​VitrA Ve Artema Su İle İnsanlar Arasında Köprü Kuruyor

Eczacıbaşı yapı ürünleri grubu, Vitra ve Artema markalarıyla, yıllardır su ile insanlar arasında köprü kuruyor. Bu köprünün ekonomik, estetik ve teknolojik ürünlerle olduğu kadar, tasarruflu şekilde kurulmasını, en önemli görevleri arasında görüyor.

Kurumunun EPD Sertifikalı ürünlerinden bize bahsedebilir misiniz?

2012 yılında karo ürünleriyle Türk seramik sektöründe “Avrupa Birliği Eko-Etiketi”ni almaya hak kazanan ilk marka olan VitrA, çevresel etki değerlendirmesi yapan iki yeni sertifikanın daha sahibi oldu.

VitrA Karo’nun porselen karoları, “çevre dostu” olduğunu kanıtlayan Çevresel Ürün Deklarasyonu (Enviromental Product Declaration-EPD)’nu almaya hak kazandı. 2013 yılında, Artema, Türkiye’de EPD Tip III Çevresel Ürün Beyanı sertifikasını alan ilk armatür üreticisi oldu.

2015 yılında ise VitrA’nın banyo mobilyası, bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanan ve uluslararası geçerliliği olan Çevresel Ürün Beyanı’yla, VitrA’nın hammaddenin doğadan elde edilmesinden üretim sürecinde oluşan atıkların doğaya dönmesine kadar uzanan yaşam döngüsü boyunca %100 şeffaf bir çalışma yaptığı, çevresel performansını nicel verilerle beyan ettiği belgelendi. Doğal yaşam döngüsü değerlendirmesine uygun bir şekilde sürdürülebilir kullanımı kapsayan Çevresel Ürün Beyanı aynı zamanda çevre dostu olarak tasarlanan binalara ilave puanlar vererek “Yeşil Bina” statüsünü kazanmasına yardımcı oluyor.

VitrA, Türkiye’de ilk, dünyada ikinci ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni 1999 yılında aldı. OHSAS 18001 belgesini 2008’de, dünyada sektöründe ilk EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2010’da almaya hak kazandı. 2012’de ise EN 16001’den ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ne geçişi gerçekleştirdi.

Kurumunuzu bu sertifikayı almaya yönlendiren konular neler oldu?

Günümüzde, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımın, tüm sektörler için stratejik bir zorunluluğa dönüşmesine tanıklık ediyoruz. Ekonomik, toplumsal ve çevresel alanda sayısız süreci kapsayan sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda kuruluşumuzu yönetebilmek için, diğer alanlardaki çalışmaların yanı sıra doğal kaynakları da verimli kullanmak zorundayız.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde; Blue Life adını verdiğimiz anlayış doğrultusunda, tüm üretim, tasarım ve yönetim süreçlerimizde enerji ve doğal kaynak tüketiminin ve karbon salımının azaltılmasına özen gösteriyoruz. Ekoverimliliği artıran çözümlere önemli yatırımlar yapıyor; çevre ve gelecek bilinciyle, nihai tüketiciler için enerji ve doğal kaynak tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlıyoruz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir hammadde gibi çevresel yönetim konularında pek çok sertifika ve ödüle sahibiz.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, VitrA ve Artema markalarıyla, yıllardır su ile insanlar arasında köprü kuruyor. Bu köprünün ekonomik, estetik ve teknolojik ürünlerle olduğu kadar, tasarruflu şekilde kurulmasını, en önemli görevleri arasında görüyor. Bu sebeple, her yıl ArGe'ye düzenli yatırım yaparak akıllı ürünler geliştiriyor, suyun daha verimli kullanılmasını sağlamaya çalışıyor.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendirilip, birçok sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldük. Bu kapsamda, 2013 yılında hazırladığımız “Yeşil Banyo Çözümleri” kataloğuyla, Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde “Sürdürülebilirlik Teşvik Ödülü”nü aldık. 2014 yılında Blue Life ile “20. KSO Şahabettin Bilgisu Ödülleri” kapmasında “Taş Toprak Sektöründe” birincilik ödülüne, “ÇEVKO Yeşil Nokta 2014 Ödülleri” kapsamında “Büyük Ölçekli Kuruluşlar” kategorisinde teşvik ödülüne layık görüldük.

Blue Life ile “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri” kapsamında önce Türkiye’de finalist olduk, ardından Avrupa’da birincilik ödülünü aldık. Böylece, 1987 yılından bu yana düzenlenen programda, ilk kez Türkiye’den bir kuruluş ödül almış oldu. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası’nın, “Çevre ve Enerji Ödülleri”nde, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde birinciliği elde ettik. Ödül ve sertifikasyon programlarının sürdürülebilirlik konusunda çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Sertifika sürecinde neler yaşadınız? Hangi aşamalardan geçtiniz?

Dünyada seramik sağlık gereçlerinde EPD kategorisi olmadığından, kategoriyi IBU ile birlikte çalışarak ilk defa oluşturduk. En başından çalışmaya uygun yol haritasıyla gittik. On yıldır sürdürülebilirlikle ilgili ciddi çalışmalar yaptığımızdan, veri bulamama sorunu yaşamadık. Kuruluşlarımız çevre konusunda uzun zamandır kendi kendini disipline etmeye alışkın kuruluşlar olduğu için, birçok standardı uyguluyorduk. Ürün kategorilerinde de veri toplama sistemi bulunuyordu. Dolayısı ile verilerde sorun yaşanmadı. Süreçte ürün kategorilerinde ayrıca detaylı ürün hatlarında inceleme yapma ve özelliklerini günlük iş süreçlerine yansıtma şansımız oldu. Ek olarak küresel ürün bilgilerinden de yararlandık.

Ürünlerimiz açısından bakıldığında, ISO 14040/44 standardı doğrultusunda VitrA ve Artema ürünlerine sertifikayı, yaşam döngüsü analizi uygulayan Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü IBU firması verdi. Sertifikasyon sürecinde, üretiminde hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların, üretimden atık yönetimine kadar tüm süreçlerde çevreye duyarlı bir şekilde kullanıldığı üzerinden değerlendirmeler yapıldı.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)