Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri Nedir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Dünya hükümetleri çevresel krizlerle boğuşurken, inşaat sektörü sürdürülebilir tasarımı yeniden değerlendirmek ve verimliliğini ölçmenin yeni yollarını geliştirmek için acele ediyor. Sonuç olarak yeşil bina sertifikasyon sistemleri (GBCS), sürdürülebilir inşaat uygulamalarını değerlendirmek ve teşvik etmek için 20. yüzyılda önem kazanmaya başladı. Küresel Güney sürdürülebilir şehirler inşa etmede kendine özgü zorluklarla karşı karşıyadır. Gelişmekte olan ülkeler gelecek vaat eden bir gelecek için uygun, ekonomik ve ilham verici mimariyi tasarlamak için benzersiz yaklaşımlar arıyor.

Yeşil bina sertifikasyon sistemleri, bir binanın performansını sürdürülebilir ve çevresel bir mercekten değerlendirmek için formüle edilmiş. Bir binanın çevresel etkisini ve kaynak verimliliğini değerlendirmek için araçlar ve yöntemler sağlamaya çalışır. Enerji kullanımından malzeme performansına kadar olan yönler, tasarım seçenekleri arasında optimize edilmiş karşılaştırmalara izin vermek için standartlaştırılmış bir şekilde ölçülür. Gerekli kalite seviyesini karşılayan yapılar, uluslararası veya yerel bir yeşil bina konseyinden bunu kanıtlayan bir sertifika alır.

En popüler GBCS'ler "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) ve "Building Research Establishment Environmental Assessment Method"dur (BREEAM). Başlangıçta sırasıyla ABD ve Birleşik Krallık için geliştirilen her iki kriter de şu anda dünya çapında 50'den fazla ülkede bina performansını değerlendirmek için kullanılır. Uluslararası GBCS'ler standartlaştırılmış ve etkili bir değerlendirmeye izin verirken, Küresel Güney'deki ülkelerin ihtiyaçlarını karşılarken yetersiz kalır. 

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri

Başta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere gelişmiş ekonomiler için fosil yakıt tüketimi ve mega karbon salınımı gibi özellikler dikkate alınarak kriterler oluşturulmuş. Kamu sektörü ve düşük gelirli konut projelerinin büyümeyi hızlandırdığı gelişmekte olan ülkelerde, uluslararası sertifika almak zor veya pahalı olabilir. Kenya merkezli Build Studio'dan Carolin Schramm "İdeal olarak yeşil bina sertifikaları yerel koşullara ve bina politikalarına göre uyarlanmalıdır." dedi.

Çoğu uluslararası derecelendirme sistemi Küresel Güney yerleşimlerinin çevresel, kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomik ortamlarına uyarlanmamış. Ayrıca bu bölgenin gelişmekte olan pazarlarında modern yeşil bina uygulamaları nispeten erken aşamalarındadır. Pakistan'ın "Sustainability in Energy and Environmental Development" (SEED) gibi sertifikasyon sistemleri, Küresel Kuzey'den gelen standartlar üzerinde geliştirildi ve bunların benzersiz koşullarına hitap edemedi. Güney ülkeleri için bağlama duyarlı sürdürülebilirlik kriterleri açıkça zamanın ihtiyacıdır.

Bu ülkeler artan konut taleplerini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için ortak bir ihtiyaç, düşük karbonlu yerel yapı malzemeleri ve tekniklerine ihtiyaç duyar. Altyapı projeleri dünyanın bir sonraki mega kentlerinde endişe verici bir hızla büyüyor ve çevre dostu yenilikler gerektiriyor. Bölgenin tropikal, ılıman ve kurak iklim bölgelerinin özel olarak değerlendirilmesi, yerel olarak ilgili bina teknolojilerinin kullanmasına daha fazla yardımcı olacak. 

Genellikle Güney'deki proje paydaşları için uluslararası yeşil standartlara ulaşmak veya bunları karşılamak zordur. Ülkeler bireysel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için uyarlanmış ve erişilebilir yeşil bina ölçütlerine ihtiyaç duyar. Schramm, ”Gelişmekte olan ekonomilerde, sertifikalandırmayı amaçlayan projeleri desteklemek için finansman veya yeşil krediler kullanılabilir." dedi. "Uzun vadede endüstri, sürdürülebilirliği bir norm haline getirmek için bina düzenlemelerinde bir değişikliği savunmalıdır." diye ekliyor.

Yeşil binaları teşvik etme ihtiyacına bir tepki olarak Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu aracılığıyla, 2012 yılında "Excellence in Design for Greater Efficiencies" (EDGE) sistemini tasarladı. Sertifika uygun fiyat ve yerel uygunluğun projelerin sertifika almasını kısıtladığı Küresel Güney'deki ülkeler gibi gelişmekte olan pazarlar için özel olarak oluşturulmuş. 

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri

Şu anda gelişmekte olan ekonomilerdeki binaların yalnızca küçük bir kısmı, uygun maliyetli sistemlerin olmaması nedeniyle sertifikalandırılır. EDGE hızlı, yaygın olarak bulunan ve uygun fiyatlı bir sertifikasyon sistemi olarak konumlandırılmış. Bu bölgelerdeki ekonomik büyümeyi ve çevresel sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkiler. Ücretsiz yazılımı tasarımcıların bina sakinlerinin tutumuna, bina tipine ve yerel iklime dayalı olarak yeşil tasarım stratejilerini değerlendirmesine olanak tanır. 

Küresel Güney topluluklarının ve ekolojilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan, yerel klimatoloji odaklı mimari çözümlerle iyi bir donanıma sahip. Yerel kültürleri ve sürdürülebilir özellikleri benimsemek için uyarlanmış yeşil kriterler ülkelerin, şehirlerin ve ekonomilerin gelişimini desteklemelidir. Küresel Güney'in bağlamsal koşullarının ve zorluklarının tam olarak anlaşılması sürdürülebilir bir yarının temelini oluşturacak.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)