Gezegen Üzerindeki En ‘Çevreci’ Ticari Bina: Bullitt Center

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde, Seattle şehrinde inşa edilen Bullitt Center binasının dünya üzerindeki en çevreci ticari yapı olması hedefleniyor. Temeli 2011 yılının Ağustos ayında atılan yapının mimari tasarımı Miller Hull'a ait. Bullitt Center binası 30 milyon Dolar'lık bütçeyle hayata geçiriliyor. Tüketeceği enerjiden daha fazlasını üretme ve karbon salımının sıfır olması gibi özellikleri taşıyan ofis binasının 22 Nisan Dünya Günü'nde açılması planlanıyor.

ABD'de binaların, karbondioksit emisyonunun yüzde 39’undan, atık üretiminin yüzde 65’inden ve elektrik kullanımının yüzde 70’inden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda yaşanan iklim krizi tüm dünyada olduğu gibi Amerika’nın Kuzeybatı Pasifik kıyısında da su, enerji ve doğal kaynak kullanımının yönünü değiştiriyor. Bu gerçeğe dayanarak inşa edilen, Seattle’daki Bullitt Center binası, bugün neyin mümkün olabileceğini göstermeyi ve yarının öncülerine daha iyiye ilerlemede esin kaynağı olmayı hedefliyor.

Kendi kategorisindeki ilk şehir yapısı olan Bullitt Center binası, doğası gereği öğrenme ve keşif amaçlı tasarlanmış. Yapı, insanların bir araya gelerek, yeşil binalar ve sürdürülebilir şehirler hakkında bilgi edinebileceği bir mekan olma özelliği taşıyacak. Bullitt Center, ileri düzey bilgiye sahip insanların bir araya gelmesiyle neler olabileceğini kanıtlayan gözle görülür bir örnek teşkil edecek.

KÜNYE

Proje Sahibi: Bullitt Foundation Geliştirici: Point32Mimar: The Miller Hull PartnershipGenel Müteahhit: SchuchartMekanik ve Elektrik Mühendisi: PAE Consulting EngineersYapı Mühendisi: DCI EngineersBina Kabuk Danışmanı: RDH Building Envelope ConsultantsSu Sistem Mühendisliği: 2020 EngineeringEnerji Danışmanı: Solar Design Associates, Inc.Altyapı Mühendisi: Springline DesignPeyzaj Mimarı: Berger Partnership

BULLITT CENTER BİNASI’NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yaşayan Bina: Bullitt Center, ABD’nin "Yaşayan Bina Yarışması"nın zorlu hedeflerini karşılayan ilk orta ölçekli ticari bina projesi ve yapılı çevrede iddialı bir sürdürülebilirlik örneği. Bullitt Center ilk bir yıllık kullanım süresinin sonunda kendine yeterlilik testini geçmeyi başarabilirse, Uluslararası Yaşayan Gelecek Enstitüsü tarafından verilen "Yaşayan Bina" sertifikası ile onurlandırılacak. Şimdiye kadar sadece 3 binanın "Yaşayan Bina" sertifikası almış olması, enstitünün kriterlerinin ne derece zorlu olduğunun bir göstergesi.

Öğreten Bina: Bina, alt katında bir enerji ve şehirsel ekoloji merkezi barındıracak. Bu merkez, Washington Üniversitesi Yapısal Çevre Koleji’nin de dâhil olduğu kar amacı gütmeyen ve kamusal kurumlarla ortak programladığı, yeşil ekonomiye yön verecek öncüleri yetiştirecek bir açık kaynaklı kütüphane, derslikler, sergi alanı ve araştırma laboratuarı içerecek.

Yenilikçi Yeşil Teknolojiler: Bullitt Center binası, çatı ve cephesinde kullanılan son teknolojili fotovoltaik paneller sayesinde tüm enerjisini yenilenebilir enerji olan güneşten elde edecek. Binanın su ihtiyacı, yağmur suyu ve atık su yönetimi ile sağlanacak. Bina tüm kullanıcılarına, doğal gün ışığı ile aydınlanan ve doğal havalandırma ile iklimlendirilen çalışma ortamı vadediyor.

"HER ŞEYİ DOĞRU YAPMAK CESUR BİR GİRİŞİMDİR"

Bullitt Vakfı’nın CEO’su ve Başkanı Denis Hayes, Bullitt Center binasının her şeyi doğru yapmak için yola çıkmış cesur bir girişim olduğunu ifade ediyor. Denis Hayes'e göre, Yaşayan Bina Sertifikasını amaçlayan ilk kentsel ticari bina olan Bullitt Center, performans odaklı tasarımın sınırlarını zorluyor. Sıfır enerji tüketimi, sıfır su tüketimi, yerinde atık arıtımı ve inşaat esnasında kara listede yer alan malzemelerin kullanılmamış olması Bullitt Center projesinin yenilikçi olmasındaki bazı sonuçlar. Ayrıca Hayes, Bullitt Vakfı olarak, birkaç yıl içinde, diğer bir çok yapının Bullitt Center'ın oluşturduğu standartların üstüne çıkmasını dilediklerini belirtiyor.

