New York’ta Bir Şeyler Oluyor

Hilary Beber, New York Belediyesi Politika Analisti

“New York şehri, enerji verilerinde şeffaflığı sağlayarak daha önce bilinmeyen bilgileri kamuya sundu. Bu uygulama sanayi üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacaktır."

New York, ABD’nin en kapsamlı yeşil politikasına sahip. Aynı zamanda yakın geçmişte Dünya Yeşil Binalar Konseyi tarafından "Endüstri Dönüşüm Ödülü" almaya hak kazandı. New York Belediyesi’nde politika analisti olarak görev yapan Hilary Beber, Uluslararası Yeşil Zirve konuşmacılarındandı. Sürdürülebilirlik adına New York kentinde ve daha genel anlamda belediyelerde neler yapılmakta olduğuna dair aktif bir politikacı olarak Beber’la gerçekleştirdiğimiz söyleşiye yer vermek istedik.


New York şehri olarak inşaat sektöründe, özellikle mevcut yapı stoğunda sürdürülebilir uygulamaları hedef alan birçok etkili politikayı uygulamaya alıyorsunuz. Politikalarınızın anahtar noktalarını anlatabilir misiniz?

New York'un Daha Yeşil, Daha Büyük Yapılar Planı (Greener, Greater Buildings Plan - GGBP), mevcut büyük yapılarda enerji verimliliği geliştirmelerine bir çatı görevi görüyor.

GGBP dört yasa ve iki tamamlayıcı bileşenden oluşuyor. İlk olarak New York eyaleti enerji kanunu standartlarını sağlayacak enerji renovasyon gerekliliklerini içeren New York enerji kanunu yer alıyor. İkinci kanuna göre, yapı sahiplerinin yıllık harcamalarını kamuya ifşa edilmesi zorunluluğu getirildi. Böylece enerji ve su kullanımı verilerinde saydamlık politikası sağlanırken piyasada hem alıcılar hem de satıcılar için değerli bilgiler paylaşıma açılmış oldu. Üçüncü kanun, büyük yapılarda her on yılda bir enerji kontrol ve düzenleme yapılmasını gerektiriyor. Son düzenleme ise konut olmayan yapılarda aydınlatmaların iyileştirilmesini, büyük ve konut olmayan yapılarda kiracıların enerji kullanımıyla ilgili bilgilendirmesi zorunlu kılıyor.

Yasaların yanı sıra planın diğer iki ek bileşenin amacı; gayrimenkul sektörünün bu düzenlemelere uymasını sağlamak. Bileşenlerden biri eğitimli iş gücünün yaratılmasına odaklanıyor. İkincisi ise New York federal teşvik fonu aracılığıyla enerji iyileştirmelerine fon sağlamak için yenilikçi bir enerji verimliliği finansman işbirliği oluşturmak.

Politikalarınızda kamunun bilgilendirilmesi konusuna önem veriyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

New York şehri, enerji verilerinde şeffaflığı sağlayarak daha önce bilinmeyen bilgileri kamuya sundu. Bu uygulama, sanayi üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacaktır. Bu veriler satıcılar ve müşteriler için değerli bir pazar bilgisi oluşturuyor. Aynı zamanda yapı sahiplerine yapacakları renovasyonlarda yol gösterici nitelikte. Yaptıkları iyileştirmelerin zaman içinde ne kadar etkin olduğunu halka sunma olanağı tanıyor.

Uygulamalara ilk olarak büyük yapılardan başlıyorsunuz. Önceliğiniz neden büyük yapılar?

Büyük yapılar New York’un yapı stokunda %2’lik bir paya sahip. Evet, bu değer çok küçük ama öbür taraftan bu yapılar kent genelindeki kaynak tüketiminde en büyük paya sahipler. Isınma ve sıcak su harcamalarında %22, aydınlatmada %11 ve diğer harcamalarda %12’lik paya sahipler. Bu değerler, ilk olarak büyük yapıları hedeflememize neden oldu. Önümüzdeki yıllarda da küçük ölçekli yapılara yönelik yönetmelikler oluşturmayı planlıyoruz.

