Pasif Ev Nedir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Sürdürülebilir inşaat sertifikaları, inşaat sektöründe ekolojik açıdan sorumlu uygulamaları teşvik etmek için sağlam kriterler oluşturarak iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu sertifikalar sadece sektörde kabul gören standartlara kamusal görünürlük kazandırmak ve performansı izleyerek yönetmeliklere uyulmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda katı sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan binaları ödüllendirirken olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını da teşvik eder. Bu sertifikalar, proje ve inşaatlarda daha yüksek mükemmellik seviyeleri oluşturarak inşaat kurallarının gelişimini, profesyonellerin eğitimini ve hatta kurumsal stratejilerin değişimini etkilemektedir.

Daha spesifik olarak pasif evlara yönelik hareketin kökleri, Passivhaus Institute'un 1996 yılında bu ilkeleri resmileştirdiği Almanya'ya dayanmaktadır. Ana konsept, sıcaklığını düzenlemek için minimum miktarda harici enerji gerektiren yaşanabilir veya çalışma alanı yaratmaktır, bu da onu uzun vadede son derece sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir kılar. Esasen bu denge duvarlar, tavanlar ve temel için yüksek kaliteli yalıtım; kayıpları önleyen ve hava sızıntılarını en aza indiren hermetik bir zarfın inşası; termal köprüleri ortadan kaldıran yüksek performanslı pencere ve kapıların kullanımı; ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri; güneş kazancı hususlarının yanı sıra alan ısıtma ve soğutma için verimli çözümler ve güç modelleme ve tasarım optimizasyonu dahil olmak üzere temel unsurların bir kombinasyonu ile elde edilir. Bu ilkeler müstakil evler, çok aileli binalar, okullar, gökdelenler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm binalara uygulanabilir.

Pasif Ev Nedir

Dünya çapında her biri kendi yaklaşımına sahip çeşitli sertifikalar mevcuttur. Bunlardan öne çıkanlar LEED, WELL ve diğerleridir. Bu hareketin önde gelen katılımcılarından biri, sertifikasyon yaklaşımıyla enerji verimliliği için yeni standartlar oluşturmaya çalışan Phius'tur (Passive House Institute US). Phius pasif yapı ilkelerini maliyet optimizasyonu ve iklim özellikleriyle bütünleştirerek öne çıkmaktadır. Sonuç olarak maliyet tasarrufu, enerji verimliliği ve çevresel esneklik arasında bir denge kuran, konforlu ve sağlıklı iç ortamları teşvik eden binalar inşa edilmektedir. Phius Yardımcı Direktörü Lisa White, bu yaklaşımı daha iyi anlatmak için konuştu.

Diğer sürdürülebilir inşaat sertifikalarıyla karşılaştırıldığında Phius, pasif evlar için hava geçirmezlik ve termal konfor gibi özel önlemler getirmektedir. Ancak Phius'un en belirgin yönü, sıfır enerji statüsüne ulaşmak için sağlam bir temel oluşturarak enerji gereksinimlerini en baştan azaltan binaların tasarlanmasına yaptığı vurgudur. Bu projeleri geleneksel binalara kıyasla %40 ila %60 arasında daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak bir yola sokar ve minimum başlangıç maliyetlerini de beraberinde getirir. Ayrıca bu yapıların elektrik kesintileri ve aşırı iklim olayları sırasında bile iç sıcaklıkları rahat tutmasını sağlayarak uyarlanabilirlik ve esnekliğe öncelik verir. Bu doğal esneklik, aşırı yüklü elektrik şebekelerine olan bağımlılığı azaltarak iklim değişikliğinin neden olduğu zorluklar karşısında bu binaların sürdürülebilirliğini artırır.

White'ın belirttiği gibi "pasif evin beş temel ilkesi şunlardır; sürekli yalıtım kullanmak, hava geçirmez bir bina kabuğu oluşturmak, yüksek performanslı pencereler kullanmak, bir tür dengeli ısı ve nem geri kazanımlı havalandırma kullanmak ve daha düşük iklimlendirme yükleri nedeniyle alan iklimlendirme sistemini en aza indirmek."

