Stefano Boeri Architetti'nin Green Obsession Kampanyası

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Stefano Boeri Architetti tarafından hayata geçirilen "Green Obsession" kampanyası, Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ni destekleyen projelerin en önemli ödüllendirmesi olan SDG Action Awards'ın kazananı ilan edildi. SDG Action Campaign çerçevesinde Birleşmiş Milletler, "olumlu değişimi desteklemek maksadıyla toplulukları harekete geçiren, onlara esin kaynağı olan ve onları birbirine bağlayan" girişimleri ödüllendirmek üzere harekete geçti. Kazanan girişim şehir ağaçlandırması prensiplerini uygulayarak doğa ve tasarım arasındaki ilişkinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Green Obsession bir dizi konferans, halka açık program ve "Green Obsession" adlı bir kitabı temsil ediyor, "Trees Towards Cities, Humans Towards Forests" adlı kitap 2021 yılında yayınlandı ve Graham Foundation tarafından desteklendi.

Green Obsession Stefano Boeri'nin mimari, şehir planlaması ve doğal unsurların inşa edilmiş yapılara özenle bütünleştirilmesi aracılığıyla kentsel ortamları iyileştirme anlayışına dayanan tasarım felsefesini sunmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Mümkün olan bir geleceğe dair bu görüş çatı bahçeleri, arka bahçeler, kentsel tarım ve ağaçlarla kaplı sokakların bütünleştirilmesi yoluyla modern şehirlerin yeniden tasarlanmasını kapsamaktadır. Bireysel projelerin ötesine geçen bu anlayış, ekolojik koridorların oluşturulmasını destekleyecek, kentsel biyoçeşitliliği geliştirecek, kentsel ısı adalarının etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacak ve tüm şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak.

Stefano Boeri Architetti'nin Green Obsession Kampanyası

Girişim her biri 17 Sürdürülebilir Hedefin hayata geçirilmesiyle uğraşan 190 ülkeden 5.000'den fazla başvuru arasından seçildi. Green Obsession global iş birliklerine ve değiştirici politika faaliyetlerine dayalı olarak kentlere yeni bir bakış açısı kazandırma çabaları dolayısıyla INSPIRE kategorisinin kazananı olarak seçilmiştir. Şehir planlaması, ekolojik bağlantı ve kent ormancılığına yaratıcı bir bakış açısı getiren proje, sağlık ve refahın ön planda tutulduğunu gösterirken aynı zamanda olumlu iklim eylemlerine de destek oluyor.

Roma'da düzenlenen törende ödülü uygulama adına Stefano Boeri Architetti Araştırma Bölümü Başkanı ve Milano Politecnico'da Araştırmacı olan Maria Chiara Pastore kabul etti. UN SDG Action Campaign dünyanın her yerinden insanları harekete geçmeye cesaretlendirmek, sivil toplumu harekete geçirmek ve yerel yönetimler ile insanları konutlarda, topluluklarda ve ötesinde SDG'lere ulaşmak için çalışmaya sevk etmek maksadıyla kurulmuştur.

"Green Obsession başta ağaçlar ve ormanlar olmak üzere yaşayan doğayı şehirlerimize getirmeyi hedefleyen 20 yıllık fikir ve projeleri bir araya getiriyor. Ağaçları ve bitkileri mümkün olan her yere koymalıyız; meydanlara, avlulara, caddelere, evlerin çatılarına ve cephelerine. Biyoçeşitlilik ve canlı çeşitlerinin bir arada yaşaması gibi iki büyük zorluk, gerçekte her ekolojik dönüşüm ve iklim değişikliğinin yol açtığı hasarın azaltılması projesinin temelini meydana getirmektedir. Bu nedenle Green Obsession bir iş bağlılığı ve aynı zamanda kentlerimizin ve gezegenimizdeki türlerimizin geleceğine cesaret ve iyimserlikle yaklaşan herkesle paylaşmak istediğimiz bir duygudur." - Stefano Boeri

Stefano Boeri Architetti'nin Green Obsession Kampanyası

Dünya genelinde giderek daha fazla kent, milyonlarca sakini tehdit eden rekor seviyede yüksek sıcaklıklar rapor ettikçe, hafifletme stratejilerinin bütünleştirilmesinin önemi de giderek artmaktadır. Şehir yeşil alanlarının kentsel ısı adalarının etkilerini düşürmenin ve şehir sakinleri için güvenli ve rahat çevreler oluşturmanın en uygun ve erişilebilir yöntemlerinden biri olduğu kanıtlanmıştır. Stefano Boeri Architetti, "doğaya yeni bir yakınlık gereksinimini" savunarak, COP27 esnasında sunulan dikey orman prototiplerini geliştirerek ve İtalya'nın Roma şehri için ekolojik bir geçiş tasarlanmasına katkıda bulunarak bu çabanın ön saflarında yer almıştır.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)