının enerji üretimine, yeniden üretime ve sirkülasyona hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Özellikle çatı ve cephe malzemelerinde kullanılan malzemeler yenilikçi kaplama teknolojilerinden yararlanılarak gaz emisyonlarını ve kentsel ısı adası etkisini minimize etmektedir. Su ve ormanla çatışma yaşamadan, dengeli bir yapılaşma gösteren Vadistanbul, vadi formu ile uyumu, yeşil terasları, ahşap elementleri ve peyzaj bütünlüğü ile kaynakların doğaya ve insana geri dönüşünü amaçlamıştır. Planlama ölçeğinden bakıldığında ise, yeni imara açılan boş alan yaratılmadan, mevcut dokuya uyumlu bir görsellik sağlanarak kentleşmeye katkı sunulmuştur.

Sadabad'ın kentleşme öncesi rekreasyon ve mesire yeri fonksiyonlarını geriye getirebilecek bir mimari ve peyzaj tasarımı ile, derede botla seyahat, yürüme ve doğayla bütünleşme aktivitelerine kamuya açık olarak ev sahipliği yapacak olan proje, Havaray ile de kültürel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır. 

Havaray Projesi

Vadi İstanbul-Seyrantepe Havaray Projesi, Vadistanbul ile halihazırda hizmet vermekte olan Seyrantepe Metro İstasyonu arasında temel olarak 2 istasyon ve bağlayıcı viyadükten oluşan bir toplu taşıma projesidir. Hat, direkt olarak Vadistanbul Alışveriş Merkezine bağlandığı için mimari tasarımda Vadistanbul projesi ile uyumlu bir form ve doku tercih edilmiştir.
Yalın bir mimari tasarım prensibi benimsenerek, istasyonun kıvrımlı cephe ve formlarıyla Vadi formasyonuna uyumlu bir tasarımı olan Vadistanbul projesinde olduğu gibi eliptik formları sürdüren bir istasyon binası ortaya koyulmuştur. 

Vadistanbul projesinin bir tünel aracılığı ile çevreyoluna bağlanması amacıyla düzenlenen altyapı ve projenin hemen çeperinde yer alan ring ulaşım aksları ve havaray bağlantısının çakışan noktalarında özel bir taşıyıcı sistem tasarımına gerek duyulmuş ve projeye özgün bir altyapı düzeni geliştirilmiştir.

Projenin Vadistanbul istasyonunda mevcut ve doğal zemin korunarak yürüyüş ve araç yollarının devamlılığı ve mevcutta bulunan toprak örtüsünün korunması amaçlanmıştır. Mevcut dokudaki ağaçlandırılmış alanın hasar görmemesi adına geleneksel raylı sistemle entegrasyon yerine havaray ile toprağa minimum temas ve müdahale amaçlanmıştır.
Ayrıca eğimli topoğrafya ile uyum sağlamak amacıyla üst istasyonun 3 katlı, alt istasyonun tek katlı olarak çözümlenmesi ile ulaşım aksının güzergâh seçimi birer potansiyele dönüştürmüş ve çevreyle entegre bir yapı ortaya konmuştur.

Projenin tamamı kamusal hizmet vereceğinden ve tüm kentlilerin kullanımına açık olacağından uzun vadede yüksek bir kamusal fayda sağlaması beklenmektedir. Bölgenin geçmişteki sanayi üretiminden aldığı hasarın zamanla sıfıra indirilerek doğal vadi yapısının yeniden canlandırılması ve ziyarete açılması (gerek konut, gerek çalışma gerekse de alışveriş alanları) hem ekonomik, hem çevresel hem de sosyal açıdan fayda üretecektir.

Vadistanbul cephelerinde cam malzeme oldukça dikkat çekicidir. Bir binanın temel kimliğini ve dinamizmini o yapının içine girmeden veya planını görmeden de anlayabiliyorsanız emin olun bu camın açtığı bir pencereden görebildiğiniz içindir. Borsa İstanbul için tasarladığımız ve volumetrik bir estetik ile nadir, değerli ama yüksek dinamizmi aynı anda yansıtmaya çalıştığımız bir ofis binası projesi tasarladık. Yapılara esas ayırt edici kimliğini cephesi vermektedir, cephenin kompozisyonunu ise pırıltısıyla yine cam sağlamış, tasarıma bir hikâye katabilmiştir. 

Vadistanbul projesi yalın çizgileri ile süreklilik sağlayan kıvrımlı ve akışkan bir form sergiliyor. Doğa- Şehir sınırlarında kalan Vadistanbul hem doğanın dinginliğine hem de şehrin dinamizmine yüzünü dönebilmeliydi. Tasarım prensibi olarak kent-doğa ikilemini yansıtan ve yapının içerisindeki bireye veya dışındaki yayaya bu tecrübeyi görsel olarak da sağlayan bir cam malzeme seçimi yapıldı. 
- Vadistanbul projesinde, şehre dönük cephelerinde kullanılan malzemeler özellikle dinamizmi yakalayan, “high-tech atıflı” 13 katlı yüksek ofis yapılarında mavi filtreli camdır.
- Cendere Vadisi ve akarsuyunu izleyen paralel cephelerde ise, bu doğa ile etkileşimi yakalamak üzere doğal ve yeşil renkli camlar tercih edildi ve alçak katlı yapılar bu cephede konumlandı.
- Ticaret alanlarında ve korkuluklarda ise görüş kalitesinin yüksekliği ön plana çıkarıldı, extra clear seri ürünler tercih edildi.

Projenin sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifika ve ödüller;
* INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS, 2013, BEST  DEVELOPMENT MULTIPLE UNITS       ARCHITECTURE, 
* EUROPEAN PROPERTY AWARDS, 2015, BEST OFFICE ARCHITECTURE OF TURKEY,
* EUROPEAN PROPERTY AWARDS, 2015, BEST RETAIL ARCHITECTURE OF TURKEY,
* INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS, 2015, BEST RETAIL ARCHITECTURE OF EUROPE.

* EKOVİTRİN YILIN STARLARI, 2015, GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YILIN PROJESİ ve
 SIGN OF THE CITY AWARD, 2017’dir.

Yalın mimarisi, çevre dostu yaklaşımı ve kentleşmeye sağlayacağı katkılar ile ön plana çıkan Vadistanbul projesinde mimari ofis malzeme seçimlerinde de bu yaklaşımları destekler nitelikte tercihler yapmıştır. Proje de tercih edilen markalardan bazıları; E.C.A, Hager I Berker ve Polisan’dır.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)