Phius binaları bu ilkeleri uygularken, projenin bina tipolojisini ve iklim bölgesini dikkate alan belirli bir dizi enerji hedefine bağlı kalmaktadır. Buna çevre dostu malzemelerin önerilmesi de dahildir.

Bu yaklaşım, eyalet düzeyindeki benzersiz iklim faktörlerini ve elektrik maliyetlerini dikkate alarak ABD'de 1.000'den fazla yerde ısıtma ve soğutma yükleri için iklime özgü kriterler oluşturmuştur. Yıllık en yüksek ısıtma ve soğutma yükleri üzerinde kısıtlamalar getirerek pasif stratejiler yoluyla enerji tasarrufu için ideal bir bölge oluşturmaktadırlar.

Böyle bir yaklaşım, yalıtım malzemelerinin kullanımındaki aşırılıkları ve gereksiz maliyetleri önleyerek standartlarını sadece enerji açısından verimli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda bütçe ve malzeme kullanımı açısından da optimize ediyor. Tüm Phius binalarının konfor ve sağlık standartlarını karşılamasını sağlayan üçüncü taraf doğrulamasına ek olarak, yinelemeli inceleme süreci de vardır. Başka bir deyişle Phius bir binayı tamamlandıktan sonra değerlendirmek yerine, tasarım aşamasında proje ekipleriyle birlikte çalışarak onları sertifikasyona doğru yönlendirir. İş birliğine dayalı uygulama, süreci basitleştirmekte ve enerji tasarruflu tasarım ilkelerinin derinlemesine anlaşılmasını teşvik etmektedir. Bu yaklaşımın, bina teslim süreci boyunca kapsamlı bir rehber görevi görmesi ve binanın tasarım ve inşaatının enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe vurgu yapılarak gerçekleştirilmesini sağlaması amaçlanmaktadır.

New York, Westchester County'de yer alan bir modernizasyon projesi olan Forever House örneği, Phius ilkelerinin pratik uygulamasını göstermektedir. Mimar Christina Griffin 1905 tarihli bir kır evini Phius+ Source Zero standardını karşılayan, enerji tasarruflu, fosil yakıtsız bir konut prototipine dönüştürerek tasarım yoluyla sürdürülebilir yaşamın uygulanabilirliğini göstermiştir.

Pasif Ev Nedir

Griffin'in tadilatı, Bradley ısı pompalı su ısıtıcı sistemi ve merkezi bir enerji geri kazanımlı havalandırma ünitesi de dahil olmak üzere yağ ve gaz brülör hattının elektrikli bileşenlerle değiştirilmesini içeriyordu. Bir dizi güneş paneli evin tükettiğinden daha fazla enerji üretiyor ve fazla enerji akü modüllerinde depolanıyor. Griffin'in özenli tasarımı, enerji tasarruflu aletleri ve iyi yerleştirilmiş pencereleri evin minimum enerji tüketimine katkıda bulunuyor. Binanın çok katmanlı yalıtım ve buhar kontrol membranlarına sahip termal kabuğu, genel bina yönetmeliklerini aşıyor. Dış cephede ahşap detaylar, pasif soğutma için geniş saçaklar ve stratejik olarak açılı kafes kirişler bulunuyor.

Phius Certification Guide, sertifikasyon yolculuğuna çıkmak isteyen inşaatçılar ve mimarlar için çok değerli bir kaynaktır. Yararlı ve temel bilgilerle, belgelendirme süreci boyunca bir araç görevi görür. Phius Resource Library de hesap makineleri, çalışma kitapları, web seminerleri, eğitimler ve çok daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir yelpazede tamamlayıcı kaynaklar sunmaktadır. Ayrıca PhiusCon 7-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Houston'da gerçekleştirilecektir. Phius tarafından düzenlenen konferans, iklim değişikliğine katkıda bulunan bir faktör olarak binaların etkisini öğrenmek ve azaltmak isteyen yapı bilimi uzmanlarını, üreticileri ve katılımcıları bir araya getiriyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)