EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Sürdürülebilir Şehircilikte Örnek Bir Şehir: Singapur

Çevreciler tarafından abartılan ve mimarlar tarafından bir meydan okuma olarak kabul edilen, tüm dünyada en çok konuşulan konu sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik nedir? Günümüz sorunlarıyla nasıl ilişkilidir? Acilen ele alınması gereken bir soru. Ne yazık ki her alanda gerek maliyeti gerekse bilinçsizlik nedeniyle ihmal ediliyor. Aksine, sürdürülebilirlik ve şehircilik el ele gider.

Kentsel Sürdürülebilirlik: Geleceğin İhtiyacı

Kentsel sürdürülebilirlik geleceğin ihtiyacıdır! Kentsel tasarım sadece tasarlanmış şehirler inşa etmek anlamına gelmez. Kentsel tasarım, kamusal ihtiyaçlara ve ekolojik acil durumlara uygun ortamların tasarımıdır. Geçmişe bakıldığında, sürdürülebilirlik her zaman şehirciliğin odak noktası olmamıştır. Mimarlar ve planlamacılar, onlarca yıl önce gelecekteki ihtiyaçlar için tasarım yapmadılar; seyrek araziler ve yeşil alanlar zamanla lüks için kullanıldı. Ancak 21. yüzyıl, insan ihtiyaçları için alanlar tasarlamaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Belirsiz kentsel gelişmeler, iklim krizleri ve artan küresel nüfus, sürdürülebilir şehirciliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zaman içinde gelişen bu konsept, artık hayati bir tasarım konusu ve tasarımcılar bu konuda daha çok çalışmalı.

Sürdürülebilir Şehircilikte Örnek Bir Şehir: Sİngapur

Kentsel ortamların çevresel dayanıklılığını artırmak için, yapılan stratejiler ve politikalar vardır. Yine de şehirler, bir sürdürülebilirlik bilmecesi sunuyor. Günümüzde geniş bir nüfusa hitap etmek için en verimli alternatifler öneriliyor, ancak modern bu alternatifler sorunların üstesinden gelmek için yetersizler. Şehircilerin dediği gibi, hareketli şehirler sürdürülebilir bir şekilde esnek olmalıdır. Şu anda şehirler Dünya'nın sadece %2'sini kaplıyor, ancak kaynaklarının %75'ini kullanıyorlar. Bu model, sürdürülebilir şehirler için endişe vericidir. Kent tasarımcıları, gelişmekte olan şehirlerdeki aşırı nüfus, artan kaynak tüketimi vb. sorunlarla karşı karşıyadır. Yine de bazı şehirler stratejik sürdürülebilir kentsel gelişimleri için övgüler almıştır. Mesela Singapur, öngörülü planlama ve kaynaklarının optimal kullanımı sayesinde; şehirlerin planlama ve yönetim ile daha akıllı ve sürdürülebilir hale gelebileceğini kanıtladı.

Singapur: Yapılandırılmış Sürdürülebilirlikte Öncü

Siemens'in Yeşil Şehir Endeksi'ne göre Singapur, sürdürülebilirlik kriterleri açısından Asya'nın en iyi performans gösteren şehridir. Alimler, İhtiyaçlar, buluşun anasıdır' derler. İşte bu söz Singapur için geçerlidir. Sınırlı kaynaklara sahip küçük bir adada yaşayan insanlar, uzun süre hayatta kalmak istiyorlarsa yeşile dönmekten ve sürdürülebilir bir şekilde yaşamaktan başka seçeneklerinin olmadığını anladılar. Bu insanların çabaları ve zamanları, Singapur'u yerleşik sürdürülebilirliğin öncüsü haline getirdi.

Sürdürülebilir Şehircilikte Örnek Bir Şehir: Sİngapur

Su Kalitesi

Singapur’un yükselen şehir merkezlerine sunacağı pek çok ders var. Örneğin Su arıtma çözümü bu şehri diğer birçok gelişen şehirden sürdürülebilir perspektifte ayırmıştır. Singapur’un su kaynakları, yıllardır farklı kuruluşlar altındaydı.Bu da uzun vadeli bir strateji oluşturmayı zorlaştırıyordu. Artan nüfusla beraber gelen su talebindeki artışa ve sınırlı su kaynaklarına çözüm olarak, Singapur’da suyla ilgili tüm işleri yürütmek üzere bir Ulusal Su Ajansı kuruldu. Bu adım daha iyi su yönetimiyle ve tüketimiyle sonuçlandı. Bugün, Singapur topraklarının üçte ikisi, su depolamak için 17 rezervuar içeren bir su toplama alanına sahip. Atık su arıtma politikası, içme suyu oluşturmak adına, su ihtiyacının %30'unu karşılamaktadır. Gelecek Singapur tarafından öngörülmüştür. Bu doğrultuda su yönetimi de gelecek nesillere hizmet edecek şekilde planlanmıştır.

Sürdürülebilir Şehircilikte Örnek Bir Şehir: Sİngapur

Hava Kalitesi

Hava kalitesi endeksi de, Singapurlu geliştiriciler için odak noktasıdır. Bu nedenle, uzmanlar tarafından, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını azaltmak için yeni politikalar ve anketler oluşturuldu. Sürdürülebilir kalkınma, mevcut olumsuz durumda bir değişiklik meydana getirmek, için tüm kurumların ve prosedürlerin birlikte çalışmasını gerektiren sağlıklı bir gündemdir. Singapur bu modeli anladı ve sürdürülebilir yaşam için poligonun tüm köşelerini geliştirmeye başladı.

Ulaşım ve Atık Yönetimi

Singapur, su ve hava kalitesinin yanı sıra, ulaşım ve atık yönetimi sektörlerinde de odak noktası olmuştur. Alan kısıtlamaları olan küçük bir adada, yaklaşık 5 milyon insanı taşımak zorlu bir iştir. Ancak Singapur, hükümeti bu konuyu oldukça başarılı bir şekilde ele aldı. Kentsel ortamın farklı katmanlarını iyileştirmek ve ilerletmek için alınan tüm önlemler Singapur'u daha akıllı bir şehir haline getirdi.

Sürdürülebilir Şehircilikte Örnek Bir Şehir: Sİngapur

Gelişmiş Bir Şehrin Unsurları

Bir şehri yaşanabilir kılan üç faktör vardır: Rekabetçi ekonomi, yaşam kalitesi ve çevresel sürdürülebilirlik. Singapur, yaşanabilir bir şehir yapmak için bu üç faktörü araştırmış ve kavramıştır.

Singapur , dünyayı yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmek adına, dönüşen birçok şehir örneğinden biridir. Her geçen gün artan nüfus, tasarım ve mimarlık kavramına üçüncü bir yol açmayı gerektiren farklı ihtiyaçları doğuruyor. Yeşil ve yaşanabilir bir gelecek yaratmak için önlemlerimizi şimdiden almalıyız. Paradigmalarda bir değişim olmalı, şehirler gelecekteki ihtiyaçlara dayanmak için daha akıllı önlemlere ve politikalara yönelmelidir.

Pandemi bize geleceğin tahmin edilemez olduğunu öğretti, ancak ona nasıl hazırlanacağımız bize kalmış! Şehirlerimizin somut ormanlar olmasını mı istiyoruz, yoksa doğal yeşil ormanları mı kurtarmak istiyoruz? Kanaatimizce, hayal ettiğimiz gelecek sürdürülebilir, yerli, yaşanabilir ve kapsayıcı olmalıdır.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)