Sunumunuzda aydınlatmanın kentte enerji harcamalarında %22'lik bir paya sahip olduğunu belirttiniz. Fakat bu durum okullardan ticari yapılara, kamu yapılarından sokak aydınlatmasına kadar çok büyük bir yelpazeyi kapsıyor. Sizin önceliğiniz hangisi ve mülk sahiplerini bu konuda nasıl teşvikler uyguluyorsunuz?

Şehir yönetimi, enerji harcamalarını ve sera gazı emisyonunu 2017 yılına kadar %30 oranında düşürmeyi hedefliyor. Bundan dolayı kamuya ait bütün yapılarda tüketimi azaltmayı hedefliyoruz ve aydınlatma iyileştirmeleri de bunun bir parçası. Ama sadece aydınlatma iyileştirmelerinin ötesine geçerek bütün yapılarda etkinliğin sağlanması, araç filolarının emisyonunun azaltılması, atık su işleme tesislerinde emisyonun azaltılması da planın bir parçası.

Özel sektörde ise 15 bin metrekarenin üzerindeki bütün yapıları hedefliyoruz. Bu yapıların 2025 yılına kadar bütün aydınlatma iyileştirmelerini yapmaları koşulu bulunuyor. Aydınlatma teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, yapılacak iyileştirme harcamalarının çok daha hızlı bir şekilde kara geçmesini sağlayacaktır.

Bildiğiniz gibi kentlinin günışığına, rüzgara erişim hakkı, doğal çevrede yaşama hakkı gibi konularda tartışmalar sürüyor. 'Kent' kavramını New York'lular açısından değerlendirebilir misiniz? Benzeri konularda herhangi bir yasal yaptırım mevcut mu?

New York şehrinde yeşil bina hareketinin yükselişinin, sivil hakları ve doğa ile insan ilişkisi arasında paradigma değişimi ile paralel olarak 1980 yılından beri süre gelen tarihsel bir bağlantısı var. Hükümet, özel sektör ve kar gütmeyen kuruluşların ortaklığıyla kaynak verimli ve karbon ayak izi bilinçli yapılarda (ki genellikle azaltmak, güneş ışığının kentsel ısı adası etkisi, daha düşük hava ve gürültü kirliliği, vb yararlanmak) görülen gelişme, New Yorklular için temiz ve sağlıklı bir ortamın sağlanması yönünde uzlaşmayı gösteriyor.

New York yönetiminin 2007 yılında yürürlüğe koyduğu PlaNYC, vatandaş haklarını da içeren sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşümleri içeriyor. PlaNYC'nin kapsadığı hedefler (bir milyon daha fazla kentliyi içermek, yerel ekonomiyi güçlendirmek, iklim değişimiyle mücadele, New Yorkluların yaşam kalitesini arttırmak) şehir ve şehirliler için gösterilen gayreti kanıtlar nitelikte. Sivil haklar 127 girişimle tecelli edilmekte; bir milyon ağaç dikimi, her New Yorklu'nun 10 dakika yürüme mesafesinde parklara ulaşabilmesi, kent içme suyunun saflığının sağlanabilmesi, ABD'de en temiz hava kalitesine ulaşılabilmesi…

Politikaların geliştirilmesi ve uygulamaya sokulması aşamalarında USGBC ile ortak bir çalışmanız oldu mu?

GGBP'nin geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması sürecinde USGBC'nin yerel bölümünden büyük destek aldık. USGBC'nin New York bölümü, Urban Green, kanunların geliştirilmesinde ve politikaların onaylanmasında yardımcı oldular. Bilinçliliği arttırmak için bina sahiplerine ve yöneticilere özel eğitim programları hayata geçirdiler. Böylece kanunlar hakkında bilgi paylaşımını sağlayan bir platform oluştu.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)