“Yaşayan Bina Yarışması” nedir?

“Yaşayan Bina Yarışması” teknik boyuttaki öncelikleri tanımlayan ve temel değerler kümesi ile felsefe oluşturan bir sertifika programıdır. Yarışmanın amacı, yapı endüstrisini sorunları anlama ve çözme doğrultusunda derin tartışmalara çekmektir.

“Yaşayan Bina Yarışması”, yirmi adet zorunluluğa ayrılan yedi adet performans alanından (Arazi, Su, Enerji, Sağlık, Malzeme, Adalet ve Estetik) oluşmaktadır.

"Yaşayan Bina Yarışması"nın amacı oldukça basittir. İnsan ürünü çevrenin sürdürülebilir ilkeler ile oluşturulmasında en gelişmiş standartları belirlemek ve ideal çözümler oluşturmak için çalışır. ‘Yaşayan Bina Yarışması’, proje ister tek bir bina, bir park, bir üniversite kampüsü projesi, ister bütün bir çevre projesi olsun, tasarım ve üretim aşamasında insan ile yapılı çevre arasındaki simbiyotik ilişki için bir çerçeve sunmaktadır.

Bir yapının Yaşayan Bina olarak sertifika alabilmesi için, en az 12 ay enerji ve su tüketiminde kendi kendine yeterlilik, yeşil malzemelerin kullanımı ve iç mekan kalitesi ile ilgili çok sıkı standartları karşılaması gerekmektedir.

Bullitt Center binasının "Yaşayan Bina Sertifikası"na sahip olabilmek için 7 başlık altında toplanan performans alanındaki uygulamaları şöyledir:

Arazi: Binanın lokasyonu, yaya ve bisikletli ulaşımı destekler niteliktedir.

Su: Binanın su ihtiyacı, yağmur suyu ve atık su yönetimi ile sağlanmaktadır.Yağmur suyu çatıda toplanarak, yer altı sarnıçlarında depolanır ve binada kullanılır.

Enerji: Güneş panelleri binanın kullanabileceği elektriğin tümünü üretmesi planlanmıştır.

Sağlık: Bullitt Center binası sakinleri için de sağlıklı, doğadan ilham alan ve pratik bir çalışma ortamı yaratır.

Malzeme: Binada, içinde PVC, kadmiyum, kurşun, civa gibi zararlı materyal barındıran ve kara listede bulunan 362 adet yasaklı yapı malzemesinden hiçbiri kullanılmamıştır.

Adalet: Çoğu ofis binasının aksine Bullitt Center binası, büyük işlevsel pencereleri ile temiz hava ve gün ışığını tüm yaşayanlara eşit oranda sunacaktır.

Estetik: Bullitt Center binası, çarpıcı mimarisi, yenilikçi fotovoltaik panelleri, yeşil çatı uygulaması, yerli bitkilendirmesi, yakınında yeniden düzenlenmiş cep parkı ile çevresinin ve sokak siluetinin estetiğinin artmasında yardımcıdır.

Bullitt Derneği neden "The Bullitt Center" projesini gerçekleştiriyor?

Ucuz enerji, bol temiz su ve insan faaliyetlerinin yarattığı lokal etki devri artık sona erdi. İnsanoğlu faaliyetleri ile gezegenin her köşesini etkiliyor. Neredeyse hiçbir yeni bina -yeşil binalar da dahil- Bullitt Center binasının sağladığı nitelikleri sağlamıyor. Bina bugünden 250 yıl sonrasında hala mantıklı olacak şekilde tasarlanmış.

İnşaat süresince, ekip tüm öğrendiklerini belgeleyerek bu bilgileri yeşil bina topluluğuyla paylaşmış. Örneğin kırmızı listedeki ürünlerin tanımlanması oldukça zorlu ve zaman alıcı bir iş. Ek olarak, zemin katta bulunan Enerji ve Kentsel Ekoloji Merkezi, Kuzey Batı Pasifik ve çevresi için kentsel yenilenebilirlik konusunda bir buluşma noktası olacak.

Büyük çınar ağaçlarının bulunduğu parkta yükselen binanın geniş kenarlıklı fotovoltaik çatısı, yaz aylarında güneşten enerji üretimini sağlamayı ve kışın yıl sonuna kadar enerji ihtiyacını karşılamayı hatta bir sonraki yıla da aktarmayı olanaklı kılacak şekilde tasarlanmış.

