Geniş Ölçekli Mimari Müdahale: Ganjan New Town

Ulusal ve uluslararası ölçekte mimari ve iç mimari projelere imza atan Slash Architects’in Erbil’de tasarladığı karma kullanımlı Ganjan New Town projesi, şehrin savaş sonrası yeniden yapılaşan kimliğini geniş sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon bölgeleri, park ve pazar alanlarıyla bir araya getiriyor.

Mimar Şule Ertürk Gaucher ve Mimar İpek Baycan öncülüğündeki Slash Architects, savaşın ardından hızlı yapılaşma yoluna giden Erbil’de, halkın yaşam alışkanlıklarının göz önünde bulundurulduğu ve temelinde kullanıcılarının sosyal ve kültürel her türlü ihtiyaçlarına cevap vermenin amaçlandığı Ganjan New Town projesine imza atıyor.

Savaş sonrası yeniden yapılaşmayla birlikte şehrin çeperlerine kurulmakta olan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek Ganjan City’nin bir alt parçasını oluşturan Ganjan New Town, arsada konut, ticaret ve sosyal alanları bünyesinde barındırarak mahalle ölçeğinde bir oluşumu temsil ediyor. Erbil şehir merkeziyle bağlantıyı sağlayan geniş otoyolların Ganjan City ile birleştiği kesişimde yer alan Ganjan New Town, Slash Architects için Ganjan City’nin kente bağlandığı bir ara yüz olarak ele alınmış ve bu ara yüzün kente en doğru katkıyı sağlayacak şekilde tasarlanması önemli verilerden birini oluşturmuş. Öneriyi oluştururken, kentsel verilerin analizi ve yorumlanması aşamalarında bilgisayar destekli hesaplama yöntemlerini kullanan Slash Architects, en optimum çözüme en efektif şekilde ulaşmayı hedeflemiş.

380.000 metrekarelik bir inşaatın uygulanacağı ince ve uzun bir arsada konumlanan Ganjan New Town’da, arsanın arka bölgesinde güvenlikli girişlerin sağlandığı konut dokusu oluşturulurken, ön kısımdaki aktif kent bağlantı yolu tarafında ticaret birimleri ve açık hava alışverişi sağlanmış. Bu kurgu sayesinde kapalı bir site tasarlamak yerine, kamusal meydanlar ve iç sokaklar oluşturma fikri mümkün kılınmış. Konut bloklarının konumlandırılmasında, blokların kendi içlerindeki fiziksel verilerin engellenmemesine gayret eden Slash Architects, yoğunlukla baş edebilmek ve ticaret, konut, sosyal merkez stratejilerini doğru kurgulamak adına, arsa ve yoğunluk üzerine yapılan pek çok analiz ve çalışmanın ışığında projede yer alacak konut bloğu sayısını 19’dan 14’e düşürmüş. Olası yoğunluk sorununa alternatif bir çözüm yaratan mimarlar, sorunun kilit noktalarından birini oluşturan ‘teras evler’i projeye dahil etmiş.

Blokların arsaya birbiriyle kesişmeyecek şekilde yerleştirilmesi ve Ganjan City’nin güvenliğini etkilememesi için konut birimlerinin ticari bölümlerden ayrışan girişleri için arsanın arka kısmında bir yol ringi kurgulanmış. Bloklar arsanın arka taraflarına yerleştirilerek kentli tarafından kamusal kullanımlara açık bir alan yaratılmış. Tüm bu analiz ve uyarlamaları yaparken oldukça esnek olabilmelerini ve tasarımlarının verilere adaptasyonunu BIM metodları sayesinde mümkün olabildiğini belirten Slash Architects bu sayede, yüksek yoğunluklu yapılaşmanın gerektirdiği kütlesel katılığı esneten ve incelten bir tasarım ortaya koymuş.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)