EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Yapıda Gün Işığı Kullanımı Aktif Ev VELUX

VELUX, “Aktif Ev”i geleceğin sürdürülebilir binalarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu binalarda yaşayan insanların sağlık ile konforuna odaklanarak geliştirilecek yapılar olarak yorumluyor. Aktif Ev, yerel koşullarla uyum içinde ve doğal kaynaklardan en yüksek düzeyde faydalanarak CO2 gazından arındıran şekilde tasarlanması prensibine sahip bir görüşten ortaya çıkmış.

Aktif evlerin, çevresel ve iklimsel değişimlere bütünsel bir yaklaşımla yanıt vermesi ve gelecek standartlara deneysel çalışmalarla yol göstermesi gerektiği düşünülüyor. Odak noktasında sağlık ve konforun tutulduğu aktif evler, üç parametre arasında denge sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmeli: Enerji, İç Mekan İklimi ve Çevre.

Enerji “Aktif Ev”, düşük enerji tüketimine odaklanan bir tasarıma sahip ve ısınma, sıcak su, havalandırma ile aydınlatma için kendi enerjisini üreten ev anlamı taşıyor. Aktif evlerde enerjinin büyük bir kısmı, CO2 salınımı minimuma indirilmek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Düşük enerji tüketimine bütünsel bir yaklaşımla bakılıyor ve bu yaklaşım ile binanın konumu ve formu, güneş enerjisinden en fazla verimi alacak şekilde tasarlanıyor.

İç Mekan İklimi Aktif evler, sağlıklı ve konforlu iç mekan iklimine sahip ve gün ışığı ile doğal havalandırmanın en verimli düzeyde kullanıldığı evlerdir. Bu evler iç mekan iklimine en az etki sağlayacak sürdürülebilir ve doğal malzemelerle üretiliyor. Ev değişen ihtiyaçlara hemen uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanıyor. Gün ışığı koşulları, pencerelerin stratejik oranlamaları ve konumlandırmaları ile en verimli düzeye taşınıyor. Akıllı kontrol sistemleri ile sıcak günlerde gölgeleme, dinamik bir eleman olarak kullanılıyor. Aynı sistem doğal havalandırmayı da ihtiyaç duyulduğunda devreye sokuyor.

ÇevreAktif evler, bulundukları konumların özel karakteristik ve iklim koşulları dikkate alınarak tasarlanıyor. Aktif Ev, aynı yerel bina geleneklerinde yerel malzemelerin tasarım parametrelerini oluşturması gibi, binaların biçimleri ve peyzaj unsurları ile yakın ilişki içinde olmalı. Ev için tercih edilecek enerji seçenekleri de yerel enerji kaynakları ve yapısı göz önünde bulundurularak optimize edilmeli. Bina tasarımında, diğer kaynakların yanı sıra güneşin ve rüzgarın konumu gibi yerel iklim koşullarından maksimum fayda sağlayacak şekilde kararlar alınmalı. Böylece gün ışığı ve manzaranın kapsamlı kullanımı, en iyi şekilde değerlendirilmiş bina iskeleti ve dış cephe elemanları, yerel çevre ile bina arasında karşılıklı bir etkileşim ve yakınlık yaratacak.

Bu yaklaşımla tasarlanan “Model Evler”VELUX, Aktif Ev yaklaşımı kapsamında “Model Home 2020” projesini başlatmış. Kendi sürdürülebilir binalar geliştirme stratejisinin bir parçası olan bu proje ile VELUX, bugünün ürünlerini kullanarak 2020 AB yasalarına uyumlu, geleceğin aktif evlerini oluşturmayı planlıyor. Proje kapsamında 2009-2011 yılları arasında beş farklı ülkede, altı deneysel aktif ev inşaa edilmiş.

Model Home 2020 projesi, AB Komisyonu tarafından verilen Avrupa Sürdürülebilir Enerji Ödülü 2012’ye (Sustainable Energy Europe Award 2012) sahip.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)