Yerel ve Düşük Karbonlu Malzemeler Seçmek

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
ASLA Biyoçeşitlilik ve İklim Eylem Komitesi tarafından düzenlenen bir dizi web seminerinin üçüncüsünde Sasaki'de kıdemli ortak olan ASLA, PLA Chris Hardy, "Somutlaştırılmış karbon, peyzaj mimarlığı projelerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yüzde 75 ila 95'ini oluşturuyor." dedi. Ancak peyzaj mimarları, yerel olarak üretilen düşük karbonlu malzemeleri seçerek çalışmalarının iklim üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltabilir.

Somutlaştırılmış karbon emisyonları, peyzaj malzemelerinin çıkarılması, üretimi, nakliyesi ve inşasından kaynaklanır. Proje emisyonlarının diğer kısmı ise peyzajın işletilmesi ve bakımından kaynaklanmaktadır.

Hardy, tasarımcıların erken aşamadaki tasarım konseptlerinden kaynaklanacak somutlaştırılmış karbon emisyonlarını anlamalarına yardımcı olmak için Carbon Conscience'ı yarattı. Ayrıca farklı malzemelerin iklim üzerindeki etkilerini de gösteriyor.

Düşük Karbonlu Malzemeler

Hardy, inşa edilmiş projeler için emisyonları değerlendirmenin iyi bir yolunun bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yapmak olduğunu söyledi. Bu yaklaşım "bir projenin kolektif karbon etkisini" ölçer. Tüm proje LCA'ları binaları çevreleyen peyzajları da içerir.

Peyzaj mimarları, belirli bir ürünün veya ürün kategorisinin karbon etkisini özetleyen çevresel ürün beyanlarını (EPD'ler) da isteyebilir.

Bir dizi malzeme ve bunların etkileri üzerinde duran Hardy, bir sahaya daha yakın olan yerel malzemelerin iklim açısından daha iyi olacağını, çünkü bunların taşınması sırasında daha az emisyon ortaya çıkaracağını söyledi.

Yerel taş, beton veya asfalta göre daha sürdürülebilirdir. Malzemenin türüne ve nasıl kurutulduğuna bağlı olduğu için "tuğlalardan kaynaklanan emisyonları hesaplamak zor olabilir". Asfalt, bir atık ürün olan bitüm içerdiği için "iklim etkileri açısından şaşırtıcı derecede iyidir".

Doğal sert ağaç ürünleri karbonu depolayarak "net negatif emisyon" sağlar. Hardy, Amish hasadı yerli Kara Keçiboynuzu sert ağacının hayranıdır.

Bambu kompozit, basınçla işlenmiş yumuşak ağaçlar ve termal olarak modifiye edilmiş ahşaplar gibi diğer imal edilmiş ahşap ürünlerinin karbon depoladığını, ancak aynı zamanda üretimlerinden kaynaklanan daha yüksek kimyasal ve emisyon seviyelerine sahip olduğunu söyledi.

Düşük Karbonlu Malzemeler

Çelik, alüminyum ve bronz gibi metallerin somutlaştırılmış karbon oranı çok yüksektir, bu nedenle bunlardan kaçınılmalıdır. Plastikler ve köpükler sadece kimyasallarla yüklü olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek oranda karbon içerir. Hardy, "Mümkün olan yerlerde, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünleri en üst düzeye çıkarın." dedi.

Rocky Mountain Enstitüsü'nde çalışan Satyam Maharaj, peyzajlarda genellikle en büyük somut karbon kaynağı olan betondan kaynaklanan emisyonların eyaletlere göre nasıl değiştiğini açıkladı.

Eyalet ulaştırma daireleri, bir beton karışımında bulunması gereken çimento, uçucu kül veya cüruf yüzdesi için farklı gerekliliklere sahiptir. Ayrıca, belirli bir kullanım için ne kadar beton dökülmesi gerektiğini belirleyen farklı tasarım standartlarına sahiptirler.

Bu gerekliliklerin ve standartların karbonu hesaba katacak şekilde güncellenmesinin önemli bir fark yaratabileceğini söyledi. Maharaj, "Michigan betondan kaynaklanan emisyonları yüzde 37 oranında azalttı." Dedi.

Betondan kaynaklanan emisyonları yüzde 100 oranında azaltmak için aşağıdaki gibi yeni yaklaşımların bir kombinasyonu ile bir yol bulunmaktadır:

  1. Basit tasarım
  2. Beton karışımlarında yüzde 50 uçucu kül veya cürufa geçiş
  3. Agro-beton kullanımı
  4. Karbon depolayan agregaların dahil edilmesi
  5. Ve yenilenebilir enerji ile çalışan ve emisyonları yakalayan tesislerden beton satın almak

NC State Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı Profesörü olan Meg Calkins, FASLA, malzeme seçimlerinin oturma duvarları, kaldırım, istinat duvarları ve güverteler gibi standart elemanların emisyonlarını nasıl etkilediğini açıkladı.

Farklı malzeme karışımlarını derinlemesine analiz ederek, emisyonları azaltmanın birkaç temel yolunu buldu.

Koltuk duvarları için genel olarak daha az malzeme kullanmak önemlidir. "Daha küçük daha iyidir." Ahşap ve yerel taş ürünlere yönelmek en iyisidir.

Düşük Karbonlu Malzemeler

Kaplama için, stabilize bağlayıcılı çakıl, gözenekli klinker, beton klinker ve dökme betondan çok daha düşük karbon etkisine sahiptir. Bir tasarımcının klinker kullanması gerekiyorsa, mümkün olan en ince klinkerleri kullanmalıdır.

İstinat duvarlarında daha fazla gabyon ve sıkıştırılmış toprak blok görmek istiyor. Bunlar beton istinat duvarlarına göre çok daha düşük karbon etkisine sahip. Calkins, "Tasarımcılar olarak estetiği değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Güverte tasarlarken tüm ahşap ürünler aynı değildir. Ipe ve diğer tropikal sert ağaçların toplanması ve çıkarılması yağmur ormanları üzerinde feci etkilere sahiptir çünkü bunlar "ekosistemlerinde kilit taşı türlerdir."

Calkins, "Küçük bir güverte için 1,6 dönüm yağmur ormanı kesiliyor."  Dedi. Bu Ipe ahşap güverte karbon depolarken, bir dönüm yağmur ormanı yılda dönüm başına 27 ton karbon depoluyor, yani gelecekteki tüm bu doğal karbon depolama kaybediliyor.

Calkins, "Brezilya ahşap endüstrisinde çok fazla sahtekarlık olduğu için FSC sertifikalı tropikal sert ağaçlardan bile kaçının." dedi.

Calkins, termal olarak modifiye edilmiş ABD sarıçamı veya dişbudaklarının tropikal sert ağaçlardan çok daha düşük çevresel ve karbon etkisine sahip olduğu sonucuna varmıştır.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)