Seattle, klimatik özellikleri bakımından ele alındığında, Bullitt Center binasının bu kadar çok enerjiyi nasıl üreteceği konusunun tartışma yaratacağı beklense de verimliliğinin ve azalan enerji tüketiminin bu durumu dengeleyeceği öne sürülüyor. Ayrıca şehir yönetiminden alınan özel izin doğrultusunda kaldırımın bitiş sınırına kadar uzanan solar panellerin ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayacağı belirtiliyor. Binanın enerji verimliliğini arttırmak ve güneş ışığından mümkün olduğunca çok faydalanmak için pencere ve tavan yükseklikleri oldukça yüksek tutulmuş. Ancak binanın mevcut yüksekliğine yaklaşık 2,7 m daha ekleyen bu uygulama komşu apartmanların tepkisine yol açmış.

Kendi suyunu temin eden bina, yaklaşık 190 litre yağmur suyu depolama kapasitesine sahip. Planlandığı üzere Bullitt Center'da duş ve lavabo için kullanılacak olan sular, yağmur suyunun biriktirilip işlenmesi ile elde edilecek. Oluşacak olan gri su ise filitrelerden geçirilip arıtıldıktan sonra yeşil çatının ve peyzaj bantının sulanmasında kullanılacak. Binada toplanan lağım suları ise dışarıya sevk edilmeden önce arıtılıp kompostlanarak suni gübre haline getirilecek.

Binanın geliştiricisi Chris Roger, Bullitt Center'ın su kalitesini şehir otoritelerine kanıtlayabilmek için epey uğraştıklarını, tüm önlemlere ve analizlere rağmen binanın yedek su kaynağı için şehrin su şebekesine bağlı kalacağını belirtiyor.

YAŞAM SÜRESİ 250 YIL OLAN MALZEME KULLANIMI

The Bullitt Vakfı, yaşam ömrü ortalama 40 yıl olan ve birçok ticari binanın yapımında kullanılan malzemeler yerine yaşam beklentisi 250 yıl olan çelik, beton ve ahşap malzemelerin kullanılması için binanın tasarımcı firması Miller Hull ve ortaklarına karşı büyük bir mücadele vermek zorunda kalmış.

McLennan'ın görüşü ise finansman aşamasında karşılaşılan zorluklara rağmen yaşayan binaların ilerleyen zamanda sağlayacak olduğu katma değerin bu yorgunluğu karşılayacağı yönünde.

6 katlı Bullitt Center'ın ilk 4 katı için ön kiralama işlemleri şimdiden başlamış durumda. Binanın yüklenicisi Schuchart Corporation, Bullitt Center'ın diğer LEED sertifikalı binalara kıyasla kiracılarına çok daha fazla verim sağlayacağını belirtiyor. Bunun yanında bina camla çevrelenmiş olan ve 4. kata kadar uzanan merdiven boşluğu sayesinde Doğu Madison Caddesi boyunca harika bir manzara sağlıyor. Böylece tasarımcılar, asansör yerine merdivenle çıkmayı tercih eden kiracıları ödüllendirmiş oluyor.

RAKAMLARLA BULLITT CENTER

4650m² Toplam iç mekân alanı250 yıl binanın işlerlik süresi1.077.000 KWH/yıl tipik bir Seattle Ofis Binasının yıllık enerji kullanımı230.000 KWH/yıl Binanın yıllık toplam enerji kullanımı230.000 KWH/yıl Binadaki 242 KW fotovoltaik panellerin ürettiği yıllık enerji miktarı1328m² Binanın çatısındaki fotovoltaik panellerin toplam alanı4157m² Seattle’da geleneksel benzer bir binanın ihtiyaç duyduğu toplam fotovoltaik panel alanı% 82 Binanın gün ışığıyla aydınlatılan alanların oranı% 100 Binanın çevresinde alanların İşlevsel pencereler ile havalandırılan ve soğutulan kısmı120 m Binada ısıtma ve soğutmada kullanılan jeotermal kuyuların derinliği26 Binada bulunan toplam jeotermal kuyu sayısı212.000 litre Binanın bodrum katındaki sarnıçlarda toplanan yağmur suyu mikatarı362 Binada kullanmaktan kaçınılan sıradan zararlı kırmızı liste malzeme sayısı21 Binanın yaklaşık 800m çevresindeki otobüs güzergah sayısı24 Binanın yaklaşık 800m çevresindeki Zipcar sayısı482 km Binada kullanılan çelik, beton ve diğer ağır malzemelerin tedarik yarıçapı965 km Binada kullanılan ahşabın tedarik yarıçapı160 Binanın inşaatının yarattığı yaklaşık iş kolu sayısı$ 30.000.000 Binanın toplam maliyeti


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)