Yeşil Koridorlar Nedir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Yeşil koridorlar veya biyoçeşitlilik koridorları, biyolojik çeşitliliği korumak için koordineli önlemlere tabi olan geniş arazi parçalarıdır. Brezilya'nın Ulusal Doğa Koruma Birimleri Sistemi'ne göre korunan alanları güçlendirir ve birbirine bağlar. Daha kapsayıcı, merkezi olmayan ve katılımcı bir koruma alternatifi uygulayarak tasarruflu kullanımı teşvik eder.

Genel olarak yeşil koridorlar şehirler, yollar, ekinler veya ağaç kesme faaliyetleri gibi insan müdahalesiyle ayrılmış orman bölgelerini veya korunan alanları birleştirir. Ana hedefleri arasında hayvanların serbest dolaşımına izin vermek, tohumların dağılmasını kolaylaştırmak ve bitki örtüsünü genişletmek var.

"Ekolojik koridor" kavramı, 1990'larda bilim camiasındaki çevre tartışmalarının alevlenmesiyle ortaya çıktı. Hayvan türlerinin göçü ve popülasyonlarının dağılımına ilişkin ayrıntılı araştırmalara dayanarak, insan faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak ve düzenlemek için kurallar oluşturulmuş. Bu bağlamda mimarlık ve kentsel tasarım, insan ve doğa arasında sağlıklı ve sürdürülebilir etkileşimi sağlayan ve çevre bilincini artıran yeşil koridorlar inşa etmek için mükemmel araçlardır. Bunlar aracılığıyla peyzaj mimarlığı tüm canlılar arasındaki yeniden bağlantı için estetik ve duyusal bir eser haline gelir ve doğanın bir nesne olarak görüldüğü çağdaş senaryolarda sürdürülebilir kalkınmanın bir aracını temsil eder.

Yeşil Koridorlar Nedir

Mimar Diana Weisner ekibi tarafından tasarlanan Kolombiya, Bogota'daki Cerros Orientales Ekolojik ve Rekreasyonel Koridoru bölgesel ve peyzaj önerisinin, çevre yönetimi ve koruma alanını nasıl geliştirebileceğinin bir örneğidir. Proje kent merkezindeki ekolojik bir koridorunun etkisinin anlaşılmasına yardımcı olacak üç temel stratejiden oluşur. Toplulukları sürdürülebilir yönetime birleştirmeyi amaçlayan sosyal konular etrafında döner. Ekosistemler ve insanlar arasındaki ilişkiyi sürdürmek ve eski haline getirmek için biyofizik ve bilim alanları ile pasif bir rekreasyon yeri yaratılması yoluyla mekansal sorun… Ayrıca koridor toprak, ahşap, taş ve kırma tuğla gibi ekolojik açıdan hassas malzemelerle inşa edilecek ve toprak üzerinde mümkün olan en az etkiyi bırakacak. 

Yeşil Koridorlar Nedir

Bu örneğe ek olarak Kosta Rika, San Jose'deki Rutas Naturbanas projesi de dikkate değer. Doğal ekosistemlerin korunmasına, sürdürülmesine ve şehirler arasında yeni biyolojik koridorların oluşturulmasına katkıda bulunan yeşil altyapı, su döngülerinin korunmasına yardımcı olur ve kentsel hareketlilik için yeni kamusal alanlar ve altyapı oluşturur. Son olarak Yunanistan'da kömür madenlerini yeşil bir koridora dönüştürme önerisi de ekolojik iyileştirme ve hassas mekansal organizasyon örneği olarak anılmaya değer. Buna tarım alanları, amfitiyatrolar ve koşu parkurları içeren halka açık yeşil koridorlar dahildir. Coğrafi olarak çok uzak olmalarına rağmen bu projeler sürdürülebilir ve esnek kentsel tasarıma güçlü bir şekilde odaklanarak biyolojik çeşitliliğin korunması ile faaliyet alanlarının ekolojik gelişimi arasında denge kurar. 

Yeşil Koridorlar Nedir

Ancak yeşil koridorlar ile doğrusal parklar arasındaki farkı vurgulamak önemlidir. Birincisi daha önce insan faaliyetleriyle ayrılmış iki ekosistemi birbirine bağlarken doğrusal parklar New York'taki ünlü Highline gibi bu bağlantı işlevini gerçekleştirmez. Yeşil koridorlar doğrusal parklardan daha fazla arazi kapladıkları için biyoçeşitliliği şehir merkezlerine getirmeyi amaçlıyor.

Yeşil Koridorlar Nedir

Yeni bir kavram olduğu için hayvanlara bağlanma üzerindeki etkinliğini anlamak için araştırmalar devam ediyor. Bununla birlikte sert iklim değişikliği zamanlarında, insanları ve doğayı yeniden birbirine bağlamayı, ekosistemleri korumayı ve çevre bilincini artırmayı amaçlayan stratejiler her zaman desteklenmeli.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)